Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Bijbelstudies voor diplomaten - Christenen voor Israël
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Bijbelstudies voor diplomaten

  8 september 2015

  Voorafgaand aan de Hoge Feestdagen organiseert het ministerie van Buitenlandse Zaken een seminar waarin oude Joodse teksten verbonden worden met hedendaagse uitdagingen.

  De diplomatieke gereedschapskist zit vol met hulpmiddelen die het scala bestrijken van beleefd iets voor elkaar krijgen tot een volledige persconferentie. Maar Israël is waarschijnlijk het eerste land dat probeert buitenlandse diplomaten zover te krijgen dat ze zich enthousiast op de profeet Jona werpen – jawel, de man die werd opgeslokt door een grote vis.

  Nu de Joodse Hoge Feestdagen dichterbij komen, nodigt het ministerie van Buitenlandse Zaken de in Israël dienende diplomaten uit voor een soort ‘eerste studiebijeenkomst’ om oude Joodse teksten te bestuderen en hoe ze van toepassing zijn op de wereld van vandaag.

  “We willen dat zij dingen over de Israëlische samenleving en cultuur begrijpen. We dachten dat het voor hen interessant zou zijn om ook de gelegenheid te hebben iets meer inzicht in Joodse teksten te krijgen.”

  Het ministerie van Buitenlandse Zaken organiseerde het drie uur durende ‘seminar van studie en dialoog’ in samenwerking met Kolot, een pluralistisch studiecentrum dat zich bezig houdt met eigentijds Joods gedachtegoed. Het seminar staat gepland in Jeruzalem op 21 september, twee dagen vóór Jom Kippoer.

  Eerder deze week werden de uitnodigingen verstuurd naar alle zevenentachtig hoofden van de verschillende ambassades, maar het is nog onduidelijk hoe veel mensen feitelijk het evenement zullen bijwonen.

  “De Joodse Feestdagen aan het begin van het Hebreeuwse kalenderjaar vormen traditiegetrouw een tijd van reflectie, en ze geven uitdrukking aan vele van de fundamentele Joodse waarden met betrekking tot de betekenis van de gemeenschap en de bedoeling van het mens-zijn in de wereld,” staat in de uitnodiging.

  “We gebruiken het Joodse Nieuwjaar als de reden voor hun uitnodiging,” legt Daniel Meron uit. Hij is hoofd van de afdeling Buitenlandse Zaken voor de VN en internationale organisaties en heeft het programma bedacht. “We gaan hun vertellen dat dit een tijd van bezinning is in het Jodendom.”

  Na inleidende opmerkingen van de plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken, Tzipi Hotovely, zullen geleerden van Kolot leiding geven aan twee afzonderlijke studiesessies. In deze sessies wordt geprobeerd thema’s uit de Joodse Feestdagen te koppelen aan uitdagingen waarmee diplomaten in de 21ste eeuw te maken hebben. Dit vertelden de organisatoren.

  In de eerste ronde, geleid door rabbijn Baruch Brenner, is het thema ‘Jona in Nineve: de universele boodschap en zending van de Profeet-Boodschapper.’ Rabbijn Dov Berkovitz zal het onderwerp van de tweede discussie leiden: ‘Water als een wereldwijd geschenk: de ecologische dimensie van Soekkot.’

  “Wij zoeken altijd naar manieren om de buitenlandse afgevaardigden in Israël bekend te maken met manieren van leven in Israël,” zei Meron. Hij beschrijft zichzelf als traditioneel en als iemand die regelmatig samen met een rabbijn Joodse bronnen bestudeert en hun relevantie voor diplomatieke zaken.

  “Door diplomaten voor deze studiebijeenkomst uit te nodigen, bereiken we een paar dingen: We brengen hen in contact met Joodse teksten en praten over onderwerpen die ertoe doen, en we brengen zaken naar voren waarover 2000 jaar geleden gediscussieerd werd, maar die tot op vandaag nog actueel zijn.”

  Voordat de buitenlandse diplomaten uitgenodigd werden, besprak Meron zijn idee met de seculiere Talia Lador-Fresher, Israëls ambassadeur in Oostenrijk en voormalig hoofd van het protocol op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook sprak hij met Akiva Tor, hoofd van het Bureau voor wereldwijde Joodse zaken en Wereldreligies.
  Beiden waren enthousiast over het idee.

  “Onderdeel van datgene waar mijn bureau mee te maken heeft, is hoe spreken we als een staat met andere geloofsgemeenschappen,” zei Tor. ”We dachten dat het goed zou zijn voor het diplomatieke corps om de Joodse traditie met betrekking tot Rosj Hasjana, Jom Kippoer en Soekot op een dieper niveau te begrijpen. En ook om te horen hoe het Jodendom ecologie en andere gerelateerde onderwerpen benadert.”

  “We willen dat zij dingen over de Israëlische samenleving en cultuur begrijpen. We dachten dat het voor hen interessant zou zijn om ook de gelegenheid te hebben iets meer inzicht in Joodse teksten te krijgen.”

  De diplomaten gaan niet naar lezingen luisteren, maar van hen wordt verwacht mee te zullen doen met de ‘beit-midrash’ (Joods leerhuis-) stijl van analyseren van de oude Joodse bronnen, legde Kolot medewerkster Merav Israeli-Amarant uit.

  “In beide sessies worden de ervaren diplomaten aangemoedigd naar oude Joodse teksten te kijken en ze uit te leggen door na te denken over hun relevantie voor de hedendaagse wereld,” zei ze. “Gebaseerd op onze algemene aanpak willen we proberen nieuwe ideeën te ontwikkelen en nieuwe benaderingen van uitdagingen van de 21ste eeuw, gezien door de lens van Joodse cultuur en traditie.”

  Hierin lijkt zich iets af te spiegelen van Israëls roeping om een ‘licht voor de volkeren’ te zijn. Bidt dat dergelijke initiatieven mogen bloeien en dat de volkeren zullen gaan zien dat Israël werkelijk Gods volk is.Meer gebedspunten De sessie over de profeet Jona zal bijvoorbeeld toegespitst worden op de ambassadeur als boodschapper die de taak heeft het leven van mensen te verbeteren, zei Israeli-Amarant.
  De discussie over water en Soekkot zal Bijbelse en Talmoedische bronnen bestuderen. Hierbij wordt de rol van diplomaten onder de loep genomen als vertegenwoordigers van de belangen van hun eigen naties, maar die ook leden zijn van een wereldgemeenschap en de taak hebben om verantwoordelijk om te gaan met de natuurlijke bronnen van de wereld.

  Kolot (letterlijk: Stemmen) is in 1997 opgericht, en “dient seculiere en religieuze deelnemers uit een breed spectrum in Israël,” volgens hun website. “Samen zijn ze betrokken bij het bestuderen van Joodse bronnen om daarvan de relevantie voor en de toepasbaarheid op de huidige samenleving op te sporen.”

  Hoewel zowel Hotovely als Dore Gold, directeur-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, orthodox zijn, benadrukken de organisatoren van de studiebijeenkomst dat hun initiatief niet bedoelt de religiositeit onder diplomaten in Israël uit te breiden.

  “We willen absoluut een pluralistische benadering, dat staat buiten kijf,” zei Tor, “Ik zie dit niet als een religieuze activiteit. Ik zie het als een Joods culturele activiteit.”

  Vertaling: Evelien van Dis

  Over de auteur