Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Vernietiging of verlossing? - Christenen voor Israël
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Vernietiging of verlossing?

  28 oktober 2012

  Wat is de bestemming van het teruggekeerde Joodse volk?
  Israëls premier, Binyamin Netanyahu, had het bij het rechte eind toen hij de aanwezigheid van zo veel wereldleiders op de Teheran conferentie van de Niet Gebonden Landenbeweging (NAM) hekelde als een “schandvlek op de mensheid”.

  Vanwege Irans niet aflatend demoniseren van Israël en verraderlijk najagen van nucleaire wapens werd de plechtige belofte ‘Nooit weer’ na de Holocaust, door het bijwonen van de top door tientallen vorsten, presidenten en diplomaten – en niet te vergeten de secretaris van de VN Ban-Ki Moon – tot een goedkope slogan gemaakt.

  Het dieptepunt deed zich voor toen de Iranese hoogste leider Ali Khamenei naar Israël uithaalde als een staat van “bloeddorstige Zionistische wolven”, en niemand de zaal verliet.

  Deze episode roept het verleden van de Evian Conferentie in juli 1938 in Frankrijk weer op, toen vertegenwoordigers van 32 vrije democratische landen elkaar ontmoetten om te spreken over de benarde situatie van het toenemende aantal Joodse vluchtelingen dat de Nazi achtervolging ontvluchtte.
  Een paar dagen nadat de Nazi’s Oostenrijk annexeerden, was men bijeengekomen om een veilige haven te vinden voor de in gevaar zijnde Duitse en Oostenrijkse Joden. Maar alle aanwezige landen – behalve de Dominicaanse Republiek – sloten hun deuren voor Joodse immigratie, waardoor ontelbare Joden een vreselijk lot tegemoet gingen.

  “Niemand wil hen,” schreeuwde het Duitse nieuwsblad Völkischer Beobachter vanaf de voorpagina. Een opgewekte Hitler antwoordde hierop: “Het is een beschamende vertoning om te zien hoe de hele democratische wereld druipt van sympathie voor het arme opgejaagde Joodse volk, maar een gesloten hart blijft houden en hardvochtig is als het erop aan komt hen te helpen.”

  Door de NAM conferentie in Teheran bij te wonen, zeiden veel te veel landen tegen de Iraniërs dat hun campagne Israël te belasteren en te elimineren acceptabel en toelaatbaar is, onschadelijk … binnen de perken. Voor de moellahs luidde de boodschap weer: “Zij maken zich niet druk om wat wij met de Joden doen. Niemand wil hen.”

  De groeiende Iranese nucleaire dreiging voor Israël heeft een kritieke fase bereikt. Niemand weet zeker of Israël de dreiging zal beantwoorden door Irans nucleaire faciliteiten aan te vallen, zoals diverse mediarapporten suggereren. Mijn inschatting is dat we op een kruitvat zitten en dat zelfs maar het kleinste ongelukje de zaak tot ontploffing kan brengen. Geen van beide kanten is er echter op uit het lont bewust aan te steken.

  Eerder is het zo dat de Israëlische leiders de strategie van ‘wapengekletter’ hanteren – waarbij een hoop commotie gemaakt wordt alsof zij klaar zijn om aan te vallen – met de bedoeling het apathische Westen tot de orde te roepen. Deze benadering heeft gezorgd voor strengere sancties voor Iran, maar deze maatregels moeten nog steeds Irans vooruitgang richting nucleaire capaciteit blokkeren. Alleen een duidelijke dreiging van een Amerikaanse militaire actie zou in staat kunnen zijn Iran te doen stoppen met zijn wapenontwikkelingsprogramma. En op dit moment is Israël nu juist daarnaar aan het hengelen.

  Ondertussen hebben de Iranese leiders  hun directe verbale aanval op Israël opgevoerd met de bedoeling het conflict tussen Iran en Israël zo uit te vergroten dat de Arabische landen in de regio zullen denken dat ‘tegen Iran zijn’ hetzelfde is als ‘kiezen voor Israël’. Zij hopen ook dat hun oorlogszuchtige bedreigingen Israëlische en Westerse preventieve acties richting Iran zullen beletten en dat wereldwijd anti-Amerikaans sentiment hun in de kaart zal spelen.

  Deze confrontatie zal wellicht nog vele komende maanden  verder intensiveren, en zou ertoe kunnen leiden dat elke natie zich aan een van beide kanten zal scharen. Dit is precies waarop de Iranese president Mahmoud Ahmadinejad de afgelopen jaren aangedrongen heeft.

  En hoe ironisch dat ook klinkt, de Bijbel zegt dat God eveneens de naties in de ‘vallei van beslissing’ wil brengen over Israël en een Jeruzalem dat weer in Joodse handen is (Joël 3:12-14).

  Het vooruitzicht dat een thermonucleair instrument in Israëls drukbevolkte kustvlakte tot ontploffing wordt gebracht, is angstaanjagend. Maar ik geloof niet dat dit feitelijk ooit zal gebeuren. Op een of andere manier zal Israël van dit grote gevaar verlost worden! Ik kan dit met vertrouwen zeggen omdat ik niet geloof dat God Zijn Joodse volk weer in het Land van Israël teruggebracht heeft voor een massavernietiging in een dolgedraaide nucleaire Holocaust.

  In plaats daarvan is de Bijbel er duidelijk over dat de herstelde natie Israël voor verlossing bestemd is, niet voor vernietiging. Er zijn nu net te veel Schriftplaatsen die ons daarvan verzekeren.

  Jesaja 60 en 62 beloven bijvoorbeeld dat zelfs te midden van “grote duisternis” die de aarde bedekt, de heerlijkheid van de HERE over deze natie zal opgaan omdat Zijn tegenwoordigheid daar zal blijven. Jesaja 2 en Micha 4 stemmen overeen dat, hoewel zelfs vele naties zullen kunnen samenspannen om Israël te vernietigen, God deze natie zal verheffen tot een prominente plaats op de aarde, en dat “niemand hen zal verschrikken.”

  Zacharia 12 komt overeen met deze zelfde passages namelijk dat Israël op weg is naar heerlijkheid en de naties richting het oordeel. Want het doel van God is om het herstelde Israël te gebruiken als een magneet om de naties te laten optrekken tegen Jeruzalem om hen te oordelen over hun rebellie tegen Hem.

  In het proces kan Israël in gevaar gebracht worden, maar zal nooit vernietigd worden, omdat “te dien dage de HERE de inwoners van Jeruzalem zal beschutten,” (Zacharia 12:8a).
  Joël 3:16 verzekert ook dat dit een tijd zal zijn wanneer “de HERE een schuilplaats voor Zijn volk zal zijn en een veste voor de kinderen van Israël.”

  In een overkoepelend Bijbelvers, Jeremia 30:11, wordt dit alles in het juiste perspectief gezet: “Want Ik ben met u, luidt het woord des HEREN, om u te verlossen; want Ik zal met alle volken waaronder Ik u verstrooid heb, voorgoed afrekenen, maar met u zal Ik niet voorgoed afrekenen, doch naar recht u tuchtigen, al zal Ik u zeker niet vrij laten uitgaan.”

  Dat betekent dat Israël de corrigerende hand van God niet geheel en al zal ontgaan, maar dat het niet het lot van de andere volken zal delen, die uiteindelijk onder Zijn machtige Hand vernederd worden. En in feite suggereert Jesaja 40:1 dat Israël al “uit de hand des HEREN dubbel ontvangen hééft voor al zijn zonden.”

  Nu zijn deze Bijbelse beloften geruststellend, maar dat betekent niet dat we achter over kunnen leunen en afwachten totdat deze dingen gebeuren. Het is eerder zo dat christenen de positieve morele plicht hebben in het geweer te komen tegen duistere samenzweringen zoals die door Ahmadinejad en zijn kameraden van de Iranese Revolutionaire Garde beraamd worden.

  Het overweldigend stilzwijgen ondanks de Holocaust vereist van ons dat we genocidendreigingen aan het adres van het Joodse volk ernstig nemen en krachtig ons daartegen uitspreken.

  Israël zal verlost worden, maar wie weet of deze verlossing mede tot stand zal komen door onze stem – hetzij in gebed tot de Almachtige, of dat we onze stem gebruiken onze leiders te bewegen de enig juiste en rechtvaardige keuze te maken waar het Israël betreft.

  Dit artikel is geschreven door David Parsons en verscheen in het oktobernummer 2012 van The Jerusalem Post Christian Edition. | Vertaling: Evelien van Dis

  Thema

  eindtijd