Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Terugkeer van de Bnee Anoesiem - Christenen voor Israël
 • Een moeder en dochter uit de Bnee Anoesiem
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Terugkeer van de Bnee Anoesiem

  8 januari 2016

  “Zeg daarom: Zo zegt de Heere HEERE: Hoewel Ik hen ver weggedreven heb onder de heidenvolken en hoewel Ik hen in de landen verspreid heb, toch zal Ik voor hen een heiligdom zijn, hoe kort ook, in de landen waarin zij gekomen zijn. Zeg daarom: Zo zegt de Heere HEERE: Ik zal u verzamelen uit de volken, en Ik zal u bijeenbrengen uit de landen waarover u overal verspreid bent, en Ik zal u het land Israël geven.” Ezechiël 11:16, 17

  De boeken Zefanja en Obadja zijn te vinden in de verzameling van de twaalf ‘kleine profeten’ in de Bijbel. Om precies te zijn, Obadja bestaat uit een hoofdstuk, en Zefanja telt drie beknotte hoofdstukken. Beide boeken worden gemakkelijk over het hoofd gezien. In beide komen echter directe verwijzingen voor naar de Messiaanse betekenis van de terugkeer van de Crypto Joden naar de Joodse ‘kudde’. Crypto Joden worden ook wel Bnee Anoesiem genoemd.

  De Bnee Anoesiem zijn nakomelingen van Joden die in het Spanje en Portugal van de 14de en 15de eeuw er mee doorgingen in het geheim hun Joodse geloof te praktiseren, ondanks het feit dat zij gedwongen werden zich te bekeren tot het katholicisme. Zij werden toen onderworpen aan vervolging en onderdrukking door de Spaanse Inquisitie die er op uit was hun moedige pogingen aan hun Joodse identiteit vast te houden, uit te wissen.

  Dit historische onrecht wordt heden ten dage gedeeltelijk rechtgezet, omdat Spanje en Portugal bewijs van burgerschap aanbieden aan nakomelingen van Joden die aan het eind van de 15de eeuw uit het Iberisch schiereiland verbannen werden. De regering en particuliere instanties in Israël hebben initiatieven ontwikkeld om uit te reiken naar miljoenen mensen met Joodse wortels.

  Bijbelse voorzegging
  De heropleving van de Bnee Anoesiembeweging is een gebeurtenis die niet eerder in de wereldgeschiedenis heeft plaatsgevonden, waarbij een volk herenigd wordt en een lang verloren ‘tak’ herleefd is. Het zou verrassend zijn als een dergelijk wonder níet in de Bijbel terug te vinden was. Maar daarin staat het in feite nauwkeurig beschreven! De laatste twee verzen van Obadja geven deze gebeurtenis weer waarbij Spaanse en Franse Joden specifiek genoemd worden die terug zullen keren naar het land van Israël:

  “En de ballingen van dit leger van de Israëlieten die (met) de Kanaänieten zo ver tot aan Zarfath (=Frankrijk) zijn, en de ballingen van Jeruzalem die in Sefarad (=Spanje) zijn, zullen de steden van het Zuiderland (=Negev) in bezit nemen. Verlossers zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Ezau te oordelen, en het koningschap zal van de HEERE zijn.” (Obadja 1:20, 21)

  Vandaag verhuizen Franse Joden in grote aantallen naar Israël, terwijl meer en meer Spaanse Joden als nooit te voren verlangend zijn om hun Joodse wortels serieus te onderzoeken.

  Rabbi Isaac ben Judah Abravenel – die bekend staat als Abarbanel – was in Spanje de leidinggevende Thora-autoriteit tijdens de verbanning van de Joden in 1492. Hij was ook een vermogend financier en staatsman die nauwe banden had met het koningshuis. Rabbi Abravenel was in Portugal geboren en vluchtte naar Spanje als gevolg van een politieke intrige tegen hem. Toen koning Ferdinand en koningin Isabella de Joden in de ban deden, heeft rabbi Abravenel hard zijn best gedaan het besluit tegen te houden. Echter zonder succes. Hij bood het koningshuis zelfs geld aan; maar ook hij werd met de rest van de Joden verbannen.

  Nadat hij de verbanning van de Joden uit het Iberisch schiereiland met eigen ogen had gadegeslagen, beschreef hij hun profetische terugkeer in zijn voorwoord op het boek Koningen. In zijn commentaar op hoofdstuk 20 van Ezechiël verklaarde hij dat de geprofeteerde inzameling van de ballingen, die vooraf gaat aan de Messias, zeker de Joden zal omvatten die gedwongen waren hun geloof op te geven en zich tot het katholicisme te bekeren. “In het laatste der dagen,” schreef hij, “voorzag de profeet dat God in de harten van de Anoesiem een verlangen zou wekken om tot Hem terug te keren.”

  Michael Freund
  Michael Freund, voorzitter van Shavei Israel, een organisatie die met de Bnee Anoesiem werkt, ziet elke dag dat deze profetie vervuld wordt. Zijn organisatie helpt verloren stammen en ‘verborgen’ Joodse gemeenschappen bij hun terugkeer naar hun wortels in Sion, een proces dat de profeten omschrijven als de ‘inzameling van de ballingen’ zoals bijvoorbeeld staat in Ezechiël 11:17.

  “Het is ongelooflijk, deze profetie komt uit voor onze eigen ogen,” vertelde Freund aan Breaking Israel News. “We staan aan het begin van een historisch keerpunt. Een keerpunt dat zal laten zien dat miljoenen mensen in de Spaans en Portugees sprekende wereld weer verbonden worden met hun Joodse wortels. Ik geloof dat het tijd is voor de Staat Israël en het Joodse volk om naar deze mensen uit te reiken.”

  Bid voor het werk van Shavei Israel. Dank God dat Hij ook de ‘verloren’ schapen van Zijn volk bij de kudde zal verzamelen.Meer gebedspunten Shavei Israel stuurt gezanten uit over de hele wereld om duizenden Bnee Anoesiem te voorzien van educatief en religieus bronnenmateriaal om hun plek te vinden binnen het Joodse volk. Zelf heeft Freund onlangs een gratis e-boek in het Spaans en Portugees op het internet gezet. De titel luidt: Heb je Joodse wortels? Met de bedoeling mensen te voorzien van een praktische gids om hun afkomst te herontdekken. In de eerste twee maanden sinds de publicatie is het meer dan 30.000 keer gedownload.

  Freund merkte op: “Dit is een duidelijk teken van het enorme potentieel. Tenslotte is het zo dat God aan Abraham, Isaak en Jakob beloofde dat hun nakomelingen zo talrijk zouden zijn als ‘de sterren aan de hemel en als het zand aan de oever van de zee’, Genesis 22:17. Daarom moeten we alles doen wat we kunnen om de verloren Joodse zielen die ergens rondzwerven, weer thuis te brengen.”

  Pragmatische benadering
  Ashley Perry (Peres), voorzitter van Opnieuw Verbonden en algemeen directeur van de parlementaire caucus (kring) voor het herverbinden met Spaanse en Portugese Joodse gemeenschapen, verklaart dat het meewerken aan de vervulling van deze Bijbelse profetie ook een pragmatische benadering vereist.

  “Het Joodse volk heeft nooit historische omstandigheden de kans gegeven dat wij niet het schijnbaar onmogelijke zouden bereiken. De wederoprichting van de Staat Israël is hiervan het grootste voorbeeld. En ook dus het herverbinden met een deel van ons volk dat eeuwen geleden gewelddadig van ons was afgescheurd,“ vertelde Peres aan Breaking Israel News.

  “Het is niet alleen een morele verplichting, maar het is ook een vereiste volgens de Joodse halacha opgesteld door vele rabbijnen de eeuwen door, van Rashi, Rambam, de schrijvers van Shoelchan Aroeg, tot rabbijnen als Soloveichik en Yosef in onze generatie.

  Volgens deze rabbijnen zouden Anoesiem die Joods voorouderschap en gewoontes kunnen vinden en die tot ons volk en ons land willen terugkeren, aangemoedigd moeten worden dit te doen.”

  Vertaling: Evelien van Dis

  Over de auteur