Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Nederlandse schoolboek: Onjuistheden en antisemitisme - CvI
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Antisemitisme in Nederlands schoolboek

  14 september 2015

  Themakatern Het Midden-OostenHet ‘Themakatern Het Midden-Oosten’ is een uitgave van ThiemeMeulenhoff bestemd voor scholieren op het VWO. Wat leert de Nederlandse jeugd daarin?

  1. De leugen dat Israël gesticht kon worden doordat Joodse bankiers de Britten chanteerden met het verstrekken van geldleningen.

  2. De stelling dat Israël is “gegrondvest op onrecht”. Het recht op zelfbeschikking voor Joden wordt zo ter discussie gesteld.

  3. De leugen dat Arabieren in Israël wettelijk gediscrimineerd worden.

  Bovenstaande drie beweringen zijn antisemitisch, volgens de betreffende definitie van de EU.

  4. Joden zijn wreed; zij pleegden welbewust een massamoord op Arabieren.

  5. Terreur en geweld zijn positief, want het helpt om maatschappelijke problemen aan te kaarten. Het boek schrijft dat als gevolg van de Palestijnse terreur en geweld: “Eindelijk drong bij velen het besef door dat het Palestijnse vraagstuk de kern vormde van de problematiek in het Midden-Oosten.”

  6. Dit is trouwens een onzinnige bewering, zeker nu iedereen dagelijks ziet hoe het de islamitische haat en moordzucht tegen mensen van een ander geloof is die het hele Midden-Oosten en Noord-Afrika kapot maakt. Sinds 1945 zijn er 250 keer zo veel moslims gedood in onderlinge gevechten, dan in de strijd tegen de Joden.
  Deze haat tegen mensen van andere geloven in de regio ontbreekt daarmee opvallend als oorzaak van het Arabisch-Israëlische conflict. Terwijl dit nu juist ook een verklaring voor de actuele ontwikkelingen in de regio zou geven.

  7. Israëlische schoolboeken zouden de Israëlische jeugd voorliegen over de geschiedenis.
  In werkelijkheid blijkt het omgekeerd te zijn, want in dit Nederlandse schoolboek vond Likoed Nederland in de bladzijden over Joden en Israël maar liefst 41 onjuistheden – nog 35 meer dan hier vermeld.

  Het toenemend antisemitisme is een groot maatschappelijk probleem, ook volgens de Nederlandse regering. Staatssecretaris Dekker verklaarde op 1 juli j.l. nog dat het van groot belang is dat kinderen “niet alleen praten over veilige onderwerpen als Prinsjesdag, maar ook over homoseksualiteit en antisemitisme.”
  Dat was naar aanleiding van een onderzoek waaruit bleek dat één op de vijf leraren het moeilijk vindt om in de klas onderwerpen als fundamentalisme of antisemitisme aan te kaarten.
  Dit schoolboek werkt volkomen averechts, door precies die onderwerpen onder het tapijt te vegen.

  Het is te gek voor woorden dat Nederlandse schoolkinderen in volstrekte strijd met het overheidsbeleid antisemitische vooroordelen leren uit hun schoolboek en een geschiedschrijving opgedrongen krijgen waarin moslimfundamentalisme als bron van antisemitisme en Israël haat wordt weggemoffeld.

  Likoed Nederland heeft uiteraard de 41 bevindingen voorgelegd aan de uitgeverij ThiemeMeulenhoff. Die gaf weliswaar toe dat veel beweringen niet klopten of tendentieus waren, maar bleek uiteindelijk toch slechts bereid tot 3 kleine aanpassingen in een volgende editie; van bovenstaande punten zullen alleen nr. 3 en 4 iets afgezwakt worden.

  Dit boek hoort daarmee niet in het Nederlandse onderwijs thuis.

  Klik hieronder voor alle 41 teksten uit het boek, met de geconstateerde onjuistheden en de verkorte reactie van de uitgever daarop:

  42 teksten themakatern “Het Midden-Oosten”

  Bron: likud.nl

  Over de auteur