Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Het geheim van Israël (15) - Wanneer is het zover? - Christenen voor Israël
 • Zonsondergang boven het Meer van Galilea.| Foto: Dan Zelazo/CC Flickr.com
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Het geheim van Israël (15) – Wanneer is het zover?

  Ds. Henk Poot - 17 september 2014

  De komst van de Zoon van God heeft immense gevolgen voor de heilsgeschiedenis en voor Israël: Allereerst heeft Gods Gezalfde de satan, de grote tegenstander van Gods bemoeienis met de wereld, van zijn machtsbasis beroofd. Op weg naar Golgotha ziet Jezus de duivel als een bliksem uit de hemel vallen.

  En het nieuwe verbond is gesloten door God en bekrachtigd door het offer van Christus. Weldra zal Hij, verhoogd aan de rechterhand van de Vader, de gaven daarvan uitdelen: Vergeving van al Israël’s zonden en de Heilige Geest. In de ontmoetingen met hun opgestane Meester wordt de discipelen duidelijk dat de poorten van het herstel van alle dingen wagenwijd open staan. Niets kan de plannen van God meer verijdelen en het koninkrijk wacht voor hen die geloven in de naam van Jezus. De prachtige toekomst waar de profeten van gesproken hebben zal in volle heerlijkheid aanbreken.

  Ik denk dat de discipelen er ten volle van overtuigd zijn, dat er nog één missie wacht: Heel Israël moet op de hoogte gebracht worden van wat Jezus gedaan heeft en alle kinderen van Gods uitverkoren volk moeten voorbereid worden op de komst van de toekomende eeuw. In de naam van Jezus zullen zij de laatste reiniging ondergaan, de doop tot vergeving van zonden en daarop zullen zij de Geest van Christus ontvangen om het leven in het Koninkrijk binnen te gaan.

  Alle discipelen zullen ook begrepen hebben dat die missie op hun schouders rust. Veertig dagen lang worden zij hierop voorbereid en krijgen zij onderwijs in alle details van het koninkrijk. Jezus wijdt hen in, in alle geheimen en leert hen wat zij straks moeten verkondigen. Zij zullen de Heilige Geest als eerste ontvangen en daarmee zullen zij als apostelen worden uitgezonden in Israël. En hun missie zal bekroond worden bij de terugkeer van Christus als zij als koningen in Jeruzalem op twaalf tronen de twaalf stammen van Gods volk zullen regeren (Matth.19:28).

  Het zal een alles omvattend werk worden: Niet alleen Judea en Jeruzalem, maar ook Samaria zal hun werkterrein worden in de laatste fase van de heilsgeschiedenis. Ze zullen zelfs worden uitgezonden naar alle windstreken van de aarde om het evangelie van het koninkrijk bekend te maken aan het Joodse volk in de verstrooiing en ook de heidenen die zich bij Israël hebben aangesloten zullen bereikt worden, de Jodengenoten of godvrezenden.

  Maar dan zal het ook zover zijn en lang zal hun werk ook niet duren. Het is een kwestie van tijd, van maanden, misschien hooguit jaren. Vandaar dat de laatste vraag van de apostelen aan Jezus is: ‘Wanneer zult U het koninkrijk voor Israël weer herstellen?’ (Hand.1:6). Daar gaat het dus om uiteindelijk: Israël en haar glorie zullen worden hersteld in een wereld die in de macht van de duisternis lag.

  Later zullen christenen zeggen dat de leerlingen er niets van begrepen hebben en dat hun vraag daar een duidelijk bewijs van is. Maar dat is een opmerking die gemaakt zal worden als de vervangingstheologie ingang gevonden heeft onder de heiden-christelijke kerk: De domme Joden hebben hun eigen Bijbel misverstaan en Jezus niet begrepen zoals zij wel en de domme discipelen zijn daar een goed voorbeeld van. Maar niets is minder waar!

  Natuurlijk hebben de leerlingen na het onderwijs van Jezus begrepen dat in het herstel van alle dingen, in de komst van het koninkrijk Israël, een centrale plaats zal innemen. Maar een ding is blijkbaar nog niet duidelijk en straks zal blijken hoe iemand als Petrus daarmee worstelt: De boodschap van het evangelie zal over de grenzen van het Joodse volk de gehele wereld ingebracht moeten worden. Gods heil zal reiken tot aan de einden der aarde. Ook de volkeren zullen worden uitgenodigd en als wilde takken worden ingeënt in de edele olijfboom.

  In Handelingen 10 zal de Romeinse hoofdman Cornelius de eerste heiden zijn die wordt toegebracht en weldra zal een nieuwe apostel verschijnen, de farizeeër Paulus, die de naam van Jezus zal uitdragen in de wereld van de volkeren.

  Daarmee zal de heilsgeschiedenis een dramatische wending nemen. En het zal niet lang duren voordat deze ontwikkelingen zullen leiden tot een enorme complicatie en verwarring in de relatie tussen Israël en de volgelingen van Jezus en de nieuwe gelovigen uit de volkeren.

  Foto: Dan Zelazo/CC Flickr.com

  Over de auteur