Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
De weg terug (deel 2) - Christenen voor Israël
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  De weg terug (deel 2)

  Ds. Henk Poot - 8 februari 2016

  Een andere invalshoek is het opnieuw leren lezen van het Woord van God. En dan bedoel ik in de eerste plaats de Tenach, de wet en de profeten en de andere boeken van wat we later het Oude Testament zijn gaan noemen.

  Prof.van Ruler heeft ooit gezegd dat de kerk net zo slecht met het Oude Testament is omgegaan als met de Joden. En ik denk dat hij daar een punt had. Zoals veel mensen in de kerk dachten dat het Joodse volk eigenlijk haar rol had uitgespeeld en vervangen was door de kerk, zo dachten veel mensen ook dat de rol van het Oude Testament was uitgespeeld en nu was afgelost door het Nieuwe Testament.

  Ik pleit voor de eenheid van de Schrift en ik denk dat we het Oude Testament niet moeten zien als een primitieve en lagere voorfase van het Nieuwe Testament. Nogmaals: zo is dat wel gedacht en telkens weer waren er stemmen in de kerk die er zelfs voor pleitten om het Oude Testament af te schaffen omdat we daar te maken zouden hebben met een verouderd volk en zelfs met een andere God.

  “Als je wilt weten hoe het Koninkrijk eruit ziet, als je wilt weten hoe het verder gaat met Israël en wat er in de toekomst gebeuren gaat, dan moeten we hetzelfde doen als Jezus deed: Naar de wet en de profeten. Daar staat het allemaal.”

  Maar niets is minder waar. Jezus zelf grijpt voortdurend terug op de Tenach en als Hij zijn verschijning en zijn roeping uitlegt begint Hij altijd weer bij Mozes en de profeten. Hij zei dat Hij niet gekomen was om de wet en de profeten af te schaffen maar om deze te vervullen, dat wil zeggen om de juiste uitleg en toepassing ervan te geven.

  Jezus zei dit ook als inleiding op de Bergrede waarin Hij inging op de houding van mensen tijdens de geduchte dagen van het Nieuwjaar tot aan Grote Verzoendag en Hij sprak daarin over vasten en bidden, aalmoezen geven en over de dagelijkse zorg voor het leven.

  De apostel Paulus zal aan zijn leerling Titus schrijven dat zijn prediking overeenkomstig het geloof van de uitverkorenen is en bij zijn bezoek aan de synagoge van Berea lezen we dat de Joden daar zijn boodschap over het koninkrijk niet alleen aannemen maar ook dagelijks de Schriften nakijken om te zien of het wel klopt wat Paulus zegt. Die Schriften zijn nog niet de boeken van het Nieuwe Testament. Het zal nog bijna honderd jaar duren voordat bekend is hoe het Nieuwe Testament eruit ziet.

  Ik ben blij met wat de apostelen en evangelisten ons hebben nagelaten. Zij hebben de boodschap van Jezus zelf geleerd en hebben zijn woorden aan ons overgeleverd. Zonder het getuigenis van het Nieuwe Testament zou ik verdwalen. De evangeliën hebben laten zien dat Jezus de beloofde Messias was en in die zin de vervulling was van wat God ooit beloofd had in de profeten.

  De brieven van de apostelen gaan met name in op het geloofsleven van hen die uit de volkeren tot de God van Israël gekomen zijn en zij geven een helder zicht op hoe we moeten leven nu Jafeth in het huis van Sem is uitgenodigd. Maar zij vervangen het Oude Testament niet.

  Als je wilt weten hoe het Koninkrijk eruit ziet, als je wilt weten wat de missie van de Messias is, als je wilt weten hoe het verder gaat met Israël en wat er in de toekomst gebeuren gaat, dan moeten we hetzelfde doen als Jezus deed: Naar de wet en de profeten. Daar staat het allemaal. Of om het anders te zeggen: Het Oude Testament zet het Nieuwe Testament in het juiste licht en andersom het Nieuwe Testament laat zien hoe de beloften van God uitlopen in Jezus Christus.

  Dat wil allemaal niet zeggen dat God de woorden van het Oude Testament niet opnieuw gebruikt om ons persoonlijk aan te spreken. Daar bidden we ook om bij het lezen van de Schriften, maar we moeten oppassen om de woorden van het Oude Testament los te maken uit de context van Israël.

  Te vaak zijn de woorden van de profeten associatief en op de klank af gebruikt voor een boodschap voor ons christenen. Als in Jesaja 40 gezegd wordt: ‘Troost, troost mijn volk’, is dat geen aanleiding om in de gemeente een algemene preek over troosten te houden.

  Vanuit de vooronderstelling dat het heil vooral moreel en geestelijk was is, zijn de woorden van de Tenach te veel vergeestelijkt. Terwijl het Oude Testament ons nu juist leert hoe aards het heil is en dat nog steeds Israël in het midden van het handelen van God staat, ook in de toekomst.

  We moeten ons er dus aan wennen om tijdens Bijbelstudie en tijdens de prediking de boodschap van de Tenach te laten staan en als dat betekent dat het niet gelijk over ons gaat. Dan is dat zo. We zijn geroepen om met bewondering over God te spreken en te getuigen van zijn grote daden en niet zelden moeten we dan onomwonden spreken over de heerlijkheid die Hij van zichzelf getoond heeft in het midden van Israël.

  BEKIJK ALLE ARTIKELEN IN DEZE SERIE

  Over de auteur