Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Hoe ziet het komende koninkrijk er uit? - Christenen voor Israël
 • Foto: Victor Bezrukov
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Hoe ziet het komende koninkrijk er uit?

  Ds. Henk Poot - 30 juni 2014

   

  Niemand zou mijn woorden natuurlijk geloven als ik even in een artikel van ruim duizend woorden zou vertellen hoe het leven van de toekomende eeuw eruit ziet. Daarvoor is het te groot. Het is wat geen oog gezien heeft en wat in geen mensenhart is opgeklommen. De Heere zal Zijn volk en Zijn kinderen straks werkelijk verrassen en we zullen onder de indruk zijn en verbaasd zijn wat we zullen meemaken. Dat schrijf je nu niet zomaar even op! En toch, er zijn dingen die God ons nu al heeft verteld.

  Door ds. Henk Poot
  Zo zal het toekomstige koninkrijk op aarde zijn. Petrus spreekt in Handelingen 3 over de “tijden van verkwikking”, wanneer alle dingen hersteld zullen worden. Het is een bekende rabbijnse uitdrukking voor de toekomst wanneer de dag van de verkwikking, de Sjabbat, heel het leven zal doortrekken. Geen gezwoeg en geploeter meer, maar volkomen shalom. Maar ook een leven volkomen gericht op God.De dienst aan God, waar nu op één dag alle tijd voor is, zal straks alle dagen in beslag nemen. En er zal geen zonde meer zijn. Dingen zullen weer hersteld zijn. God gaat Zijn weg door de geschiedenis terug naar de eerste bladzijde van de Bijbel, naar de dagen van het paradijs. De apostel Paulus zegt dan ook dat de schepping zelf met reikhalzend verlangen uitziet naar de komst van het koninkrijk (Romeinen 8:19).

  Onsterfelijkheid
  Als we ons afvragen hoe wij daar zullen zijn, denk ik dat we mogen kijken naar hoe Jezus eruit ziet na Zijn opstanding: Hij spreekt en eet met Zijn leerlingen, Hij toont hen de sporen van Zijn kruisiging. Dat is er allemaal en toch – het blijft een geheim – is Zijn heerlijkheid ook weer zo groot dat de Emmaüsgangers en de leerlingen Hem in eerste instantie niet eens herkennen. En als Johannes Hem ontmoet op Patmos, is Zijn glorie zelfs nog groter.

   

  Ons leven zal bekleed worden met onsterfelijkheid (1 Korintiërs 15:53), schrijft Paulus, en we zullen een lichaam hebben dat door de Geest herschapen is. De rechtvaardigen “zullen stralen als de zon”, zegt Jezus, “in het koninkrijk van hun Vader” (Matteüs 13:43). Zij zullen zijn als de engelen in de hemel (Matteüs 22:23-33). De uitleg van dit laatste betekent overigens niet dat er geen liefde zal zijn of geen man of vrouw, maar veelmeer dat het huwelijk als een stuk sociale zekerheid – daar gaat het in deze discussie met de Sadduceeën om – niet meer nodig zal zijn.

  Van oudsher voorzegd
  Jezus zegt dat Hij is uitgezonden om de komst van het koninkrijk aan te kondigen. En dat is dan ook wat Hij doet. Zijn verkondiging staat in het teken van de voorbereiding en bekering. Hij is op zoek naar de verloren schapen van het huis van Israël en haalt hoeren en tollenaars erbij. Die voorbereiding komt veel sterker naar voren in Jezus’ woorden dan de inhoud van het koninkrijk.

   

  Zelfs als we lezen dat Hij Zijn leerlingen veertig dagen lang onderwijst aangaande het koninkrijk, krijgen we niet te horen wat Hij gezegd heeft. En ik denk dat dat zo is omdat alles al gezegd is door de profeten en Hij niet gekomen is om daar iets aan af te doen. Petrus zal zeggen dat het bij de wederoprichting van alle dingen gaat om zaken die van oudsher door Gods profeten voorzegd zijn (Handelingen 4:21).

  Tekenen van het koninkrijk
  Wat wel opvalt is dat Jezus optreden gepaard gaat met tekenen van het komende koninkrijk: demonen klagen dat de Zoon des mensen nu al gekomen is om hen te pijnigen, zieken worden genezen en doden worden opgewekt. En wat ook opvalt is dat Hij voortdurend in gelijkenissen en preken teruggrijpt op Jesaja 25. Het gaat over een feestmaal, over een bruiloft, waar Hij opnieuw wijn zal drinken met Zijn leerlingen. Zo aards is het dus allemaal: “Zalig is hij die brood zal eten in het Koninkrijk van God” (Lucas 14:15).
  Waar het ook op lijkt, is dat Gods kinderen beoordeeld zullen worden op hun daden en loon zullen ontvangen (Matteüs 16:27, Hebreeën 6:10). Allen zullen als koningen heersen op de nieuwe aarde, maar sommigen zullen gesteld worden over tien steden en anderen over vijf (Lucas 19:11 e.v.). Wie zelfs over het weinige dat hem is toevertrouwd getrouw is geweest, zal over veel gesteld worden (Matteüs 25:14 e.v.). Er is blijkbaar een onderscheid in heerlijkheid. De apostelen zelf zullen aanliggen met de aartsvaders en op tronen zitten om de twaalf stammen van Israël te regeren (Matteüs 19:28).

  Meer dan het paradijs
  Dat laatste betekent ook dat de aanblik van het koninkrijk niet volkomen samenvalt met de heerlijkheid van het paradijs. Het is meer en groter. Het leven van de toekomende eeuw zal gekenmerkt worden door de lange weg van de heilsgeschiedenis die sindsdien gegaan is en van de grote daden van God. Op de plaats van het paradijs, op de berg Sion, zal Jeruzalem liggen, de stad van de grote Koning. Zoals alle dingen een metamorfose zullen ondergaan, zo ook de stad van vrede. Zij zal verenigd zijn met het hemelse Jeruzalem dat op haar plaats zal neerdalen. De stad zal een nieuwe naam ontvangen: “De HEERE is daar” (Ezechiël 48:35).

   

  De nieuwe tempel zal de centrale plaats van aanbidding zijn voor alle volken en het vergaderde Israël zal er wonen om zijn Koning heen. Die Koning is het Lam dat overwonnen heeft en de Leeuw uit de stam van Juda. Hij zal zitten op de troon van het herstelde huis van David (Marcus 11:10 en Jesaja 9) en Hij zal de hogepriester zijn die Israël en de volken zal leiden in de lofprijzing van de Vader. Dat alles was er nog niet in het eerste paradijs, maar straks wel.

  Een beetje dromen
  Het is verleidelijk om nu al nog veel meer te willen weten, om teksten en Bijbelgedeelten samen te voegen, zoals God zelf nooit deed en zo een volledig beeld te maken van wat God ons zo nog niet heeft laten zien. Maar voordat je het weet, ben je bezig met vrome fantasie. Natuurlijk mag je wel een beetje dromen over de heerlijkheid waar we naar op weg zijn. En er zijn genoeg vragen: Zal ik blijven wonen waar ik nu woon? Zal ik kunnen reizen door de hele schepping zoals Jezus dan hier en dan daar was? Zal ik de kans krijgen om de Bijbel volmaakt te kunnen begrijpen? Welke taal zullen we spreken en zal misschien het hele universum tot leven gewekt worden en mee gaan doen?

   

  Voor mij zelf is het belangrijkste dat ik straks God en Jezus volkomen zal kunnen dienen en God zelfs zal zien! En dat het aards is. Ook dat vind ik heerlijk om te weten. De natuur zal niet afgestoten worden, mijn bestaan als mens evenmin. Ik zeg het wel eens een enkele keer tegen mijn buurman een beetje grappend: “Straks ga ik bij jou in de leer, want in het koninkrijk zal er wel niet meer zoveel behoefte aan dominees zijn”. En waarom ik dat tegen hem zeg? André, mijn buurman, is hovenier!

  Hoe het komende koninkrijk eruit zal zien, is in geen mensenhart opgeklommen, maar we mogen er vanuit gaan dat het beter zal zijn dan het paradijs. | Foto: Victor Bezrukov

  Over de auteur