Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Tijd voor de tempel? - Christenen voor Israël
 • Foto: Asim Bharwani
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Tijd voor de tempel?

  Jan van Barneveld - 30 juni 2014

   

  Toen Israël tijdens de Zesdaagse Oorlog (1967) de Oude Stad van Jeruzalem op Jordanië veroverde kwam de derde tempel volop in het zicht. De politiek was er snel bij om dat vuur te doven. Nu zijn er nieuwe ontwikkelingen die de hoop op een nieuwe tempel op de tempelberg in Jeruzalem weer doet opleven. Maar er zijn heel wat vragen. Wie blaast het islamitische heiligdom, de Rotskoepel, op? Komt er wel een derde tempel? Wat zegt de Bijbel hierover? Wordt een Joodse tempel niet een geestelijke magneet voor de antichrist? Zal de heerlijkheid van de Heere in een nieuwe tempel komen?

  Door drs. Jan van Barneveld

  Een veelbelovend begin
  De Zesdaagse Oorlog, begin juni 1967, was een belangrijke stap in het herstelplan van de Heere voor Zijn volk. Judea en Samaria werden veroverd op Jordanië. De Golan, stamgebied voor Manasse, kwam weer onder Israël. Het land dat de Heere aan Zijn volk had beloofd, was weer compleet. Belangrijk was wat opperrabbijn generaal Shlomo Goren toen zei: “We hebben de stad van God ingenomen. Het Messiaanse tijdperk voor het Joodse volk is aangebroken (…) De Klaagmuur is van ons.

  De Heilige Plaats (de tempelberg) was eerst onze plaats en is de plaats van onze God”. Een Israëlische vlag wapperde op het dak van de Rotskoepel. Goren had het liefst een paar bommen op de Rotskoepel en de Al Aqsamoskee gegooid. Hij wilde beginnen met de herbouw van de tempel. Maar generaal Moshe Dayan was tegen en gaf het gezag over de tempelberg over aan de Waqf, de hoge raad van moslims, als gebaar van goede wil en vriendschap tegenover de moslims. De vlag verdween. Het vuur voor de herbouw van de tempel werd brandend gehouden door organisaties als het Tempelinstituut, de Getrouwen van de tempelberg en veel anderen.

  Intussen werd de greep van de Waqf op de tempelberg steeds grimmiger. Jeruzalem werd steeds heiliger in de mythevorming van de islam. Joden hebben nauwelijks toegang en kunnen niet bidden op hun heiligste plaats. Ik mocht mijn Bijbel niet eens meenemen toen we bij uitzondering de tempelberg mochten bezoeken. Er lijkt nu een kentering te komen in de situatie. In Israël is een wet in voorbereiding waardoor Joden kunnen bidden op de tempelberg. Voortgang, ook in politiek opzicht. Nafatli Bennett van de partij Joods Tehuis, heeft begin juni een wet voorgesteld waarbij gebied C van Judea en Samaria geannexeerd wordt. Daar wonen ongeveer 400.000 Joodse mensen en 70.000 Arabieren. Komt er nu ‘Tijd voor de tempel’? Wat zegt de Bijbel?

  De derde tempel en de Bijbel
  We zullen vier plaatsen in de Schrift waar de tempel van de eindtijd genoemd wordt kort noemen. Eerst bij de drie profeten van na de Babylonische ballingschap. Vervolgens kijken we even naar de “de verwoestende gruwel” waar Daniël en de Here Jezus over profeteren. Daarna over de tempel van Ezechiël, ten slotte over Paulus’ opmerking over de tempel van God in de eindtijd.

  Haggai, Zacharia en Maleachi
  Drie naballingschapprofeten hielden zich intensief bezig met de herbouw van de tempel. Zij voorzegden zegen als men de tempel bouwde en oordeel als men eigenbelang prioriteit gaf. Opvallend is de profetie: “De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste” (Haggaï 2:10). Dit is toen niet gebeurd. Nooit is de heerlijkheid van die tempel groter geweest dan die van de ‘tempel van Salomo’.

  Dus springt de profetie hier opeens naar de eindtijd. Zoals zo vaak in de profetieën gebeurt. “De heerlijkheid van de HEERE had het huis vervuld” profeteert Ezechiël 43:4,5 over die tempel van de eindtijd. Haggaï voorzegt ook onreinheid in de tempel. Zacharia moedigt de leiding, Zerubbabel en de hogepriester Jozua ijverig aan de tempel te bouwen. Hij voorziet dat de Spruit de tempel van de Heere zal bouwen (Zacharia 6:12,13). Dus een tempel in het Messiaanse vrederijk wordt door de Messias gebouwd. Ook mensen “van verre zullen komen en bouwen aan de tempel van de HEERE” (Zacharia 6:15).

  In juli 2007 kwam een delegatie jonge gelovigen uit West-Guinea naar Jeruzalem. Ze boden een kilogram goud en geld aan voor de vaten van de nieuwe tempel. De mensen van het tempelinstituut waren bemoedigd en ontroerd door dit profetische gebaar. Maleachi profeteert over harde verwijten van de Heere omdat er onheilige offers worden gebracht. Ook voorzegt Maleachi: “Plotseling zal naar Zijn tempel komen de Heere, Die u aan het zoeken bent” (Maleachi 3:1)”. Hij komt naar de nieuwe tempel van waaruit de Heere de wereld zal regeren. Soms vertaalt men “plotseling zal met zijn tempel komen”.

  De gruwel
  Op drie plaatsen profeteert Daniël over een ‘vorst’, de antichrist, die een verbond met Israël verbreekt en de offerdienst in de tempel zal doen ophouden: Hij zal “het steeds terugkerende offer wegnemen en een verwoestende gruwel opstellen” in de tempel (Daniël 9:27, 11:31, 12:11). Dat gebeurt halverwege de laatste ‘jaarweek’, de zeven jaren, van de antichrist. Er zal dus in die eindtijd een offerdienst zijn.

  Momenteel worden in Jeruzalem priesters opgeleid voor de tempeldienst. De Here Jezus zelf trekt deze profetie van Daniël door naar de eindtijd. Hij voorzegt in Zijn rede over de tekenen van het einde van de wereld dat “u de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats” (Matteüs 24:15). De Heere voorziet dus een tempel “op de heilige plaats” in de eindtijd. Waar de antichrist zijn afschuwelijk beeld, zichzelf, zal vertonen en met smerige offers de tempel verontreinigt. Waarover de Toorn van de Heere verwoesting zal brengen.

  Ezechiël
  In Ezechiël 40-44 beschrijft de profeet nauwkeurig en uitvoerig de nieuwe tempel en de dienst in die tempel. In Ezechiël 11:23 ziet Ezechiël hoe de “heerlijkheid van de HEERE uit het midden van de stad” vertrok. Die lange periode van nu ruim 25 eeuwen zonder de heerlijkheid van de HEERE noemen de rabbijnen ikabod, “de Eer is weg” (1 Samuël 4:21). In de eindtijd komt de Eer weer terug: “De heerlijkheid van de God van Israël kwam uit het Oosten … en het land (aarde) straalde vanwege Zijn heerlijkheid … de heerlijkheid van de HEERE had het huis vervuld” (Ezechiël 43:2-5). Zoals Gods heerlijkheid de tabernakel en de tempel van Salomo vulde toen deze Godshuizen werden ingewijd.

  Paulus
  De gemeente in Thessalonica had zijn vragen over de eindtijd aan Paulus voorgelegd. Paulus antwoordt door een scenario van eindtijdgebeurtenissen te geven. In dat scenario voorzegt hij dat de ‘tegenstander’, de antichrist, “als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet” (2 Thessalonicenzen 2:4). Er is dus in de eindtijd een tempel van God die verontreinigd wordt en doordat de antichrist zichzelf daar als godheid zal uitroepen.

  Tijd voor drie tempels?
  Genoemde profetische gegevens wijzen dus op twee tempels in de eindtijd. De eerste tempel van God wordt verontreinigd en ‘bezet’ door de antichrist, die tot het uiterste zijn positie als “overste van deze wereld” zoals de Here Jezus satan in Johannes 12:31, 14:30, 16:11 noemt, wil vasthouden. Deze tempel wordt gereinigd of vervangen door de tempel in het vrederijk, die vol zal zijn van de heerlijkheid van de Heere God. Ten slotte zal het nieuwe Jeruzalem (Openbaring 21:9-27) neerdalen uit de hemel.
  Er blijven vragen. Vragen van enkele messiaans Joodse leiders die van geen derde tempel willen weten. Dat zou in strijd zijn met het volbrachte werk van Christus. Vragen over de offerdienst. Over de exacte plek van het heiligdom.
  In Israël Aktueel van september hoop ik op de ‘tijd voor de tempel’ door te gaan. Met aandacht voor de islam in verband met de tempel.

   
  ‘Genoemde profetische gegevens wijzen dus op twee tempels in de eindtijd.’

  De zon gaat onder voor het islamitische heiligdom op de tempelberg in Jeruzalem. Op deze plaats, die God zich verkoos om er Zijn Naam te doen wonen, zal opnieuw een Huis voor Zijn Naam gebouwd worden. | Foto: Asim Bharwani

  Over de auteur