Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Let op de bomen - Christenen voor Israël
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Let op de bomen

  14 april 2016

  Tijdens een voorjaarsdag als deze, waarbij de temperatuur op onze tuinmuur opliep tot 34 graden Celsius, komt de natuur in een geweldig tempo tot leven!

  De fruitbomen laten hun prachtige bloesems zien, de Magnolia’s staan langs wegen en in tuinen te pronken met hun uitbundige bloesempracht, en de Forsythia en heerlijk ruikende Sneeuwbalboom doet er nog een schepje bovenop! Je merkt het, ik word er lyrisch van; onwillekeurig komt het liedje in m’n gedachten van: ‘De schepping juicht, tot eer van de verrezen Heer’. Wát een pracht, wát een praal, wát een overvloed aan schoonheid! Het lijkt wel of de natuur even alle duistere en sombere en verdrietige dingen en gebeurtenissen in de wereld wil ‘verbloemen’!

  Maar let wel op, het is zo ook weer voorbij! Als je het negatieve laat overheersen, ook in deze tijd, dan mis je de belofte die in die prachtige natuur besloten ligt! De belofte dat er een tijd komt, nee, dat er een eeuwigheid komt, waarin het nooit meer anders zal zijn!
  Dat het komt, dát is zeker! Wanneer precies, dat is niet bekend! Maar dat het nabij is, dichterbij dan ooit, dat is te zien, als je oplet!

  Eeuwige beloften
  Ik denk vandaag aan het volk van Israël, dat in deze dagen twee bevrijdingsfeesten viert; kort geleden het Poerimfeest, waarbij stilgestaan wordt dat 2500 jaar geleden een genadeloos plan tot uitroeiing van het Joodse volk voorkomen werd (je leest het uitgebreid in de Bijbel, in het boek Esther) en over een paar weken het Pesachfeest, dat door hun God Zélf werd ingesteld aan de vooravond van hun bevrijding uit Egypte, nu ruim 3400 jaar geleden!

  “Kom los van die eenzijdige negatieve veroordeling, en gaat het eens reëel bekijken!”

  En over een maand gedenkt men weer de dag dat het volk bezit nam van het land, dat haar al 3000 jaar geleden als een eeuwige bezitting door God werd gegeven! Als je daar over nadenkt, even je mening over dit volk daargelaten, dan moet je toch met mij concluderen dat dit een groot wonder is. Ruim 1900 jaar geleden vluchtte het volk alle kanten op, en waaierde uit over de hele wereld en leek te zijn verdwenen in de diaspora.

  Herstel
  Het zou normaal zijn als ze in de loop der eeuwen opgegaan waren in en onder de volken, zoals het met vele eens bestaande volken is gegaan. Maar nee, ondanks de vaak onbegrijpelijke haat en afkeer tegen dit volk, ondanks laffe pogroms, het felle antisemitisme, welke een climax vond in de Shoah, bij ons meer bekend als de Holocaust, de georganiseerde uitroeiing tijdens de Tweede Wereldoorlog, ondanks dat alles kwam dit volk weer terug in haar eigen land!

  En nu wonen er weer zeven miljoen, en in de wereld rondom nog eens zo’n aantal, waarvan er elk jaar duizenden voorgoed naar Eretz Yisrael terugkeren! En hoe het in die bijna zeventig jaar gegaan is? Het is een welvarend land en volk geworden, en de woestijn bloeit als een roos en de steppe jubelt en juicht, precies zoals de profeet Jesaja het al eeuwen geleden voorzegde! (hoofdstuk 35)

  Nieuw leven
  Dat er nog altijd mensen, volken en regeringen zijn die haar niet erkennen en het liefst opnieuw een Shoah over haar uit zouden willen roepen, dát bevestigt wel de bijzondere positie van dit kleine landje en volkje, wonend op ‘de navel’ van de aarde! (Ezechiël 38:12)

  Let op dit bijzondere volk; het is de klok voor deze wereld, voor jou en voor mij! In de Bijbel wordt Israël vergeleken met een vijgenboom; voor dat land een belangrijke boom, die met haar grote bladeren veel beschutting geeft tegen de felle zon. Onder alle bomen daar is het één van de weinige die elk najaar haar blad verliest; maar in het voorjaar gaan de sappen stromen en botten de knoppen uit. Ik ken het proces, bij ons staat er zo’n geweldige boom in de kas!

  Als Jezus, de Zoon van God op aarde rondwandelt, dan maakt Hij ook dat proces van groei en bloei en vrucht en afsterven mee, en Hij ‘ziet’ soms mensen zitten, in de schaduw van hun vijgenboom! (Johannes 1:49) Als Hij na 33 jaar bijna deze wereld weer verlaat, vertelt Hij aan Zijn volgelingen hoe de toekomst er voor de wereld uitziet, en wat er nog allemaal gaat gebeuren, over de ‘laatste dingen’ en over de ‘eindtijd’! Het is goed om op te letten op wat Hij zegt, want Hij spreekt met gezag! Hij is de Enige die het wéét, omdat Hij God is, de Schepper, maar ook Degene die regeert over deze aarde!

  Tekenen
  Dan al vergelijkt Jezus Israël met een vijgenboom; Hij wéét dan al dat dát volk, Zijn volk, de ‘diaspora’ zal gaan meemaken, het verstrooid wonen onder de volken, eeuwen lang! De wintertijd voor de vijgenboom! Maar daar komt een eind aan, leert Jezus hen, én ons! “Let op de vijgenboom en op al de andere bomen,“ (Lukas 21:29) “Leer dan van de vijgenboom deze les.” (Matteüs 24:32) Als de boom weer gaat uitlopen, uitbotten, dan weet je dat de zomer nabij is! Als Israël weer tot leven komt, moet je weten dat het nabij is, voor de deur!

  Wil je leren van Israël? Let dan op! Het is zomer, kijk maar naar de bomen, let maar op de vijgenboom! Of luister je alleen maar naar de eenzijdige berichtgeving van de media, en naar mensen die bijvoorbaat al tégen dit volk zijn? Israel is niet gewenst in deze wereld; de weerzin tegen haar wordt al beschreven in de Bijbel, in Psalm 83:5 waar de dichter de vijanden aan het woord laat: “Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israel niet meer gedacht wordt.” Hét gedachtegoed van het antisemitisme, ook in deze tijd!

  Maar let op, dat gaat niet gebeuren! Niet dat Israël zo geweldig is, maar de God van Israël wél! En Hij heeft een eeuwig verbond gesloten met dit volk, ook al gedraagt het zich lang niet altijd perfect! Net als wij, trouwens. Kom los van die eenzijdige negatieve veroordeling, en gaat het eens reëel bekijken!!

  Uitnodiging
  Weet je, uit dit volk deed God zijn Zoon geboren worden; aan het begin van de tijden was zij al voorbestemd om Gods bijzondere volk te worden! Logisch toch dat Hij deze lijn aanhoudt, ondanks alle weerstand van de satan en zijn handlangers? God regeert, Hij heeft de regie!

  En Hij zegt: “Wie Israël zegent, zal Ik zegenen, en wie Israël vervloekt, zal Ik vervloeken.”(o.a. Genesis 12:3)

  Weet wel, “het heil is uit de Joden, “ (Johannes 4:22) zegt Jezus zelf, Hij is dat Heil Zelf! Wie zou het beter weten dan Hij? Daarom zegt God al in het begin tegen de vader van dit volk: Abraham: “ Met u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden.”(Genesos 12:3) Jij ook, jouw gezin ook? Jezus is die Zegen, Hij is als een Jood geboren, gestorven en weer opgestaan! Zo ging Hij ook naar de hemel, en zo komt Hij bijna terug!

  Let je op de bomen, op de vijgenboom? Israël geeft Gods tijd aan, het is de klok waarop je kunt zien dat de tijd nabij is, voor de deur!
  Lees de Bijbel, het Kompas waarop je kunt vertrouwen, en verdiep je in wat tot je eeuwig Heil kan dienen! De God van Israel kan en wil je daarbij helpen, door dát Woord en Zijn Geest!

  Thema

  profetie

  Over de auteur