Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
De trouw van God - Christenen voor Israël
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  De trouw van God

  Ds. Henk Poot - 23 februari 2016

  Maar er is nog een invalshoek die ons helpt om de weg terug te gaan en dat is de trouw van God. De Heere heeft Israël uitverkoren, ja zelfs geschapen om zijn naam te eren en de wereld weer terug te brengen tot het geloof in God.

  En met de kinderen van Israël gaat God dwars door de geschiedenis heen naar de oprichting van zijn Koninkrijk. Dat is geen gemakkelijke weg en geen gemakkelijke geschiedenis. Israël is daardoor anders dan de rest. De volkeren van de wereld vechten haar exclusieve positie aan, miskennen haar, verguizen en verdrukken haar. Maar Israël zelf worstelt ook met haar heiligheid en met haar roeping. Soms ruilt ze God in voor de goden van de volkeren, zoals ooit in Egypte, en probeert ze niet op te vallen.

  God worstelt daar ook mee, maar blijft trouw. Hij omringt Israël met Zijn liefde, geeft haar Zijn geboden, geeft haar Zijn land, komt in het midden van Israël wonen, vecht de zogenaamde oorlogen des Heeren, doet grote wonderen, schenkt Zijn verbonden en de eredienst en de beloften en doet er alles aan om Israël niet te verliezen.

  “Alsof God de deur heeft dichtgedaan bij het huis van Israël en alleen het naambordje heeft meegenomen en dat nu aan de deur van de kerk schroeft.”

  Soms zijn Zijn woorden bitter en straft Hij Zijn volk maar nooit om er een einde aan te maken. Soms stuurt Hij Zijn volk zelfs het land uit en geeft Hij ze over aan de volken waar ze zo op willen lijken, maar altijd weer met het doel Israël naar zich toe te trekken.

  Soms gaat God verder met een vrome rest, maar nooit verliest Hij gans Israël uit het oog. De profeten spreken voortdurend over de immense trouw van God aan zijn volk. Jesaja 54:10 is zo’n tekst: “Want bergen mogen wijken en heuvelen mogen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en mijn vredesverbond zal niet wankelen, zegt uw Ontfermer, de Heere”. Soms kan Israël het bijna niet meer geloven dat in de chaos van het politieke gebeuren zij nog steeds geborgen is in de handen van God, maar het is wel waar (Jesaja 40).

  In de trouw van God, geeft Hij nieuwe beloften aan Israël: de vergeving van al hun zonden en de Heilige Geest. Er is sprake van een nieuw verbond dat Israël nog sterker aan God zal binden en God belooft een nieuwe en volmaakte koning, de zoon van David. Die zal in de autoriteit van God het volk vergaderen en weiden in de wegen van de Heere, Hij zal het Nieuwe Verbond bekrachtigen en Israël reinigen, Hij zal een einde maken aan alle vijandschap en de volkeren richten. Met Zijn komst zal ook de heilsgeschiedenis zelf voltooid worden en Gods koninkrijk beginnen.

  Het gaat er nu niet om, om alles uit te werken. Daar is een heel boek nog niet genoeg voor. Maar waar het wel om gaat, is om duidelijk te maken dat God tot het uiterste gaat in zijn trouw aan Israël en dat het zo onlogisch is en onrealistisch om te denken dat God het dan toch nog verliest. Om te denken dat het ongeloof van een deel van zijn kinderen zo sterk is dat God, als uiteindelijk zijn koninkrijk aanbreekt, Israël kwijt is.

  Het is wat flauw om te zeggen dat er gelukkig een nieuw Israël is. Alsof God het volk dat Hij geschapen heeft toch maar heeft losgelaten, de deur heeft dichtgedaan bij het huis van Israël en alleen het naambordje heeft meegenomen en dat nu aan de deur van de kerk schroeft. Zo is Hij niet.

  God is een God die niet laat varen de werken van zijn handen. Als Hij aan het einde van de heilsgeschiedenis is, zijn we eigenlijk weer terug bij de eerste bladzijde van de Bijbel en als het hemelse Jeruzalem als de bruid neerdaalt op aarde, staan op de poorten de namen van de stammen van Israël.

  Jezus heeft zijn leerlingen beloofd dat zij de twaalf stammen van Israël zullen regeren en die zullen er dus ook zijn. En als Jezus nu al in de hemel wordt aangeroepen met de naam: Leeuw uit de stam van Juda, dan is dat geen naam die Hij aan een lang verleden heeft overgehouden. Het laat zien dat de trouw van God overwonnen heeft.

  BEKIJK ALLE ARTIKELEN IN DEZE SERIE

  Over de auteur