Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Hún land - Christenen voor Israël
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Hún land

  30 oktober 2015

  De taal van de Hebreeuwse Bijbel is sterk bepaald door de grammatica. Vaak moeten we daarom woordvormen ‘afpellen’, omdat de grammatica ze heeft uitgebouwd rondom hun grondbetekenis. Wonderlijk genoeg geeft datgene wat eerst ingewikkeld lijkt, juist helderheid.

  Telegramstijl
  Het Hebreeuws lijkt af en toe telegramtaal. Dat komt omdat er voor en achter de grondstam kleine vormen worden toegevoegd. Waar we in het Nederlands meerdere woorden nodig hebben, kan het Hebreeuws daardoor met één vorm, met één woord, hetzelfde zeggen. Een voorbeeld: davár – woord, ding. Een eerste toevoeging: dvaró – zijn woord, zijn ding. Twee Nederlandse woorden tegenover één Hebreeuws. Die toevoeging ó geeft de bezitter aan. En dat gebeurt bij iedere persoon weer anders. Ons woord – dvarénoe, jouw woord – dvarchá. Nu een iets moeilijker voorbeeld: beshoevi – wanneer ik terugkeer. Shoev is de woordstam `terugkeren’, het ‘be’ betekent hier ‘op het moment dat’, of ‘doordat’ en de i aan het eind geeft ‘ik’ aan. Drie Nederlandse woorden tegenover één Hebreeuws woord!

  De Hebreeuwse concordantie
  Vindt u het moeilijk? Laat het dan maar voor wat het is. Maar ga wel mee naar het volgende. Je kunt een woord opzoeken in het woordenboek of in de concordantie. De aloude Trommius is nog steeds een goed hulpmiddel. Maar completer dan dit alles is de Hebreeuwse concordantie. Die geeft niet alleen de grondbetekenis, maar ook die complete woordvormen, dus de woordstam en alles wat er volgens de grammatica aan vastgemaakt is. Daardoor kun je buitengewoon gericht zaken naspeuren.

  Hún land, staat er boven dit artikel: Admatám. Adamáh betekent: aardbodem, akker. Dus: het land waarop men woont en werkt. Nu gaan we nog eens dezelfde weg langs. Davar, woord, wordt dvaró, zijn woord. Adamáh, akker, wordt admató, zijn akker. En nu komen we bij de vorm waarover we verder zullen spreken: admatám. Die betekent: hún akker, hún grond.

  Slaan we nu de Hebreeuwse concordantie op, dan zien we dat die vorm admatám, hún grond, zestien keer voorkomt in de grondtekst. En wie dan kijkt naar de omgeving ervan die ziet iets bijzonders. In bijna alle gevallen gaat het over de terugkeer van het verstrooide volk en het wonen in hún land, en betreft het een goddelijke uitspraak via de profeten. Admatám, hún land, hún grond, is dus een godswoord. God bezigt het Zelf een opvallend aantal keren.

  Als God Zelf op deze manier spreekt over het land Israël, dan is de discussie feitelijk gesloten. Twaalf keer spreekt God Zich zonder meer positief uit over het land als hún land: Leviticus 20:24, Jesaja 14:1, Jeremia 16:15, 23:8, Ezechiël 28:25, 34:13, 34:27, 36:17, 37:21, 39:26/27, 39:28 en Amos 9:15.

  Weliswaar zegt Deuteronomium 29:28: “De Here heeft hen in toorn uit hun land gerukt” … jitshéem me-ál admatám, maar vele malen vaker hebben de goddelijke uitspraken betrekking op wonen in hún land en terugkeer naar hún land, twaalf keer, zoals hierboven opgesomd. Jesaja 14:1: “Want de Here zal Zich over Jakob ontfermen en nog zal Hij Israël verkiezen en ze op hun eigen bodem doen wonen” … al-admatám.

  Jeremia 16:15: “Ik zal hen terugbrengen in het land dat Ik aan hun vaderen gegeven had” … al-admatám. Jeremia 23:8: “En zij zullen op hun eigen grond wonen” … al-admatám. Ezechiël 34:13: “Ik zal ze midden uit de volken doen uittrekken, uit de landen bijeenvergaderen en ze naar hun eigen land brengen” … el-admatám. De mooiste goddelijke uitspraak komt via Amos 9:15: “Dan zal ik hen planten in hun grond” … al-admatám, “en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die Ik hun gegeven heb, zegt de Here, uw God” … mé-al-admatám. Leest u nu zelf de andere teksten na.

  Omgaan met de Tenach
  Wat hebben we nu gedaan? Wel, allereerst zagen we hoe het woord akker, land, adamáh, grammaticaal is omgebouwd tot admatám. Die vorm komt zestien keer voor en betekent: hún land. Vervolgens hebben we nagespeurd in welke context ‘hun land’ is gebruikt. Dan zien we de verrassing: in twaalf gevallen gaat het om een positieve goddelijke uitspraak, waarin het letterlijk het wonen in hún land en de terugkeer van het volk naar hún land betreft.

  Steeds als dan de term ‘hún land’ voorkomt, gaat die samen met wonen in het land en de inzameling van het volk en terugkeer daarvan. God Zelf koppelt twaalf keer positief het ‘hún’ aan het land Israël. Nu ja, van Theodor Herzl zijn geen concrete religieuze opvattingen bekend, en in feite is het huidige Israël geschoeid op socialistische leest. Maar de Tenach [dit omvat wat bij ons bekend is als het Oude Testament, red.] laat ons heel iets anders zien.

  Over de auteur