Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Is het ergste voorbij? - Christenen voor Israël
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Is het ergste voorbij?

  26 november 2012

  De Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad inspecteert een nucleaire faciliteit waar Uranium wordt verrijkt. | Foto: EPA

  De Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad inspecteert een nucleaire faciliteit waar Uranium wordt verrijkt. | Foto: EPA

  Er bestaat weinig twijfel over dat het verraderlijke Iranese nucleaire programma de ergste bedreiging aan het adres van het Joodse volk is sinds de opkomst van het Nazisme. Vandaag is bijna de helft van alle Joden ter wereld teruggekeerd naar het aloude vaderland en Iran zou potentieel in een paar minuten voor elkaar kunnen krijgen wat de Nazi’s zeven jaren kostte om te doen: de uitroeiing van zes miljoen Joden.

  Dit is een huiveringwekkende gedachte. Voor de radicale Sjiietische geestelijken in Teheran is het feitelijk een te verwelkomen idee. Zij worden opgezweept door een Hadith (= islamitische overlevering die teruggaat op Mahammed) die zegt dat moslims massaal Joden moeten doden met de bedoeling de Oordeelsdag te laten aanbreken. Die oordeelsdag zou ook de komst van hun mythische Mahdi aankondigen.

  Toen de Islamitische Republiek van Iran werd gesticht, verklaarde ayatollah Rohullah Khomeini dat hij zelfs bereid was zijn eigen land op te offeren om dit onwerkelijke moment te laten aanbreken. “Wij aanbidden niet Iran, wij aanbidden Allah,” gaf Khomeini aan. “Want vaderlandsliefde is een andere benaming voor heidendom. Ik zeg: laat dit land (Iran) branden. Ik zeg: laat dit land in rook opgaan, als het ertoe bijdraagt dat de islam triomferend opstaat in de rest van de wereld.”

  Zo heeft het Iraanse regime de middelen ontwikkeld waarmee het z’n eigen vermetelheid kan bewerkstelligen. Zij zijn niet afgeschrikt door de strengere economische sancties en bedekte internetoperaties. En, mét het vertellen van leugens, zullen zij nergens voor stoppen om hun geheime nucleaire slagkracht realiteit te doen worden. Teheran kan er op hameren dat zij ‘vreedzame kernenergie’ nastreeft, maar er is maar één bekend gebruik voor 90% verrijkt uranium: dat is voor militaire toepassingen.

  Nucleaire aanval

  Iran is er behoorlijk duidelijk over geweest wie het doelwit van hun nucleaire kundigheid zal zijn. Voormalig Iranees president Ali Rafsanjani, die als een gematigde geestelijke werd beschouwd, verklaarde eens dat “Israël veel kleiner is dan Iran wat landoppervlakte betreft, en dat het daarom veel kwetsbaarder is voor een nucleaire aanval.”

  Op Al-Quds dag (‘Al-Quds’ is de naam die de Arabieren geven aan Jeruzalem) in december 2001 waarschuwde Rafsanjani: “Als op een dag de islamitische wereld toegerust is met dezelfde wapens als waarover Israël nu de beschikking heeft, dan zal de imperialistische strategie tot stilstand komen, want het gebruik van zelfs maar een nucleaire bom binnen Israël zal alles vernietigen. Dat zal echter alleen de islamitische wereld schade berokkenen. Het is niet irrationeel met dergelijke mogelijke gevolgen rekening te houden.”

  Dus is het wel ‘rationeel’ in hun denken rekening te houden met de onmiddellijke vernietiging van Israël. Meer nog, de ayatollahs en hun bondgenoten hebben ook achteraf (rationeel) aannemelijk gemaakt dat hun pogingen de terugkeer van de Joden naar Israël te stoppen, mislukt is vanwege een belangrijke reden. Zo heeft bijvoorbeeld de leider van Hezbollah, Hassan Nasrallah, in 2002 verklaard dat “als de Joden allemaal naar Israël gaan, zal dat ons de moeite besparen wereldwijd achter hen aan te gaan.”

  Dit is niet een of andere verwrongen Sjiietische fantasie. Een toonaangevende Soennitische islamgeleerde, professor Mustafa Muslim uit de Verenigde Arabische Emiraten, vertelde een Saudisch tv-kanaal in 2005 dat Allah feitelijk de Joden bijeenverzamelt in het land Israël om het de moslims gemakkelijker te maken hen op één plek te bevechten en te vernietigen op de oordeelsdag.

  Vernietiging of verlossing?

  Met deze duistere islamitische visie in gedachten, moeten we dezelfde cruciale vraag stellen die we we eerder stelden: Heeft God inderdaad Israël teruggebracht voor vernietiging, of voor verlossing? Met andere woorden: Is Israël alleen terug in het land en hersteld als natie, om in een massale nucleaire Holocaust uitgewist te worden – zoals sommige Iraanse – en Hezbollahleiders hebben voorspeld? Of is het Israëls bestemming van deze calamiteit gevrijwaard te worden en in plaats daarvan door haar verheerlijkte Koning, de grote Zoon van David, gered te worden zoals de Bijbel belooft?

  Nu moeten we beginnen met toe te geven dat er zelfs christenen zijn – daarbij inbegrepen velen die oprecht Israël liefhebben en steunen – die ook geloven dat de Joden naar huis teruggekeerd zijn om nog een keer door een massaal annihilatieproces heen te gaan. Waarbij dan tijdens de Grote Verdrukking tweederde zal uitgeroeid worden en een derde uiteindelijk op de knieën zal gaan en Jezus zal aanroepen.

  Nu is dit een wrede theologie, en het is niet zoals de meesten van ons tot behoud zijn gekomen. Het geeft Joden ook grote aarzeling als zij christenen hun liefde voor Israël horen betuigen terwijl zij weten dat sommigen van ons feitelijk verwachten dat de Joden nog te maken krijgen met een finaal omvangrijk ‘bekeer of sterf’ scenario. Een lieve christenvrouw vertelde me zelfs pasgeleden dat de ‘tweederde-leer’ haar altijd ongerust had gelaten over het helpen met de immigratie van Joden naar Israël, omdat zij misschien hen wel naar een gewis einde zou brengen. Deze leer is echter gebaseerd op een gebrekkige uitleg van Bijbelse profetieën, en wij moeten in ons denken daarmee afrekenen.

  Vloek

  De ‘tweederde – leer’ is voornamelijk gebaseerd op Zacharia 13 en Ezechiël 5. In Zacharia 13 voorziet de profeet een tijd wanneer tweederde ‘in het land afgesneden’ zal worden, terwijl een derde ‘door het vuur’ zal gaan en de HERE als hun God zullen leren kennen.

  De algemene context van deze passage is een ‘eindtijd profetie’, maar de verzen die hier onmiddellijk aan vooraf gaan, zeggen: “Sla die Herder, zodat de schapen verstrooid worden”. De Nieuwtestamentische schrijvers hebben dit op Jezus en Zijn volgelingen in de eerste eeuw van onze jaartelling toegepast. Dus niets gebiedt ons dit ‘tweederde’ te lezen als een verwijzing naar een gebeurtenis tijdens de Grote Verdrukking.

  Ondertussen bevat Ezechiël 5 een veel completere uitleg van het ‘tweederde scenario’. Hier spreekt de profeet rechtstreeks uit de Wet van Mozes, speciaal uit Leviticus 26 en Deuteronomium 28, waar God precies uiteenzet hoe Hij met Israël zou handelen als zij tegen Hem rebelleerden. De ‘vloek’ van de Mozaïsche wet begint altijd ermee dat Israël te maken krijgt met bezetting van steden die uitgehongerd worden zodat kannibalisme optreedt, en dat Israël uiteindelijk verbannen wordt uit het land. Als God Israël weer naar het land laat terugkeren – waartoe Hij verplicht is vanwege Zijn verbond met Abraham, zie Genesis 17:8 – en Israël daarna weer rebelleert, dan wordt de vloek zeven keer erger.

  Historische realiteit

  Ezechiël 5 beschrijft feitelijk met huiveringwekkende precisie de gebeurtenissen die de tweede ballingschap (in 70 na Christus) inluidden. De profeet waarschuwt dat een derde van de Israëlieten spoedig door het zwaard zou sterven, een derde door honger en ziekte, en een derde zou verstrooid worden naar de vier windstreken van de aarde. En nochtans beloofde de Heere aan Ezechiël dat dit iets was, “wat Ik nog nooit aan u gedaan heb en nooit meer zo doen zal” (Ezechiël 5:9). Vers 13 zegt dan: “Zo zal Mijn toorn ten volle worden uitgestort en zal Ik Mijn grimmigheid aan hen stillen en Mij wreken.”

  Dit is precies wat gebeurde bij de Joodse opstanden tegen Rome in de eerste eeuw, en we hebben diepgaande historische verslaggeving door Flavius Josephus om dit te verifiëren. Een derde van de Joden stierf in de strijd, een derde kwam om door ziekte en ontbering en een derde werd verstrooid naar alle volken.
  In Zijn rede over de laatste dingen die Jezus op de Olijfberg uitsprak, verliet Hij Zich op deze passages uit Ezechiël 5, zoals vermeld in Matteüs 24 en Lucas 21. Hierin waarschuwt Hij Zijn discipelen dat tijdens hun leven verschrikkelijke dingen over Jeruzalem zouden komen. Hij kende de Wet en de Profeten, en Hij wist dat het ergste wat God ooit zou doen, binnenkort plaats zou vinden.

  Twee ballingschappen

  De sleutel om het profetische vooruitzicht van Jezus te begrijpen, is het zich realiseren dat Hij niet de ‘verdrukking’ en de ‘dagen der wraak’ die God over het Joodse volk zou gaan brengen in die dagen, verwart met de Grote Verdrukking aan het eind der tijden. Dit laatste wordt in de Bijbel voorgesteld als hoofdzakelijk een goddelijk gericht over de heidenvolken vanwege hun eigen opstand tegen Hem. Dit betekent niet dat deze komende levensgevaarlijke tijden volledig aan Israël voorbij zullen gaan, maar het betekent dat God Zijn zwaarste wraakoefening tegen Israël reeds voltrokken heeft tijdens hun lange verbanning uit hun land.

  Uiteindelijk krijgen zij die ervan uitgaan dat het ‘tweederde gericht’ nog over Israël gaat komen, te maken met een onoverkomelijk probleem. Ezechiël 5 is er namelijk duidelijk over dat het eindigt met een derde deel dat overleeft in ballingschap, maar dat nog niet verlost is.

  En de Bijbel spreekt slechts over twee ballingschappen en twee keer over een terugkeer voordat Israël uiteindelijk verlost wordt. In bijvoorbeeld Jesaja 11 zegt God dat Hij “opnieuw, voor de tweede keer, Met Zijn hand de rest van Zijn volk zal verwerven,” terwijl in Amos 9:15 God zegt: “Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik hun gegeven heb.”

  Met andere woorden: Israëls ballingschappen zijn ten einde. En dus is ook het ergste wat God aan hen zou doen, voorbij.

  Dit artikel is geschreven door David Parsons en verscheen in het novembernummer 2012 van The Jerusalem Post Christian Edition. | Vertaling: Evelien van Dis

  Thema

  eindtijdiran