Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Basisvisie deel 4: het geestelijk herstel - Christenen voor Israël
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Basisvisie deel 4: het geestelijk herstel

  Ds. Henk Poot - 25 februari 2014

  Een serie van vijf artikelen over de basisvisie van onze beweging – deel 4

  Het is de profeet Ezechiël die voorzegt dat de kinderen van Israël na hun terugkeer in het land gereinigd zullen worden. Na een fysiek herstel komt ook een geestelijk herstel: ‘Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen, en Ik zal u brengen naar uw eigen land. Ik zal rein water over u sprengen en gij zult rein worden’(Ezechiël 36:24,25). Het is in het land dat de weg naar het woord van God gevonden wordt en dat God zijn Geest uitstort op het volk. We zien ernaar uit dat dat gebeurt.

  Zo lang dat nog niet gebeurd is, brengt het land zichzelf voortdurend in gevaar. Men reist naar Ammon en naar Edom, men stuurt gezanten naar Syrië en Egypte en men stelt het vertrouwen op de grootmachten van deze tijd, maar het geheim van Israël is en blijft het Woord en Gods beloften. Tekenen van een verandering zijn merkbaar. Er is bijvoorbeeld na de terugkeer uit de verstrooiing bij jongeren een merkbare honger naar de Bijbel, meer nog dan naar de Talmoed. Voor sommigen verontrustend, voor anderen het bewijs dat Israël toegroeit naar een nieuwe en meer oorspronkelijke vorm van omgang met God, die meer van doen heeft met het leven van de aartsvaders en de profeten dan met het Jodendom in de verstrooiing.

  De zionistische beweging
  Iemand zei me: ‘Wat voor zin heeft het om hier met een kaftan en een hoed van beverbont rond te lopen. Dat is iets voor Polen! Niet voor hier, in de brandende zon!’ Dat brengt ons bij de omslag in de zionistische beweging. Voor Theodor Herzl en zijn geestverwanten was het stichten van een eigen Jodenstaat vooral een politiek antwoord op de eeuwen van antisemitisme, het was een zoeken naar een land met veilige grenzen voor het Joodse volk. We kennen in grote lijnen de geschiedenis van het moderne seculiere zionisme, de stichting van de kibboetsiem met het socialistische ideaal, de aankoop van gronden, de ontginning van de woestijn en van de moerassen en de oorlogen die er gevoerd moesten worden om te overleven.

  Daarnaast is er een ander, religieus zionisme aanwezig vanaf het begin van het zionisme maar de laatste jaren steeds duidelijker in beeld. Voor hen staan niet de veiligheid voorop, maar de beloften van God en de komst van de Messias. Een van de meest bekende personen daarin is rabbijn Avraham Yitzhak HaCohen Kook (1864-1935), de eerste opperrabbijn van Israël. Eén van zijn uitspraken is: ‘De tijd is gekomen om naar huis terug te keren, of we het nu willen of niet; of we deze waarheid nu erkennen of dat we er voor weg willen lopen. ‘En Ik zal hen terugbrengen naar hun land’: Hashem (God) heeft besloten dat de tijd is aangebroken.’

  Fases van verlossing
  Voor Kook leven we in de Messiaanse tijd waarin de verlossing van Israël zich voltrekt. Dat gaat stap voor stap, zoals de zon in de vroeg morgen opkomt. De Messias is niet alleen de ideale Joodse Koning maar ook een proces dat zich langzaam en door pijn en moeite heen voltrekt.

  Ook de eerste fase van de terugkeer naar het land, waarin niet-religieuze pioniers het voortouw namen, moet in dat licht gezien worden. Bekend is dat Kook op een ezeltje de kibboetsiem langstrok om de mensen te bemoedigen, ondanks de weerstand binnen zijn eigen gelederen tegen het socialistische zionisme. Hij zei: God werkt niet rechtstreeks en er zijn verschillende fasen in de komst van de verlossing.

  Kook: De staat Israël is niets anders dan de uitdrukking van de Joodse soevereiniteit over het land. Alleen in Israël kan het Joodse volk een soevereine regering hebben en dat betekent concreet een Joods leger, een eigen rechtspraak, een economie die het land ondersteunt en een nationale kalender gebaseerd op het Joodse jaar en dit zijn stuk voor stuk manifestaties van Gods aanwezigheid, van de Shechina.

  Het volk Israël is door God uitverkoren en het land van Israël is door God uitgekozen om door Israël bewoond te worden. Een Jood is pas compleet als hij terugkeert in het land van Israël. Als een persoon de lucht van het land Israël inademt is hij een ander mens geworden. De eerste morgen dat hij wakker wordt in Israël heeft hij een nieuwe ziel! Het is een gebod om naar het land van Israël terug te keren en het opnieuw te bewonen en te bebouwen zodat het er niet langer woest en leeg bijligt.

  De tijd is rijp
  Ik moet denken aan wat ik las in een boek over de zoon van Avraham Kook, Tzvi Jehuda. Na een bijeenkomst in zijn huis te hebben bijgewoond schrijft een leerling: ‘Als je zijn kleine appartement verliet na een lezing en met de bus terugging naar de jeshiva, dan was het ineens geen gewoon ritje meer. De Yemeniten, Marokkanen, Amerikanen en Russen die met je meereden waren Joden die Hashem aan het bijeenbrengen was vanuit de gehele wereld. We maakten allemaal deel uit van de beloofde verlossing. De soldaat naast je was ineens niet meer een gewone soldaat. Hij was heilig, betrokken in het gebod van het bewaken van de Joodse staat. En als je uit de bus stapte, waren de druiven aan de wijnstok tegenover de jeshiva meer dan gewoon fruit. Ze waren tekenen geworden van onze verlossing. De woorden van onze wijzen die zichtbaar werden voor onze ogen: Als het land van Israël haar vruchten in overvloed draagt, dan is er geen zekerder teken van het einde van de ballingschap (Sanhedrin 98a)’.

  Als we over Kook spreken, hebben we het over de bewoners van Judea en Samaria. Voor het grootste deel wonen daar religieuze Joden die gaan staan op de beloften van de Here. De tekst die telkens bij hen terugkomt is Ezechiël 36:8, waar staat: ‘Maar gij, bergen van Israël, zult uw takken voortbrengen en uw vruchten dragen voor mijn volk Israël, want nabij is Zijn komst.’ Ik denk dat ik niet ver naast de waarheid zit om te zeggen dat we te maken hebben met een tweedeling in de Joodse samenleving, tussen Bijbelgetrouwe en seculiere mensen. Een tweedeling die er al eerder is geweest. Denk aan de strijd in de tijd van de Makkabeeën. Het is een tijd die inderdaad rijp is voor de komst van de Messias.

  In het volgende artikel in deze serie: onze houding

  Thema

  basisvisie

  Over de auteur