Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Het geheim van Israël 10 - De Zoon van de Gezegende - Christenen voor Israël
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Het geheim van Israël 10 – De Zoon van de Gezegende

  Ds. Henk Poot - 13 februari 2014
  Foto: Nils Rohwer

  Foto: Nils Rohwer

  De profeten van Israël vertellen wat de roeping van de Koning van de eindtijd is. Een mooi en duidelijk voorbeeld daarvan vinden we in Jesaja 49. De Gezalfde van de Heere is iemand uit het midden van Israël en God heeft hem de volgende dingen opgedragen:

  Gods naam verheerlijkt
  Ten eerste maakt God zijn mond als een scherp zwaard (vers 2). Daarmee zal Gods naam verheerlijkt worden.Ik denk dat we moeten denken aan het oordeel over de volken dat God in zijn handen gelegd heeft. Daarvan spreekt ook Jesaja 11, het bekende hoofdstuk over het “twijgje uit de afgehouwen tronk van Isaï”. Hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond en de goddelozen doden met de adem van zijn mond (Jesaja 11:4). De tekst uit Jesaja 49 vinden we trouwens elders in de Bijbel alleen terug in de Openbaring aan Johannes, waar de verhoogde Christus verschijnt als de overste van de koningen der aarde en de leider van de hemelse legermachten van God (Openbaring 1:16 en 19:15). Het is duidelijk dat Zacharias, de vader van Johannes de Doper, deze verwachting kent. Hij jubelt dat Israël dan eindelijk bevrijd van al zijn vijanden God zal kunnen dienen. Het oordeel over de volken en de buren van Gods volk is een van de hoofdthema’s van de profeten.

  Israël thuis brengen
  De tweede taak van de Messias is om heel Israël thuis te brengen in Sion, ook de tien verborgen stammen (49:5,6 en 9). De breuk tussen Juda en Israël zal geheeld worden, het koninkrijk van Israël zal hersteld worden. Het zal weer worden: Een Herder en Een kudde (Ezechiël 37:22 en 24, Johannes 10:16).

  Licht voor de volken
  Maar dat is nog te weinig, God voegt daar een derde taak aan toe: God stelt hem tot een licht voor de volken, zodat het heil, de shalom van God zal reiken tot aan het uiterste van de aarde. Een paar hoofdstukken verder zegt God wat Hij met dat licht bedoeld: Het is de Thora. De volken zullen gaan wandelen in de wegen van God, dat zal Gods uiteindelijke zegen zijn op de naties van de wereld, hun goddeloosheid en hun waangoden (Jesaja 51: 4 en 5). Met andere woorden: De Messias moet de volkeren van de aarde tot discipelen van God maken.

  Het land herstellen
  En tenslotte is daar de vierde taak: De Messias wordt een verbond voor het volk genoemd om het land weer te herstellen en om verwoeste eigendommen weer tot een erfdeel te maken (49:9).
  Het is zo duidelijk, maar het is zo vaak terzijde geschoven – zoals het Oude(re) Testament zo vaak als minderwaardig behandeld is – De Messias gaat dat doen wat God beloofd heeft dat Hij zou gaan doen!
  Maar er is nog meer: De profeet Jeremia spreekt over een Nieuw Verbond dat God zal schenken aan Juda en Israël en Jesaja 53 spreekt over de weg van het lijden die de Messias zal moeten gaan om de andere opdrachten die hij heeft te kunnen vervullen.

  En er is nog iets, nou ja, iets? De Koning van de eindtijd blijkt de Zoon van de Gezegende te zijn.

  Over de auteur