Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Simpele sleutels voor slimme mensen - Christenen voor Israël
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Simpele sleutels voor slimme mensen

  Jan van Barneveld - 16 oktober 2015

  We leven in een gevaarlijke wereld en in een gevaarlijke tijd. “We zitten in de eindtijd” reageren ouderen zuchtend. Sommige, diep gelovige ouderen vullen die eindtijd-statement enthousiast aan: “Jezus komt spoedig!” Wat moeten we daar nou mee?

  Veel mensen reageren: “Dat zeggen ze nu al meer dan duizend jaar. Al deze stormen zullen ook wel overwaaien”.

  Nu even serieus. Is het mogelijk om op een snelle, simpele manier er achter te komen in wat voor tijd te leven? Hebben die oudjes misschien gelijk? In wat voor tijd leven we? Wat is er aan de hand? Eindtijd?

  “Onze tijd zal in de geschiedenis bekend worden als: De Tijd van het Herstel van Israël”

  Op school leerden we over allerlei tijden: De Oudheid, de Middeleeuwen, de Renaissance, de Moderne tijd enz. In wat voor tijd leven wij? Er zijn een paar eenvoudige stellingen, die duidelijk maken in wat voor tijd we leven en waar het allemaal op uitloopt. Als oud-natuurkundeleraar wil ik eerst iets over ‘stellingen’ uitleggen.

  Zwaartekracht
  Voor het waarheidsgehalte van een stelling zijn er een paar eisen waar die stelling aan moet voldoen.

  1. De stelling moet de werkelijkheid, het gebied waar de stelling over gaat moet goed en duidelijk beschrijven.
  2. De stelling moet verschijnselen en gebeurtenissen goed voorspellen.
  3. De stelling moet open zijn voor aanvulling of verfijning.

  Pas deze eisen bijvoorbeeld maar eens toe op wat je geleerd hebt over de zwaartekracht en misschien zelfs over de elektriciteitsleer. Genoeg geschoolmeesterd. Nu de stellingen:

  Stelling 1: het herstel van Israël
  In geschiedenisboeken worden de eeuwen ingedeeld. Ik noemde er al een paar: De Middeleeuwen, de Moderne tijd, enz. Onze tijd zal in de geschiedenis bekend worden als: De Tijd van het Herstel van Israël (Stelling 1). Een korte toelichting:

  In de jaren 70 en 135 na Chr. hebben de Romeinen Jeruzalem en de Tempel verwoest en de Joden uit Israël verjaagd. Sindsdien is het land Israël verwaarloosd en totaal verwoest. En werden de Joden verstrooid onder alle volken. Maar ze bleven trouw aan hun geloof en verlangen naar het Beloofde Land en naar Jeruzalem.

  Toen, ongeveer 120 jaar geleden, kwamen er groepen Joden, voornamelijk uit Polen en Rusland, seculiere (niet-orthodoxe) Joden terug naar het toenmalige Palestina. Bijna met hun blote handen trokken ze de distels en dorens uit het land en sleepten ze stenen en rotsblokken weg. Plantten bomen en stichtten kibboetsen. Het land werd weer vruchtbaar. Het Joods Nationaal Fonds plantte zelfs miljoenen bomen. Steeds meer Joden kwamen terug uit bijna alle landen van de wereld.

  Na de stichting van de Joodse staat Israël (1948; in november 1947 erkend door de VN) werden 800.000 Joden uit Arabische landen verjaagd. Na de val van communistisch Rusland zijn er bijna 1,5 miljoen Russische Joden teruggekomen. Joden uit Ethiopië werden naar Israël gehaald en nu komen ze uit India (de stam Manasse) en China.

  Land en volk van Israël werden en worden nog steeds hersteld. Dit herstel is tot in details op veel plaatsen in de Bijbel exact voorzegd. Als we deze sleutel over het herstel van Israël (stelling1) vasthouden kunnen we bij veel gebeurtenissen en ontwikkelingen aan de hand van de Bijbel Gods machtige hand herkennen.

  Tientallen teksten en profetieën uit de Bijbel zijn en worden vervuld. We leven in de tijd van het herstel van Israël. God zegt over onze tijd: “Met grote na-ijver zet Ik Mij in voor Jeruzalem en voor Sion” (Zacharia 1:14 en 8:2). God is dus een Zionist, want Hij zet zich in voor Sion! Dat verklaart veel van wat er rond Israël gaande is.

  Stelling 2. Zegen en vloek
  De Heere God zei tegen Abraham: “Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal Ik vervloeken” (Genesis 12:3). Via een heiden-profeet, Bileam, benadrukte de Heere God nog eens dat deze spreuk, deze ‘stelling’ sloeg en nog steeds slaat op het volk Israël.

  Deze Bileam zei namens God over Israël: “Wie u zegent is gezegend, wie u vervloekt is vervloekt” (Numeri 24:9). Israël is dus al eeuwenlang een toetssteen voor Gods zegen of vloek voor de volken. Wie goed is voor Israël en het Joodse volk wordt gezegend. Vijanden van Israël komen onder een vloek te liggen.

  In mijn boeken geef ik veel voorbeelden van de geldigheid van deze belangrijke stelling. Ik noem er maar twee: Engeland: In 1290 joeg Engeland alle Joden uit het land. Pas in 1656, toen de gelovige Puriteinse staatsman Oliver Cromwell over Engeland regeerde, mochten de Joden Engeland weer in. Toen de Nederlandse stadhouder, prins Willem van Oranje in 1689 tot koning William III werd gekroond werd de pro-Joodse politiek voortgezet. Toen is de basis gelegd voor het enorme Britse imperium. Zegen, dus!

  Bid voor Nederland en zijn leiders. Dat ze eerlijk naar de wereld zullen durven kijken en Israël zullen zegenen in hun beleidsvoering.Meer gebedspunten Dat ging mis toen Engeland in de jaren vlak voor de Tweede Wereldoorlog en de jaren daarna de kant van de Arabische vijanden van Israël koos. Van de olie dus, Engeland verloor al gauw zijn positie als wereldleider. De VS kwam in de plaats van Engeland en werd het machtigste land en “politieman” van de wereld. Met als voornaamste taak de bescherming van Israël.

  Dat ging een tijdlang goed. Toen, vooral onder president Obama, ging er veel mis in de relatie met Israël. Obama koos voor de Islamitische vijanden van Israël. Zo werkt de VS helaas nog steeds druk aan z’n eigen ondergang.

  Een tweede voorbeeld zal u verbazen. Dit gaat over Turkije. In 1492 werden alle Joden uit Spanje en een paar jaar later uit Portugal verdreven. Interessant is dat de sultan van Turkije die Joden gastvrij ontving. Hij dreigde zelfs met zware straffen voor mensen in zijn rijk die de Joden maar één strobreed in de weg legden. Toen werd een basis gelegd voor het grote Turks-Ottomaanse wereldrijk. Dat rijk regeerde eeuwenlang over het hele Middenoosten, over Noord Afrika en een groot deel van Oost Europa.

  Erdogan droomt nu van het herstel van het oude Turks-Ottomaanse wereldrijk. Daar werkt hij hard aan. U begrijpt dat zionistische Joden omstreeks 1900 bij de Turkse kalief aanklopten om ingang in Palestina te krijgen. Dat mislukte, de Turken weigerden medewerking. Dus het ging mis met Turkije. Toen de Turken begin vorige eeuw in de Eerste Wereldoorlog de kant van Duitsland kozen verloren ze dus samen met Duitsland die oorlog en hun wereldrijk verdween.

  In mijn boeken staan nog heel wat voorbeelden van deze stelling. Maar we moeten afsluiten met stelling 3.

  Stelling 3. Eerst de Jood
  De stelling komt van de apostel Paulus. In zijn onderwijsbrief aan de Romeinen. In hoofdstuk 1:16 en 2:9 en 10 lezen we de uitdrukking: “Eerst over de Jood en ook over de Griek” (Niet-Jood). Wat het Joodse volk over komt is voor de niet-Joodse volken een (waarschuwend) voorbeeld.

  Al jaren wordt geprobeerd Arabisch moslimterreur over Israël te storten. Door oorlogen, geweld, import enz. Dat zien we nu hier gebeuren. Door de eeuwen heen kwamen er oordelen van God over het Joodse volk. We zien hetzelfde bij ons gebeuren. Nu ondergaat Israël problemen met gewelddadige Palestijnse jongeren. De problemen met gewelddadige elementen onder de migranten beginnen nu al zichtbaar te worden. Vooral in Zweden en Duitsland.

  Waarom?
  Waarom komt Israël terug naar het oude, beloofde land? Waarom dat antisemitisme dat momenteel in Europa erger is dan vlak voor de Tweede Wereldoorlog, in de jaren ’30 van de vorige eeuw? Waarom die venijnige, felle strijd om Jeruzalem? We zullen daar in vervolgartikelen op terug komen. Nu alleen nog één stelling:

  We zitten nu middenin de strijd om het komende koninkrijk.

  Over de auteur