Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Het laatste wereldrijk - Christenen voor Israël
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Het laatste wereldrijk

  12 augustus 2012

  Het voormalig concentratiekamp Mauthausen. | Foto: Luis Pastor

  Het voormalig concentratiekamp Mauthausen. | Foto: Luis Pastor

  Onlangs was ik in het voormalig concentratiekamp Mauthausen. Een gevangene die Auschwitz overleefd had en werd overgebracht naar Mauthausen, noemde dit kamp de ‘pit of hell’. Het was nog erger dan Auschwitz vanwege de onbeschrijfelijke sadistische wreedheden.

  Zieke gevangenen liet men bevriezen, verhongeren of werden gedood met injecties of gifgas. Mauthausen had een gaskamer in een keldervertrek, niet ver van het kampbordeel. In dezelfde ruimte bevonden zich twee verbrandingsovens – crematoria – waarin de vermoorde gevangenen werden verbrand. Voordat de lichamen van de gevangenen werden verbrand, werden zij door een arts ontdaan van kostbare protheses als gouden tanden.

  Het gebied rond Mauthausen was gekozen vanwege de aanwezigheid van graniet. Er was een trap van 186 treden naar de diepte van de granietgroeve. De gevangenen moesten de door hen uitgehouwen 40 kilo zware stenen op hun rug de 186 treden ruwe en ongelijke treden omhoog sjouwen naar het kamp, terwijl ze zelf nog slechts zo’n 40 kilo wogen. Soms wachtten SS-bewakers totdat alle treden vol met mensen stonden en werden ze ineens als dominostenen van boven naar beneden getrapt, waarbij velen omkwamen en verbrijzeld werden door de loodzware steenblokken. Of ze werden over de rand van de afgrond geduwd: ‘parachutespringen’, heette dat. Wie het overleefde, mocht voor de tweede keer springen. Joden werden gedwongen elkaar over de rand van de afgrond te duwen.

  Nacht und Nebel
  Floris Bakels overleefde acht gevangenissen en concentratiekampen. In het boek Nacht und Nebel publiceerde hij zijn dagboeknotities – door hem geschreven en verborgen in al die kampen. Ooit ging ik met hem en een cameraploeg langs al die kampen. Een belevenis die ik nooit meer zal vergeten.

  Twee dingen bleven me in het bijzonder bij. Het appèl. En de steengroeve. Urenlang op appèl staan, in de brandende zon of in de bittere kou. Het gebral en geschreeuw van de bewakers. De openbare martelingen en executies. Middenin de hel. En dan ineens dat kleine (onkruid)plantje tussen de stenen, met een klein bloemetje. En ineens de ervaring van de grootheid van de schepping en de Schepper. Alles vervaagde en een diepe vrede bleef over. Wolkenluchten. Die kon niemand je afnemen.

  Toen hij werd weggevoerd in een donkere nacht – ineens die schaal van licht boven de kerktoren van Pijnacker, en een innerlijke overtuiging: jij zult het overleven. Religieus was hij niet opgevoed, en op dat moment ook niet. Maar ineens… dát!

  Op weg naar de steengroeve je rug door een bewaker met een schop kapot geslagen. Toch overleefd. Gevangenen die zich vergrepen aan het karige voedselrantsoen van anderen redden het uiteindelijk niet. Zij die van hun kleine beetje soms ook nog deelden met een ander om zijn bezwijken te voorkomen, haalden het wel.

  En dan die crucifix. Aan een boom gespijkerd zoals dat in katholieke delen van Duitsland wel gebruikelijk was. Floris nam op een morgen – in colonne marcherend op weg naar de steengroeve – zijn gestreepte gevangenenmuts af. Uit respect. Binnen enkele dagen deed de hele groep het, communisten, atheïsten, gereformeerden, allen. Er is nooit iets van gezegd door de bewakers…

  Ontknoping
  Het gaat erom dat we gaan zien waarheen we op weg zijn. De ontknoping van deze fase van de wereldgeschiedenis nadert. We naderen steeds meer het moment dat het laatste wereldrijk zich ontplooit. En het zal alles in zich verenigen. Een ultieme poging vanuit de machten der duisternis om nog eenmaal – maar nu wereldwijd – een rijk van vrede en gerechtigheid in naam van de mens te realiseren. Babylon in optima forma.

  Volgden in de geschiedenis het Egyptische, het Assyrische, het Babylonische, het Medo-Perzische, het Griekse (dat onder zijn vier generaals verdeeld werd), het Romeinse en de post-Romeinse rijken elkaar op: in het einde verschijnen ze allemaal weer tegelijkertijd op het wereldtoneel, met alle karakteristieken en kenmerken die ze elk voor zich vertegenwoordigden. Om enkele te noemen: een absoluut dictator aan de top; het gouden hoofd Babylon; ijzeren wetten ‘van Meden en Perzen’; Grieks humanisme; democratie; wetenschap en techniek, kunst en architectuur; (olympische) spelen en sport, homofilie; onoverwinnelijke ‘Romeinse’ militaire macht.

  Hoewel deze rijken elk afzonderlijk verschillende gezichtsbepalende kenmerken vertoonden, laat de Bijbel zien dat ze allen de Joden haatten. Het Babylonisch Rijk onder leiding van Nebukadnessar vernietigde Jeruzalem en de Tempel, en voerde de Joden in ballingschap. Het Medisch-Perzische Rijk vaardigde wetten uit waardoor alle Joden vernietigd zouden worden. Alleen door tussenkomst van Esther werd dat verhinderd. Het Griekse Rijk wilde met geweld ook Israël en de Joden het Grieks Hellenisme/humanisme opleggen, op straffe des doods. En Het Romeinse Rijk vernietigde opnieuw Jeruzalem en de Tempel en voerde het Joodse volk in wereldwijde ballingschap.

  Voor eeuwig nieuw
  Het gehele beeld van Daniël staat op zijn voeten, als tenslotte de steen het treft aan de voeten en het gehele beeld vergruizelt. Het is een reus op lemen voeten. Het hoofd van goud, de borst en armen van zilver, de buik en lendenen van koper, de benen van ijzer en de voeten van ijzer en kleiachtig leem. Daniël zegt: ‘Terwijl gij bleeft toezien, raakte, zonder toedoen van mensenhanden, een steen los, die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde; toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld, en zij werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer, en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was; maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg, die de gehele aarde vulde’ (Daniël 2:34-45).

  Ineens kwam de gedachte bij me op: eenmaal zal een rotsblok zonder toedoen van mensenhanden aan de ultieme laatste wereldwijde demonie een eind maken. Die definitief tot stof verbrijzelen en vergruizen, zodat het als kaf op een dorsvloer in de zomer door de wind meegevoerd wordt en er geen spoor meer van te vinden is. En de steen, het rotsblok zal tot een grote berg worden en zal de gehele aarde vullen. De voorboden worden zichtbaar: Israël keert terug naar het Beloofde Land. Het land, het volk en de stad Jeruzalem worden hersteld. Het Koninkrijk komt en de Koning van dat Koninkrijk zal komen om alle dingen voor eeuwig nieuw te maken.