Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Basisvisie deel 5: onze houding - Christenen voor Israël
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Basisvisie deel 5: onze houding

  Ds. Henk Poot - 24 februari 2014

  Een serie van vijf artikelen over de basisvisie van onze beweging – deel 5

  De vraag die ik in dit laatste artikel wil stellen is: ‘Hoe staan wij er zelf in? Wat is onze houding als God bezig is zijn laatste plannen met Israël tot vervulling te brengen? Misschien zijn we er teveel aan gewend geraakt dat God vooral een plaats heeft binnen de privé-sfeer van ons hart en ons persoonlijk leven, om ons te realiseren dat Hij dwars door de politieke gebeurtenissen heen werkt aan de voltooiing van Zijn plannen en aan de komst van de Messias.

  We moeten begrijpen dat het in het verzoenende werk van Christus niet alleen om ons hart en onze ziel gaat, maar om de komst van het koninkrijk. Dat koninkrijk is niet louter spiritueel of hemels, maar vooral ook aards, met Jeruzalem in het midden.

  Ik las pas een stuk in een boek waarin iemand betoogde dat wij christenen veel van het Griekse denken hebben overgenomen. Bijvoorbeeld, de manier waarop wij naar God en de geschiedenis kijken. In het Griekse denken is de godheid verborgen en laat hij de mensen een beetje aan zichzelf over totdat hij als een Zeus vanaf de Olympus met donderend geweld ingrijpt en in één keer de werkelijkheid naar zijn hand zet.

  In het bijbelse denken zien we wel dat God uiteindelijk ingrijpt in de geschiedenis, maar ook dat Hij in de geschiedenis zelf op weg gaat met Zijn volk naar de toekomst van het koninkrijk. Dat geeft ons te denken. Wij dienen geen Griekse god, maar JHWH, die door politieke, menselijke daden en gebeurtenissen heen, werkt aan de komst van een nieuwe tijd.

  Mensen vragen me wel eens: ‘Maar wat is nu precies Israël?’ Alsof ze wachten op een antwoord dat Israël zich wat meer terugtrekt uit het licht van de actualiteit. Mijn antwoord is altijd: ‘Er is maar één Israël; deze mixture van gelovigen en ongelovigen, van Joden in Israël en New York, van seculiere mensen uit Europa en wetsgetrouwen uit Marokko en Rusland is Israël. Omstreden en aangevochten, heilig en onheilig tegelijk. Israëli’s in het bruisende en mondaine Tel Aviv en vrome Joden in de heuvels van Judea en Samaria. Dit is het volk aan wie zich de profetieën aan het vervullen zijn.

  En wij?
  Ik denk dat we ons moeten realiseren dat we te maken hebben met een geestelijke strijd, niet alleen God werkt aan de vervulling van zijn heilsplan voor de wereld. De duivel, de wereldbeheerser van deze eeuw, zal er alles aan doen om te voorkomen dat het rijk Gods aanbreekt. Niet in het minst door de naties van de aarde te verzamelen tegen Jeruzalem, de stad van de grote Koning en tegen zijn volk. Maar ook dat is vervulling van profetie.

  Het is vijf voor twaalf en de satan zou het liefst de wijzers van de klok terugzetten. Hij ziet dat het de laatste ure is, hij ziet de minuten verstrijken en hij doet wat hij nog kan. En dan moeten we ons realiseren, dat het zeker niet alleen om Israël gaat. Het Joodse volk is voorhoede, altijd geweest en ook nu, maar de boze richt zijn pijlen ook op ons. Tijdens mijn laatste reis door Samaria werd mij erop gewezen dat de christenen langzaam worden afgeslacht door de mensen van Hamas.

  In Jesaja 62, het befaamde hoofdstuk over het herstel van het Land, staat een opdracht: ‘Gunt uzelf geen rust en laat Hem geen rust totdat Hij Jeruzalem gesteld zal hebben tot een lof op aarde.’ Maar er staat ook een belofte: ‘Men zal hen noemen: Het heilige volk, de verlosten des Heren’ (vers 12). We worden dus opgeroepen om Israël te bevestigen in haar positie.

  Geestelijke strijd, gebed en bevestiging. En ik merk ook dat Israël zich dat steeds meer realiseert. De echte bondgenoten in de moeilijke periode waarin zij zich bevindt, zijn de Bible-loving chistians. Hoe kan het ook anders? Als de Geest van Christus in ons is uitgestort dan is de Geest van de Koning der Joden in ons uitgestort.

  En laten we bij dit alles niet vergeten, in Israël gaat het om God. Het doet me denken aan een bijzonderder ervaring vorig jaar. Wandelend, biddend wandelend met een paar vrienden, Bart Repko, Koen Carlier, Kees de Vreugd en Andrew Tucker over de muren van Jeruzalem. We staan stil boven de Sionsberg en we lezen uit Psalm 87: ‘De Here heeft Sions poorten lief boven alle woningen van Jakob. Zijn stichting ligt op heilige bergen’.

  We lopen door en staan weer stil. Achter ons ligt het tempelplein met de moskeeën, aan de linkerkant de Olijfberg en voor ons, de berg van de Kwade Raadgeving, die herinnert aan de boze raad van Achitofel aan Absalom toen hij in opstand kwam tegen zijn vader David. Aan de einder, een prachtige berg, nog steeds, die neerziet in jaloezie op de berg Sion. Het is niet alleen de berg van Achitofel: Herodes bouwde er zijn paleis en tijdens de mandaatperiode bouwden de Engelsen er hun kantoren en nu staan er de gebouwen van de Verenigde Naties, de volkeren die precies weten wat er moet gebeuren met Israël.

  Daar op dat punt lazen we hardop, proclameerden we de woorden uit Psalm 2: ‘Waarom woelen de volken, en zinnen de natiën op ijdelheid, de koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde: Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen.

  (…) Die in de hemel zetelt, lacht: De Here spot met hen. Ik heb immers mijn koning gesteld op mijn heilige berg.’

  Thema

  basisvisie

  Over de auteur