Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Jezus: Getuigenissen in de Schriften - Christenen voor Israël
 • Waterval bij de Banias, een van de bronnen van de rivier de Jordaan. - Foto: Derek Winterburn/CC2.0 Flickr
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Getuigenissen van Jezus

  26 februari 2016

  “Gij onderzoekt de Schriften”, zegt Jezus, “deze zijn het welke van Mij getuigen.” Soms is dat getuigenis eenvoudig te vinden, maar het kan ook dieper verscholen liggen.

  Een aanmoediging
  Wat Jezus hier zegt tegen de omstanders is voor ons eigenlijk een aanmoediging. Op deze manier spoort Hij ons aan om de Schriften te lezen. Ze getuigen immers van Hém! We moeten hierbij beseffen dat de Schriften in Jezus’ tijd niet zo eenvoudig beschikbaar waren. Een gewone, gemiddelde Israëliet had thuis geen boekrol. Die waren met de hand geschreven en daardoor nauwelijks betaalbaar. De mensen uit het volk moesten het hebben van wat er in de synagoge aan uitleg werd gegeven.

  Maar ook de schriftgeleerden die redelijk op de hoogte konden zijn van wat er geschreven stond, waren niet zo bevoordeeld als wij dat in onze tijd zijn. Bij ons kan alles in de kast staan, grondtekst, vertalingen, commentaren. Dus voor ons is de aansporing van Jezus goed op te volgen. Wij hebben de mogelijkheid om de Hebreeuwse Bijbel en de evangeliën op tafel te leggen en beide van voor naar achter te onderzoeken, en we hebben ook de hulp van de uitleggingen die er in de loop van de eeuwen bij zijn gekomen. Nu, met onze mogelijkheden zullen we hier nog eens twee schriftplaatsen onderzoeken, en wel twee uitersten: één schriftplaats die ons als het ware wordt aangereikt, en een waar het getuigenis dieper in is weggelegd. Beide betreffen de profeet Jesaja.

  Lucas 4
  “En Hij (Jezus) kwam te Nazaret, waar Hij opgevoed was, en Hij ging volgens zijn gewoonte op de sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. En Hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld en toen Hij het boek geopend had, vond Hij de plaats, waar geschreven is: De Geest des Heren is op Mij, daarom dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen, en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren” (Lucas 4:16-19).

  Dan gaat Jezus zitten en zegt: “Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld.” En nu begrijpen we zonder meer dat Jezus hier één van de uitspraken in de Schriften over Zichzelf aanwijst. Hij krijgt het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld, zo lezen we, en dan staat er, heel kenmerkend: Hij vond de plaats waar geschreven is. Hij vond, staat er, dus Hij zocht die plaats bewust. De Griekse grondtekst van Lucas gebruikt hier het woord ‘euren’, dat onmiskenbaar ‘vond’ betekent.

  De NBV, die we meestal aanhalen om diens nogal eens minder solide vertaling te laten zien, doet het hier vrij maar toch opvallend goed. De NBV spreekt niet van een boek maar van een boekrol en geeft dan als volgt weer: “Hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat …” Hier, op deze plaats in de Schrift kunnen we ons niet vergissen. Jezus geeft persoonlijk deze belangrijke vindplaats aan. Het gaat over Hém! Zelfs als Jezus niet bewust zocht in de boekrol, dan blijft het voorlezen van deze plaats toch een opzettelijke keus.

  Dieper gelegen
  Ons tweede voorbeeld is aan te treffen in Jesaja 12:3. In de opening van dit hoofdstuk komt tot driemaal toe het woord jeshóe‘ah voor, namelijk in vers 2 en 3. Hier is dat in de betekenis ‘heil’, ‘redding’. Maar als je oog op dit woord valt dan kan het niet anders of de eigennaam van Jezus komt tegelijk ook naar voren. Dit woord jeshóe‘ah duidt ‘heil, redding’ aan en is tegelijkertijd ook de naam van Gods Zoon. Die naam werd vanuit de hemel bevolen en is daardoor verre van willekeurig. En vanwege die overeenkomst is het dan ook mogelijk geworden om in de Schriften, zoals Jezus zegt, geschreven te staan. Door het tweevoudige gebruik van het woord jeshóe‘ah kan er op vele plaatsen van Jezus worden getuigd.

  Nu kan men niet steeds waar heil of redding genoemd worden min of meer automatisch de naam Jezus invullen. Er is bepaald wel enige voorzichtigheid geboden. Maar in Jesaja 12:3 hebben we vaste grond onder de voeten. De reden? In Johannes 7:37 horen we Jezus roepen: “Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke!” En in Jesaja 55:1 luidt het: “O alle dorstigen, komt tot de wateren” … hoi kol-tsamée lechoe la-májiem. En wat zegt 12:3? Dit: oe-she-ávtem májiem be-sassón mi-ma’ajenéi ha-jeshoe ‘ah … “dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils”.

  Spreekt de grondtekst hier nu over heil of over Jezus? Het antwoord luidt: over beide. Ze vallen hier duidelijk samen: Er zal met vreugde water worden geput uit de werkelijke Bron. Het gaat hier bij Jesaja om het Water des Levens. Voor deze gedachte steunen we niet alleen op de beide betekenissen van het woord jeshóe‘ah maar tegelijkertijd ook op de vermelding májiem, water, duidelijk aan de orde gesteld.

  Jesaja ziet in de toekomst en kondigt helder het Levende Water aan. De vertalingen zeggen algemeen: de bron(nen), fonteinen, des heils. Maar hier is het de Bron genaamd Jezus. Nogmaals de NBV: ‘“Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding”. Let wel: uit de Bron genaamd Jezus!

  Over de auteur