Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Come and see: hoe het verder ging ... - Christenen voor Israël
 • De geboortekerk in Bethlehem met daarachter de minaret van de Omar Ibn al-Khattabmoskee in Bethlehem. - Foto: Flash90
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Come and see: hoe het verder ging …

  14 juli 2014

  In het aprilnummer van Israël Aktueel schreef ik over mijn poging om mij, samen met een vriendin, in te schrijven voor een ‘studie- en ontmoetingsreis naar Israël / Palestina’ van Kerk in Actie en Sabeel, mei dit jaar. En nu krijg ik soms de vraag hoe het daarmee verder is gegaan. Vandaar dit stukje!

  Waar ging het ook alweer om? Eind januari hadden we ons aangemeld voor de reis bij de reisleidster, maar hoewel wij (voor zover ik weet) aan alle voorwaarden voldeden, kregen we per omgaande bericht van Kerk in Actie (KiA) dat we niet mee mochten. Een echte reden werd ook bij navraag niet gegeven, alleen dat wij ‘zwaargewichten’ zouden zijn. Dus hebben wij nog diezelfde week een klacht ingediend bij het hoofd van KiA. Hij kwam eind februari met de conclusie dat KiA vrij is om zelf te beslissen wie mee mag en wie niet, en dat we het dus moesten accepteren.

  We zijn toen direct in beroep gegaan bij het ‘regionale college voor klachten in de kerkordelijke zin’. 25 maart werden we uitgenodigd om naar Utrecht te komen voor een gesprek met het hoofd van het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk Nederland. Naar wij meenden om onze klacht tegen KiA toe te lichten, maar al gauw bleek dat niet KiA maar wij in het beklaagdenbankje zaten! Steeds weer werd de vraag gesteld of wij ons (in mijn woorden) wel zouden weten in te houden als wij geconfronteerd zouden worden met Palestijnse christenen die mogelijk anders over Israel denken dan wij.

  We hebben hem verzekerd dat dat geen probleem zou zijn en we hebben hem verzocht om snel uitspraak te doen zodat wij er 4 april nog bij konden zijn als de groep elkaar voor het eerst zou ontmoeten. Maar helaas kregen we pas 16 april bericht dat onze klacht ontvankelijk was verklaard en dat KiA verkeerd met onze aanvraag was omgegaan. Er werden excuses aangeboden en we mochten woensdagmiddag 23 april voor een gesprek naar Utrecht komen om te bespreken hoe nu verder. Daarbij werd wel bij voorbaat het volgende voorbehoud voor deelname gesteld

  1. Het moet organisatorisch redelijkerwijs mogelijk zijn alsnog 2 deelnemers aan de reis toe te voegen.
  2. Van de deelnemers wordt een actieve luisterhouding gevraagd. Bij het niet nakomen van deze houding wordt u tijdens de reis uit de groep verwijderd.
  3. Het Bestuur vindt het van belang dat jullie een deel van het groepsproces hebben gemist. Er moet worden overlegd op welke wijze hiermee wordt omgegaan.

  Ik kon zelf die middag niet, maar mijn vriendin is wel gegaan en heeft, naar eigen zeggen, een prettig gesprek gehad. Men wilde echter niet ingaan op de reden waarom ze ons in eerste instantie zo pardoes hadden uitgesloten van deelname en het werd ook niet duidelijk wat zij eigenlijk precies verstaan onder een ‘actieve luisterhouding’. Betekent dat dat je ook na een kritische vraag zonder omhaal ‘uit de groep verwijderd’ kunt worden?

  Ook bleek dat het niet op prijs gesteld werd als wij onze bevindingen na afloop van de reis met anderen zouden delen. En dat terwijl de andere deelnemers aan de reis juist moesten beloven dat wél te zullen doen!
  Al met al was het besluit dat we toch mee mochten kennelijk niet echt van harte genomen. Bovendien was het inmiddels een week voor vertrek geworden (de reis begon al 1 mei!) en het was dus voor mij, afgezien van al het andere, onmogelijk om nog op tijd klaar te zijn met de voorbereidingen voor de reis. Ik heb dus besloten om maar niet mee te gaan en ook mijn reisgenote heeft afgezegd.

  Aangezien KiA ons nooit de werkelijke reden heeft willen geven waarom ze ons in eerste instantie niet mee wilden laten gaan (en ze hebben het ons in feite onmogelijk gemaakt om mee te gaan) moeten we zelf naar de reden gaan raden.

  En dan denk ik dat er maar een verklaring kan zijn: zij zijn bang zijn voor kritische vragen. Waarom? Om de Palestijnse christenen te beschermen? De christenen die ik ken in Bethlehem en ‘Oost Jeruzalem’ zijn moedige mensen die echt geen bescherming nodig hebben tegen vragen, dus dat lijkt mij sterk. Of is het omdat de deelnemers een eenzijdige visie op de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden voorgeschoteld krijgen waar geen plaats is voor de nuance? Zolang ik geen bevredigend antwoord krijg van KiA geloof ik het laatste.

  Overigens is er wel een lichtpuntje want KiA heeft beloofd dat ze ons later dit jaar zullen uitnodigen om mee te komen praten over de opzet van nieuwe reizen naar Israël en de Palestijnse gebieden. Ik neem aan als eerste de jongerenreis die in het najaar gepland is. Dat zal hopelijk een goede opening zijn om in ieder geval de reizen die KiA organiseert iets minder eenzijdig te maken zodat deelnemers zelf beide kanten van de situatie daar kunnen zien en zelf hun mening kunnen vormen.

  Ik houd u op de hoogte!

  Gerbrig Arends-Alkema