Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Kromme tenen - Christenen voor Israël
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Kromme tenen

  26 februari 2016

  In de kerk die wij met ons gezin bezochten, ging de preek op de zondagmiddag na de Holocaustherdenkingsdag van 27 januari over belasting betalen. U weet wel: geef aan de keizer wat van de keizer is. Op zich niets mis mee natuurlijk. Wellicht een opsteker om straks de aangifte correct in te vullen.

  Je gaat even rechtop zitten als je hoort dat de predikant voor Israël bidt. Hij bad voor de vrede van Jeruzalem, voor het feit dat Israël bedreigd wordt door vijanden en dat het zich maar niet al te agressief zou verweren. Ten slotte nog dat de Messiaanse Joden en Palestijnse christenen Israël de weg zouden wijzen naar de vrede. Ook niets mis mee, kun je denken. Op zich mooi dat er voor Israël gebeden wordt.

  “Zelfs in zogenaamde vrome gebeden laat ze haar triomferende stem voortdurend tegen Israël horen.”

  Het lijkt inderdaad mooi, maar eigenlijk is het diep tragisch dat we onze gebeden voor Israël inkleuren met onze vervormde denkbeelden. En passant beschuldigen we Israël van agressief gedrag tegen de Palestijnen, en zeggen we ze nog even welke weg ze moeten gaan. Het komt wel goed als ze allemaal christen worden, zo redeneren wij en gaan voorbij aan wat de Bijbel leert. Alsof er helemaal geen duistere machten zijn. Alsof de pijlen van de Boze niet gericht zijn op Israël om het plan van God met Zijn volk te verstoren.

  Verootmoedig u en bid om ootmoed in de kerken. Dat ze zich niet zal verheffen tegen Israël, de edele olijf.Meer gebedspunten De kerk heeft inderdaad de Holocaust niet verwerkt. Ze doet of er niets aan de hand is. Zelfs in zogenaamde vrome gebeden laat ze haar triomferende stem voortdurend tegen Israël horen. Zo gaat de kerk voorbij aan de vraag hoe het komt dat ze haar ogen sloot toen er zes miljoen maal één Jood door de schoorstenen van onze christelijke maatschappij in rook opgingen.

  Voortdurend vergeet ze wat de apostel Paulus zei in Romeinen 11: beroem je dan niet tegen het Joodse volk, jullie dragen niet de wortel, maar de wortel draagt jullie. Het wordt tijd dat de kerk tot inkeer komt en zich diep verootmoedigt in woord en daad. Misschien kan God haar dan nog genadig zijn. Vrede over Israël!

  Thema

  kerkkerk

  Over de auteur