Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Is de grote verdrukking voor Israël? - Christenen voor Israël
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Is de grote verdrukking voor Israël?

  28 augustus 2012

  In nogal wat eindtijdsschema’s kom je deze volgorde van gebeurtenissen tegen: aan het tijdperk van de ‘Kerk/Gemeente’ en de wereldwijde verkondiging van het Evangelie komt een einde met de ‘opname’ van de ware christelijke ‘Kerk/Gemeente’ die verschijnt voor de rechterstoel van Christus om loon naar werken te ontvangen. Daar in de hemelse gewesten vindt dan de ‘Bruiloft van het Lam’ plaats. Voordat dan 7 jaar later het ‘Duizendjarig Vrederijk’ op aarde begint – het Millennium – vinden op aarde (waar dan de antichrist regeert) dan nog twee belangrijke gebeurtenissen plaats: de Grote Verdrukking voor Israël, en daarna het oordeel over de volkeren van de wereld (Matteüs 25:31-46), vlak voordat het Vrederijk aanbreekt.

  Men citeert over die Grote Verdrukking voor Israël dan vaak met name Jeremia 30:4-7: “… Dit nu zijn de woorden die de Heere over Israël en Juda gesproken heeft. Want zo zegt de Heere: Angstgeschrei horen wij, schrik en geen heil. Vraagt toch, ziet, of een man baart; waarom zie Ik iedere man met zijn handen aan zijn heupen als een barende en heeft elk een lijkkleur gekregen? Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob …” En ook Daniël 12:1: “… Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe …”

  Daarnaast citeert men dan ook Zacharia 13:7-9: “… Zwaard, waak op tegen Mijn herder, tegen de man die Mijn metgezel is, luidt het woord van de Heere der heerscharen; sla die herder, zodat de schapen verstrooid worden; en Ik zal Mijn hand keren tegen de kleinen […maar Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden, Statenvertaling] In het gehele land, luidt het woord des Heeren, zullen twee derden uitgeroeid worden en de geest geven, maar een derde zal daarin overblijven. Dat derde deel zal Ik in het vuur brengen, en Ik zal hen smelten, zoals men zilver smelt, ja hen louteren, zoals men goud loutert. Zij zullen Mijn Naam aanroepen en Ik zal hen verhoren. Ik zeg: Dat is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De Heere is mijn God …” Door die Grote Verdrukking zal er een geweldige slachting onder Israël in het land Israël worden aangericht, zegt men – Auschwitz was kennelijk nog niet erg genoeg – maar tenslotte zal dan het overblijfsel van Israël door deze grote verdrukking tot geloof in de Here Jezus komen, zegt men dan.

  We maken het bij Christenen voor Israël wel mee dat wanneer we voor het project ‘Breng de Joden Thuis’ (naar Israël) geld inzamelen, dat men ons zegt: “Doe dat toch niet! Israël zal nog ooit eens één groot Auschwitz worden, wanneer straks in de Grote Verdrukking twee derden daar uitgeroeid zullen worden. Laat de Joden toch blijven zitten waar ze nu ook maar in de wereld zitten, daar zijn ze veiliger dan in Israël!”

  Verdrukking voor Israël en zegen voor de kerk?
  Wat moeten we hier nu van denken? Klopt dat allemaal wel zo precies? Of is het weer het oude liedje: de zegeningen zijn voor de christelijke Kerk/Gemeente, maar het oordeel, de vloek en de rampen zijn voor Israël? Zo heeft de Kerk het eeuwenlang in de vervangingstheologie de mensen voorgehouden. Het lijden van Israël en de wereldwijde verstrooiing onder de volkeren is de straf voor Israël vanwege het afwijzen en vermoorden van Jezus, zei men. Toen hield Israël op het uitverkoren volk van God te zijn, en werd de Kerk het nieuwe uitverkoren volk van God, zei men. De zegeningen voor de Kerk, de vloek voor Israël.

  Land of wereld: kanttekeningen bij de Grote Verdrukking voor Israël
  Het valt mij telkens op dat de teksten uit Jeremia 30 en Daniël 12 vaak maar half geciteerd worden. Zoals ook ik hierboven deed. Lezen we echter Jeremia 30:7 in zijn geheel, dan staat er: “… want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jacob, maar daaruit zal hij gered worden …” En Daniël 12:1 zegt: “…en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals die er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot die tijd toe. Maar in die tijd zal Uw vok ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden …”

  Grote benauwdheid voor Jacob/Israël, jazeker, maar daaruit zal hij gered worden! Hij zal ontkomen! Michaël, Israëls aartsengel, zal het volk Israël terzijde staan en met zijn hemelse legerscharen de strijd in de hemelse gewesten aanbinden met de machten der duisternis die op Israëls vernietiging uit zijn. Dus geen ‘Auschwitz’ in Israël voor het Joodse volk!

  Heilsgeschiedenis in drie verzen
  Maar hoe moeten we dan Zacharia 13:7-9 lezen? Vers 8 zegt: “…in het gehele land, luidt het woord des Heeren, zullen twee derden uitgeroeid worden…” Dus toch een ‘Auschwitz’ in Israël? Of lezen we verkeerd, en is er verkeerd – en/of tendentieus – vertaald? Wat staat er? “Kol-ha-aretz”, ‘het gehele land’ óf ‘de gehele wereld’? Hoe moet je dit vertalen? Want als we Zacharia 14:9 lezen, dan staat er: “… En de HEERE zal koning worden over de gehele AARDE; te dien dage zal de HEERE de Enige zijn, en Zijn Naam de Enige …” Een geweldig toekomstperspectief! En niemand zal bestrijden dat het Koningschap van de HEERE eenmaal de ganse aarde, de gehele wereld betreffen zal. Maar in het Hebreeuws wordt in beide gevallen hetzelfde woord gebruikt dat eerst vertaald wordt met ‘land’ en dan vervolgens met ‘aarde’! Waarom niet in beide gevallen vertalen óf met ‘land’, óf met ‘aarde’?

  Wie een Portugese (of een Spaanse, of een Russische) Bijbel heeft, kent dit probleem niet. In beide gevallen wordt hetzelfde vertaald: ‘aarde’, dus in de gehele wereld. En dat is mijns inziens volkomen terecht. Wie het verband van Zacharia 13:7-9 tot zich laat doordringen ontdekt een volgorde der gebeurtenissen die heel in het kort Israëls geschiedenis schetst.

  Allereerst wordt er een herder gedood, die de metgezel des HEEREN is. Voor christenen is het duidelijk dat hier het lijden en sterven van Christus bedoeld wordt. Daarna worden de schapen verstrooid. Zo is het in de geschiedenis ook geweest. Na het sterven van Jezus hebben de Romeinen in het jaar 70 (en later nog eens in het jaar 135) het Joodse volk over de aarde verstrooid en de stad Jeruzalem en de tempel met de grond gelijk gemaakt.

  Vervolgens zegt de profeet zullen in de gehele wereld twee derden uitgeroeid worden. Niet alleen gebeurde dat in de jaren 70 en 135 (zelfs als men dus wil vertalen: in ‘het gehele land’, is ook dat dan inmiddels toen reeds geschiedt door deze onvoorstelbare slachtingen door de Romeinen), maar wie de getallen van de Jodenslachtingen in de laatste 2000 jaar bij elkaar optelt, zal ontdekken dat ook in de afgelopen eeuwen 2/3 wereldwijd van het Joodse volk uitgeroeid is geworden, en dat er op dit moment nog slechts 1/3 van het Joodse volk over is. Er zijn thans nog slechts ± 15 miljoen Joden over in de wereld. In Israël ± 5 miljoen, in de USA ± 5 miljoen, in de voormalige Sovjet Unie ± 2 miljoen en de rest nog her en der verspreid over de wereld. Dat is alles wat er over is van het Joodse volk na de slachtingen der eeuwen.

  Die 1/3 die er over is, zal vervolgens gelouterd – niet vernietigd! – worden, zegt Zacharia. En dat zal ertoe leiden dat Israël “… Mijn Naam zal aanroepen en Ik zal hen verhoren …” zegt vers 9. Dan zal het eindelijk goed zijn tussen de HEERE en Zijn eerstgeboren zoon Israël. Nog grote verdrukking? Ja! Maar vernietiging? Nee! Wel loutering!”

  Toorn voor de volken, niet voor Israël
  Als Hij opnieuw verschijnt op aarde, zal Zijn gewaad bespat worden met het bloed van de volkeren – niet het bloed van Israël – die Hij in Zijn toorn vertreden zal. Jesaja 63:6 zegt: “… en Ik vertrapte volken in Mijn toorn, maakte hen dronken in Mijn grimmigheid en deed hun bloed ter aarde stromen …” Vergelijk Openbaring 19:11-16. Geen oordeel of toorn dus voor Israël, maar voor de heidenvolkeren.”