Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Het geheim van Israël 11 - Politieke ontwikkelingen - Christenen voor Israël
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Het geheim van Israël 11 – Politieke ontwikkelingen

  Ds. Henk Poot - 27 maart 2014
  Herodes verfraaide de tempel in Jeruzalem, maar wist dat hij niet op de juiste stoel zat. | Foto: Tower of David Museum

  Herodes verfraaide de tempel in Jeruzalem, maar wist dat hij niet op de juiste stoel zat. | Foto: Tower of David Museum

  Langzamerhand komen we in de buurt van het evangelie. Misschien is het in onze bijbel maar één witte bladzijde, maar in werkelijkheid duurt de periode tussen de laatste woorden van de profeten en het begin van het evangelie vierhonderd jaar. In die vierhonderd jaar gebeuren natuurlijk nogal wat dingen. En een aantal daarvan zijn belangrijk voor het verstaan van het geheim van Israël.

  Wat gebeurt er tussen de testamenten?
  Om een voorbeeld te geven: In het midden van de tweede eeuw voor Christus woedt in het Joodse volk een felle strijd tussen vrome, orthodoxe gelovigen en een groep die aansluiting zoekt bij de moderne wereld van die dagen. Israël is in die tijd een kleine staat, ingeklemd tussen twee grote rijken, die geleid worden door families die afstammen van Griekse generaals, de erfgenamen van de vroeg overleden Alexander de Grote, die in een paar jaar een Hellenistisch wereldrijk had gecreëerd.

  Om een land verhaal kort te maken: de koning van het Noorden, van Syria, een zekere Antiochus helpt de modernisten in Jeruzalem, die een gigantische vervolging inzetten tegen alles wat conservatief, orthodox en vroom is. De tempel wordt ontwijd met een standbeeld van de Syrische koning en er worden varkensoffers gebracht. Tienduizenden mensen laten het leven.

  Israël kruipt in een isolement
  Deze donkere tijd duurt zeven jaar, maar aan het einde ervan heeft de vrome fractie het niet alleen overleefd, maar zelf overwonnen. Vanaf dat moment, en dat is voor ons belangrijk, wordt de deur naar de buitenwereld stevig in het slot gegooid. Het Joodse volk isoleert zich meer dan ooit. Mogen de oude profeten gesproken hebben over het licht dat zal uitstralen naar de volken vanuit Jeruzalem. Voorlopig is daar geen sprake meer van.

  Men is geschrokken en verstijfd en een brug naar de wereld zit er voorlopig niet in! Wie dat wel probeert stuit op heftige kritiek. Dit alles zal een belangrijke rol gaan spelen als straks het evangelie die wereld ingaat. Dan zal het vrome deel van Israël massaal afhaken en protesteren.

  Maar de Joden overwinnen niet alleen de modernisering en ze verslaan niet alleen de Syrische legers van Antiochus onder aanvoering van Judas de Makkabeeër. Langzamerhand ontstaat er een nieuw en omvangrijk Joods rijk. Het rijk van de zogenaamde Hasmoneeën zal groter worden dan het rijk van David en Salomo.

  Een Edomiet op de troon
  Het is belangrijk voor ons om te weten dat Israël nu ook Idumea bezet, het domein van Edom, de nazaten van Ezau. In dat Idumea zijn een aantal voorname families die door handel en politieke intriges grote macht verkrijgen.

  Als in het midden van de eerste eeuw voor Christus Romeinse legioenen het Midden-Oosten, en ook Jeruzalem bezetten, zijn het jonge mensen uit Edom die op goede voet komen met de nieuwe heersers uit Rome. Eén van hen, een zekere Herodes, zal zelfs van de Romeinse overheid de troon in Jeruzalem ontvangen. De edomiet, die als Herodes de Grote de geschiedenis in zal gaan, weet dat hij als niet-Jood, op de verkeerde ‘stoel’zit.

  Hij probeert het te maskeren door te trouwen met een dochter van de Hogepriester en door prachtige bouwwerken aan het Joodse volk te schenken: het mausoleum in Hebron boven de graven van aartvaders en moeders en niet te vergeten de verfraaiing van de tempel en het tempelplein, dat alom wordt beschouwd als een van de wereldwonderen. Maar dat alles neemt niet weg dat een zoon van Ezau heerst over het volk van Jakob.

  Het is dan ook in zijn dagen dat de Heere besluit de Messias geboren te worden. De engel Gabriël kondigt zijn geboorte aan met de woorden: God zal Hem de troon van zijn vader David geven en Hij zal koning zijn over Jakob tot in eeuwigheid. Jezus wordt geboren en de aartsengel noemt zijn Naam niet alleen Yeshua, maar ook Immanuël.

  Over de auteur