Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
De steen zonder mensenhanden - Christenen voor Israël
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  De steen zonder mensenhanden

  28 augustus 2012

  120828_beelddaniel.jpgHet gaat erom dat we gaan zien waarheen we op weg zijn. De ontknoping van deze fase van de wereldgeschiedenis nadert. We naderen steeds meer het moment dat het laatste wereldrijk zich ontplooit. En het zal alles in zich verenigen. Een ultieme poging vanuit de machten der duisternis om nog eenmaal – maar nu wereldwijd – een rijk van vrede en gerechtigheid in naam van de mens te realiseren. Babylon in optima forma.

  Volgden in de geschiedenis het Egyptische, en het Assyrische, het Babylonische, het Medo-Perzische, het Griekse (dat onder de 4 generaals van Alexander de Grote verdeeld werd), en het Romeinse, en de post-Romeinse rijken elkaar op: in het einde verschijnen ze allemaal weer tegelijkertijd op het wereldtoneel, met alle karakteristieken en kenmerken die ze elk voor zich vertegenwoordigden. Een samenballing van alles wat de natuurlijke mens die zichzelf ‘god’ waant onder inspiratie van de machten der duisternis meent te kunnen om een eigen rijk van vrede en gerechtigheid in naam van de mens op te richten. Om enkele kenmerken te noemen van de 4 rijken die Daniel ziet als beesten (Daniel 7) en als een beeld van metalen (Daniel 2): een absoluut dictator aan de top: het gouden hoofd Babylon. IJzeren wetten ‘van Meden en Perzen’ waaraan niet te ontkomen valt, zoals anti-discriminatie-wetten. Grieks humanisme, democratie, wetenschap en techniek, kunst en architectuur, (Olympische) spelen en sport, homofilie. Onoverwinnelijke ‘Romeinse’ militaire macht.

  Hoewel deze rijken elk afzonderlijk verschillende gezichtsbepalende kenmerken vertoonden, laat de Bijbel zien dat ze allen de Joden haatten. Dat is een gezamenlijke factor. Het Babylonisch Rijk onder leiding van Nebukadnezar vernietigde Jeruzalem en de Tempel, en voerde de Joden in ballingschap. Het Medisch-Perzische Rijk vaardigde wetten uit waardoor alle Joden vernietigd zouden worden. Alleen door tussenkomst van Esther werd dat verhinderd. Het Griekse Rijk wilde met geweld Israël en de Joden het Grieks Hellenisme/humanisme opleggen, op straffe des doods. En het Romeinse Rijk vernietigde opnieuw Jeruzalem en de Tempel en voerde het Joodse volk in wereldwijde ballingschap.

  Het gehele beeld van Daniël staat op zijn voeten, als tenslotte de steen het treft aan de voeten en het gehele beeld vergruizelt. Het is een reus op lemen voeten. Het hoofd van goud, de borst en armen van zilver, de buik en lendenen van koper, de benen van ijzer en de voeten van ijzer en kleiachtig leem. Daniël zegt: “Terwijl gij bleeft toezien, raakte, zonder toedoen van mensenhanden, een steen los, die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde; toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld, en zij werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer, en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was; maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg, die de gehele aarde vulde.” (Daniël 2:34-45)

  Ineens kwam de gedachte bij me op: eenmaal zal een rotsblok zonder toedoen van mensenhanden aan die ultieme laatste wereldwijde demonie een eind maken. Die definitief tot stof verbrijzelen en vergruizen, zodat het als kaf op een dorsvloer in de zomer door de wind meegevoerd wordt en er geen spoor meer van te vinden is. En de steen, het rotsblok zal tot een grote berg worden en zal de gehele aarde vullen.

  De voorboden worden zichtbaar: Israël keert terug naar het Beloofde Land. Het land, het volk en de stad Jeruzalem worden hersteld. Het Koninkrijk komt en de Koning van dat Koninkrijk zal komen om alle dingen voor eeuwig nieuw te maken. Babylon – de stad van de mens – zal vallen, en Jeruzalem – de stad Gods – zal de aarde vervullen. In dat grote perspectief mogen we Israël troosten, de kerk oproepen om solidair te zijn met Israël en het Joodse volk en de volkeren profetisch waarschuwen dat we Israël aanrandt de oogappel Gods aanrandt.