Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Tegen de eenzijdigheid - Christenen voor Israël
 • Foto: CvI
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Tegen de eenzijdigheid

  26 juni 2015

  Eind juni publiceert de VN-Mensenrechtenraad zijn rapport over de Gazaoorlog in 2014. Vanaf de instelling van het onderzoek, waren de conclusies al duidelijk: Israël schond mensenrechten en internationale wetgeving. De Israëlische regering verzet zich tegen deze eenzijdigheid. Speciaal voor Israël Aktueel schreef de Israëlische ambassadeur Haim Divon een brief over deze kwestie.

  Vrienden van Israël, shalom,

  Zoals u wellicht al opgemerkt heeft, is op 14 juni jl. door de Israëlische regering het officiële rapport inzake het Gazaconflict van afgelopen zomer gepubliceerd. Na jaren van voortdurende raketaanvallen op Israëlische burgers vanuit de Gazastrook zag 2014 een significante toename in het aantal afgevuurde raketten en mortiergranaten. Daarom gaf de Israëlische regering op 8 juli de opdracht aan de Israëlische strijdkrachten om over te gaan tot een militaire missie die werd genoemd operatie Protective Edge.

  Israël heeft uitstekende mechanismen in werking om het eigen beleid, en in dit geval het militair optreden, te onderzoeken en te beoordelen.

  Steunbetuiging
  Er bestond en bestaat veel begrip voor Israëls verdediging van zijn burgers en ik ben dankbaar dat wij veel kunnen doen om onze burgers te beschermen ondanks dat zij bestookt werden met duizenden raketten en ondanks dat tientallen aanvalstunnels werden gebouwd om in Israël dood en verderf te zaaien.

  Naarmate het aantal slachtoffers als gevolg van het conflict steeg – en Israël betreurt alle onschuldige burgerslachtoffers – leek in de Nederlandse publieke opinie de steun voor Israël af te nemen. De vrienden van Israël, echter, zien de waarheid zoals die is en wij zijn heel dankbaar voor hun steunbetuiging aan Israël op de Dam, nu bijna een jaar geleden.

  Israël heeft uitstekende mechanismen in werking om het eigen beleid, en in dit geval het militair optreden, te onderzoeken en te beoordelen. In Israël staat transparantie hoog in het vaandel en het eerder genoemde rapport is daar een uiting van.

  Internationaal recht
  Ondanks dat de strijd wordt gevoerd tegen internationaal recht schendende terreurorganisaties, zoals in de eerste plaats Hamas, eerbiedigt Israël zijn eigen morele waarden, die eisen dat het land het internationaal recht naleeft, waar dit rapport van de Israëlische regering duidelijk blijk van geeft.

  Om maar een paar voorbeelden te noemen: Israël heeft voor het eerst inzage verschaft in de militaire methodes met betrekking tot het uitvoeren van een missie, inclusief het aanvalsproces. Zo blijkt onder meer hoe het leger buitengewoon veel moeite heeft gedaan om Palestijnse burgers te waarschuwen en ze te informeren over de mogelijkheden om dreigingen uit de weg te gaan.

  Ook heeft Israël onafhankelijke en professionele mechanismen ingesteld om ieder mogelijk afglijden van internationale normen te onderzoeken. Om dit te bewerkstelligen heeft Israël nieuwe en innovatieve onderzoeksmechanismen geïntroduceerd naast de reeds bestaande vormen. Het militaire gerechtelijke apparaat functioneert onafhankelijk en professioneel, en wordt gecontroleerd door Israëls juridisch systeem en procureur-generaal.

  Schendingen door Hamas
  Behalve de eigen acties wordt in het rapport ook uiteengezet hoe Hamas heeft gehandeld. Door zowel het opzettelijk aanvallen van Israëlische burgers alsook het plaatsen van de militaire middelen in het midden van de Gazaanse bevolking, heeft Hamas zich schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen.

  Bid voor de rechtvaardigheid binnen de Verenigde Naties. Dat de volkeren Israël zullen zegenen in plaats van de eenzijdige veroordeling waaraan de VN zich nu schuldig maken.Meer gebedspunten Voor het eerst zijn de militaire richtlijnen en het trainingsmateriaal van Hamas gevonden in de Gazastrook. Deze tonen aan dat de strategie en werkwijze van Hamas gebaseerd werden op het bewust negeren van het ‘principe van onderscheid’*, het meest fundamentele beginsel in het recht inzake gewapend conflict. Bovendien getuigen ook de verschillende afwijzingen van voorstellen om tot een staakt-het-vuren te komen en de schendingen van humanitaire pauzes van deze veronachtzaming.

  Op 15 juli bijvoorbeeld accepteerde Israël een door Egypte voorgestelde wapenstilstand die, als Hamas had ingestemd met het voorstel, misschien wel negentig procent van de daaropvolgende Palestijnse slachtoffers in Gaza had kunnen voorkomen. Minstens 44 procent (en potentieel 66 procent) van de fatale gevallen in Gaza betreft terroristische militanten. Het toont aan hoe manipulatief Hamas handelde door alle fatale gevallen als ‘burgerdoden’ te bestempelen, manipulatie waarover ook de Foreign Press Association tijdens het conflict al een statement naar buiten bracht.

  Vertekend beeld
  Zowel de feiten als de juridische analyses zijn vertekend weergegeven, vaak in Israëls nadeel. Het is bijvoorbeeld de bedoeling dat de VN-Mensenrechtenraad tegen het eind van deze maand een rapport over de vijandigheden publiceert. Dit is het product van een mandaat van de VN-Mensenrechtenraad die in het begin al concludeerde wat de commissie zou rapporteren, nog voordat een onderzoek ook maar was begonnen.

  Daarom is de Mensenrechtenraad en het mandaat van de commissie die deze heeft benoemd zeer vooringenomen en juist dit maakt dat het rapport van de staat Israël nog belangrijker is.

  Lees het rapport hier

  * De partijen in het conflict moeten ten allen tijde onderscheid maken tussen burgers en strijders. Aanvallen mogen alleen worden uitgevoerd tegen strijders. Aanvallen mogen niet worden uitgevoerd tegen burgers.

  Over de auteur