Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Uw ogen - Christenen voor Israël
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Uw ogen

  29 juni 2016

  “De Here (…) heeft uw ogen, de profeten, toegesloten en uw hoofden, de zieners, omhuld.” Jesaja 29:10

  Zien
  Wij weten niet op welke manier de goddelijke boodschap bij de profeten ‘binnenkomt’. Het technische procedé, die weg tussen God en de profeet, blijft voor ons onbekend. De profeten formuleren het zelf heel eenvoudig: ‘Het woord des Heren kwam tot mij’ … va-jehi dvar Adonai elái, lemór. Heel vaak opent de boodschap van de profeet ook als volgt: ko-amár Adonai … ‘zo zegt de Here’. In Jeremia 29:21 luidt het: “Zó zegt de Here der heerscharen, de God van Israël’. En dat laatste geeft de woorden extra nadruk, extra autoriteit. Met andere woorden: Ik verzin het niet, het is jullie God, de Heere der heerscharen, die spreekt!

  Nu staat het werkwoord amár, zeggen, spreken, in de verleden tijd. Dat geeft ons de mogelijkheid van een vertaling als ‘zó heeft de Heere gezegd’. Dat benadert waarschijnlijk de werkelijkheid beter. We kunnen ons daarbij voorstellen dat de Heere spreekt terwijl de profeet luistert. Dan geeft die vervolgens de aangehoorde woorden namens God aan zijn gehoor, het volk, door.

  Gezicht
  Vaak komt de goddelijke boodschap tot de profeet in de vorm van een gezicht, een chazón. Het boek Jesaja opent daarmee: “Het gezicht van Jesaja, de zoon van Amoz, dat hij heeft gezien over Juda en Jeruzalem in de dagen van Uzzia, Jotam, Achaz en Jechizkia.” De profeet vat hiermee zo te zien zijn gehele levenswerk samen. “Het gezicht dat hij heeft gezien” … chazón ashér chazáh. Chazón wordt overigens ook nogal eens vertaald met ‘geopenbaard woord’. Dat is niet vreemd, omdat er in een gezicht ook vaak wordt gesproken met de ontvangende profeet. In Jeremia 1 lezen we bijvoorbeeld hoe God aan de profeet zaken toont en daar dan een verklaring bij geeft. Vers 11: “Het woord des Heren kwam tot mij: wat ziet gij?” … ma ata ro’èh. Het betreft een amandeltwijg. In vers 13 gebeurt iets soortgelijks en dan gaat het over een kokende pot.

  Ezechiël
  Sterker lezen we over gezichten bij de profeet Ezechiël, dramatischer bijna. Niftechóe ha-sjamájiem, zegt hij. “De hemel werd geopend, en ik zag gezichten van Godswege” … va-ér ‘èh mar’ót elohiem. Hier heet een gezicht niet een chazón, maar een mar’èh. Dat laatste hangt samen met ra’áh, zien. “Het woord des Heren kwam tot de priester Ezechiël”, lezen we. En dan wordt er nog een versterkend element aan toegevoegd: “De hand des Heren was daar op hem”.

  Bij Jesaja komen we de term ‘nachtgezicht’ tegen: chazón laila. Ook Daniël spreekt daarvan en wel in het Aramees: chezvá di-leeljá … “het nachtgezicht” (2:19).

  Zien/inzien
  Nu, de profeten zien dus. We zijn hier de verschillende benamingen nagegaan en hebben die bij elkaar gezet. Maar toch blijft er iets openstaan. De vraag is of het bij de uitspraak ‘uw ogen, de profeten’ gaat om het reële, het fysieke zien. Om te beginnen zal het zien van de profeten op het moment van een gezicht zich binnen hun eigen hoofd afspelen, dus niet vóór hun ogen, in ruimtelijke zin, zodanig dat iemand anders zou kunnen meekijken. We moeten eerder denken aan het geestesoog van de profeet.

  Maar dan zijn we er nog niet. Als de profeten door God ‘de ogen van het volk’ worden genoemd, dan hebben we te maken met beeldtaal. Het spreken in beelden is heel sterk aanwezig in de Bijbel. Het is vaak ook noodzakelijk om bepaalde abstracte zaken te kunnen uitleggen. Zo gebruikt het Hebreeuws het werkwoord terugkeren voor bekeren. Een abstract begrip wordt tot uitdrukking gebracht door het woord terugkeren. Zo leren we heel eenvoudig dat de zondaar zich van God heeft verwijderd. Hij moet door terug te keren de ontstane afstand tot God tenietdoen.

  Bij ‘uw ogen, de profeten’, zien we dezelfde methode. Het gaat in deze uitdrukking niet in eerste instantie om datgene wat de profeten te zien krijgen van God, maar om te zeggen dat de profeten functioneren als de ogen van het volk. Zij zijn het die God aanschouwen en de boodschap die God hen toont. Als het volk de wil van God wil kennen, dan moet het de profeten gebruiken als ogen om God te kunnen zien. Daar zijn ze voor gegeven. Luister oplettend naar wat zij zeggen! Door hun boodschap heen kunnen jullie God zien. De profeten zijn de ogen waarmee jullie naar God kunnen kijken. Gebruik die. Dan wordt zien tot inzien, tot het begrijpen van Gods wil.

  Over de auteur