Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Het geheim van Israel (19) - Tijd om te waken - Christenen voor Israël
 • Foto: Zoutedrop/CC Flickr
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Het geheim van Israel (19) – Tijd om te waken

  Ds. Henk Poot - 29 januari 2015

  De finale is begonnen. In vele gedaanten heeft de antichrist zich laten zien in de kerk en op het toneel van de wereld. Hij heeft gepredikt dat Christus niet meer is geweest dan een groot mens, een profeet misschien, maar niet het Lam Gods dat gestorven is voor de zonden van de wereld.

  Hij heeft gesteld dat we eigenlijk niet zoveel over God weten, niet meer dan wat wij zelf kunnen bedenken en hij heeft profetieën afgedaan als niet meer dan mythische beelden waar je hooguit nog een morele boodschap aan kunt overhouden. En daarmee heeft hij zijn duizenden verslagen en van de kerk vervreemd.

  Er zijn grote inspirerende dictators geweest die zelfs het duizendjarig rijk hebben gepredikt en valse profeten die dat ondersteund hebben met hun ideologie van marxisme en fascisme. De grote verdrukking is geweest. Koelbloedig en systematisch is het Joodse volk verguisd en op de rand van totale vernietiging gebracht. En nu?

  Het is gemakkelijk om je vingertje op te heffen tegen de kerk, maar het is beter om aan te wijzen wat Christus zijn kerk in de finale van de heilsgeschiedenis geschonken heeft. Ik noem vier dingen:

  1. Het opnieuw ontdekken van de geweldige gaven van de Heilige Geest.
  2. Een nieuwe, intense honger naar de boodschap over de eindtijd.
  3. Een nieuw missionair elan. We beseffen dat de kerk er is ter wille van de wereld.
  4. Een nieuw zicht op wat God doet in het midden van zijn volk.

  Nu moeten we daarbij niet naïef zijn. De duivel ziet dit ook en hij is er als de kippen bij om de kerk zand in de ogen te strooien, in verwarring te brengen en als het kan in slaap te sussen. En de eerste troef die hij daarbij uitspeelt is de krimp van de kerk! Want dat gebeurt ook, de kerk en niet alleen Israël gaat door zwaar weer heen.

  Zijn boze raad als antwoord op de krimp van de kerk is dat we vooral iedereen en alles bij elkaar moeten houden en moeten wegsnijden uit de gemeente wat dat in de weg staat en u begrijpt het al dat zijn nu net de gaven die Christus aan ons geeft. Maar hij is tegelijk zo listig dat hij anderen die vasthouden aan die gaven onschadelijk probeert te maken:

  Gaven van de Geest worden ervaren en beleefd, maar met de deur van de kerk dicht.
  Toekomstverwachters verleidt hij tot het maken van allerlei constructies die er op neer komen, dat we of denken dat het allemaal nog wel even duren kan, want eerst moet nog dit en eerst moet nog dat gebeuren.
  Missionaire bewogenheid laat hij uitmonden in laagdrempelige gemeenten en kerkdiensten, waar Christus in zijn volle openbaring als Koning der Joden, als Jood zelf, verzwegen wordt.
  Christenen die liefde voor Israel hebben laat hij worstelen met de persoon van Jezus of al hun energie steken in hoe ze zo joods mogelijk christen kunnen zijn.

  Maar het is tijd om te waken! En waken betekent dat wij aan de wereld laten zien dat wij de krachten van de toekomende eeuw smaken. Dat in de gemeente het Koninkrijk van God al zichtbaar wordt. Waken betekent dat wij Jezus belijden en preken als de Koning die zal komen in Sion en het Koninkrijk voor Israel zal oprichten.

  Waken betekent dat wij ons voor Israel als kerk verootmoedigen, maar ook dat wij Israel zegenen , een dam opwerpen tegen het aanzwellende anti-semitisme, en dat wij onverbloemd ervan getuigen dat het Koninkrijk van God begint in Jeruzalem. Christendom is in haar wezen gericht op Sion.

  De kerk in de finale zal getuige zijn in woord en daad en in uitstraling van de grote daden van God en zij zal met Christus zelf de grote pleitbezorger zijn van Israël. Zo gaan we door zwaar weer heen, samen met Gods volk, schouder aan schouder, tegen de tijdgeest in en op deze manier krimpen we juist niet, maar zullen we groeien in de overtuiging dat de volle waarheid zegen brengt.

  Foto: Zoutedrop/CC Flickr

  Over de auteur