Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Gods machtige daden in onze tijd (1) - Christenen voor Israël
 • Een Joodse vrouw oogst druiven in Israël. - Foto: Maor Kinsbursky/Flash90
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Gods machtige daden in onze tijd (1)

  Jan van Barneveld - 23 september 2016

  We leven in een spannende en zeer gevaarlijke tijd. Veel mensen hebben het opgegeven om te volgen wat er allemaal gaande is. Ze lezen zelfs geen krant meer en zappen het nieuws weg. “Allemaal leugen” moppert men. Om de politiek hangt inderdaad een geur van leugen en onbetrouwbaarheid. Begrippen als waarheid en recht zijn en worden vervuild door politiek correcte (polcor noemt men dat) en richtingafhankelijke ideeën en vooronderstellingen.

  Maar de vragen blijven. Hoe lang houdt Israël het vol onder alle druk? Wat doet “het Beest in Brussel”? Kunnen we een vreselijke WO III verwachten? Leven we echt in de “eindtijd”? In Israël Aktueel van oktober (voor de Israëlzondag) staat een kort artikel, waarin u enkele sleutels worden aangeboden waardoor u meer begrijpt van wat er in onze tijd gaande is. Waarom het gaat. Waardoor u haarscherp de geopolitieke betekenis ziet van bepaalde ontwikkelingen en gebeurtenissen. Vooral in en rond Israël. In deze twee artikelen hebben we ons drie ambitieuze doelen gesteld:

  1. U iets te laten zien van Gods grote daden in onze tijd. Buitengewone vervullingen van enkele profetieën zullen dit illustreren. Niet alleen de grote lijnen maar ook frappante, opvallende details en vervullingen van Bijbelse profetieën zullen we u doorgeven. Het is belangrijk dat wij iets van Gods machtige daden zien. Als een kerk nalaat dit te doen gaat het echt iets mis met die kerk.
  2. We zullen u een paar sleutels, wetmatigheden voorleggen. Sleutels waarmee u de Bijbel naast de krant kunt lezen.
  3. Wij, Christenen, spelen een belangrijke rol in de ontwikkelingen rond Israël. Een rol die voor Nederland van groot belang is. Op dit laatste onderwerp gaan we kort in.

  “Opnieuw zult u wijngaarden planten op de bergen van Samaria: de planters zullen planten en de vruchten genieten” (Jeremia 31:5)

  De tijd van het herstel

  Het is opvallend hoe vaak het kleine Israël in het nieuws is. Blijkbaar is Israël niet alleen in de Bijbel maar ook in de wereldpolitiek een belangrijk land. De VN heeft speciale organen die resoluties en rapporten moeten samenstellen die Israël veroordelen. Maar momenteel zoeken zelfs Saoedi-Arabië, Turkije en Rusland toenadering tot Israël. De VS probeert met een militair tienjarig miljardenproject Israël voor langere tijd aan zich te binden. Grote firma’s als Google en Microsoft zijn niet uit Israël weg te slaan. Ze vestigen afdelingen in de buurt van het nieuwe ICT-centrum van Israël in de Negev.

  Aan de andere kant vindt premier Netanyahu het nodig om een grote veiligheidsmuur om heel Israël te bouwen. Het gevaar van het extremistische Moslimterrorisme van Hezbollah, ISIS, al-Qaeda, el-Nusra en andere levensgevaarlijke extremisten komt steeds dichterbij Israël. Maar ook bij ons.

  Voordat ik verder ga met allerlei feiten en ontwikkelingen wil ik u een belangrijke sleutel geven. Een van de sleutels waardoor u veel van de verwarrende ontwikkelingen in onze tijd haarscherp in beeld krijgt. Die sleutel is: We leven nu in een periode van de wereldgeschiedenis die bekend zal staan onder de naam: “DE TIJD VAN HET HERSTEL VAN ISRAEL”.

  Dit herstel is ruim 120 jaar geleden begonnen. Het land Israël, toen nog Palestina, hoorde onder het grote Turks-Ottomaanse rijk. Een wereldrijk dat heerste over het hele Midden-Oosten, over Noord Afrika en een groot deel van Oost Europa. De huidige Turkse machthebber, Erdogan, is druk bezig dit wereldrijk te herstellen. Terug naar 120 jaar geleden.

  Oude reisverslagen van o.a. Mark Twain en dr. Clark beschrijven het toenmalige Palestina als een woest en verwoest land bedekt met dorens en distels. Waar stenen en ruïnes het bijna onmogelijk maakten het land te bewerken en bebouwen. Hier en daar woonden wat Joodse mensen en Arabieren. Ook zwierven er bedoeïenen met hun kudden rond.

  Historisch is het land erfgoed van Israël. Beroemde koningen als David en Salomo hebben er geregeerd. Op de Tempelberg (de berg Sion) hebben beide Joodse Tempels gestaan. Na opstanden tegen de Romeinse bezetters in 70 en 135 na Chr. zijn de Joden door de Romeinen hardhandig het land uit gejaagd. De Grote Ballingschap onder alle volken is toen begonnen.

  Tegelijk kwam de verwaarlozing van het land. Ruim 18 eeuwen later, eind 19e eeuw, begonnen Joden uit Polen en Rusland terug te keren naar het oude vaderland. Onder grote inspanning gingen zij het land bewerken. De vruchtbaarheid kwam terug. Het herstel van het land was begonnen en gaat door tot op vandaag. Dit “Herstel van Israël” bestaat uit drie aspecten:

  1. Het herstel van het verwoeste land. Israël is momenteel voornamelijk bezig met de Negevwoestijn vruchtbaar te maken en met onderhoud van het land.
  2. De terugkeer van het Joodse volk, van Israël. Ook wel alija genoemd. In 1948/49 zijn er ongeveer 850.000 Joodse mensen uit Arabische landen verjaagd. Ze moesten alles achterlaten. Ze zijn opgenomen en geïntegreerd in Israël. Dan de massale terugkeer van Joden uit Rusland. Meer dan een miljoen en nog steeds gaat de ‘Russische alija’ door. Of het wonder van de Joden uit Jemen en de Ethiopische Joden. Na 27 eeuwen ballingschap komen momenteel groepen van de stam Manasse terug uit Noordoost India.
  3. Een geestelijk herstel. We wijzen op de groei van messiaans-Joodse gemeenten in Israël. Dit is een begin. Het grote, geestelijke herstel komt nog.

  Een bijzondere profetie
  Deze drie aspecten van het herstel van Israël zijn uitvoerig en tot in details door profeten voorzegd. Dit is een teken van de betrouwbaarheid van de Bijbel en vooral van de God van de Bijbel. Voordat we deze drie aspecten van het herstel van Israël vanuit de Bijbelse profetieën toelichten, lichten we er één bijzonder frappante profetie speciaal uit.

  “IK zal hen onder de volken uitzaaien (1)
  en zij zullen in verre streken aan MIJ denken (2)
  zo zullen zij leven met hun kinderen (3)
  en terugkeren” (4) (Zacharia 10:9)

  Zelden is de geschiedenis van een volk zó scherp, zó helder en zó beknopt weergegeven. Ik geef een korte toelichting: De profeet Zacharia leefde ongeveer 25 eeuwen geleden. De Joden waren net terug uit de Babylonische ballingschap en druk bezig met de herbouw van de Tempel in Jeruzalem. De Tempel waarin ruim 500 jaar later Jezus Zijn Evangelie zou brengen. Toen kreeg Zacharia bovenstaande boodschap van God. Ik licht de vier stappen in bovenstaande profetie van 25 eeuwen geleden toe:

  (1). “ Uitzaaien onder de volken”. Dus een nieuwe ballingschap. Deze profetie slaat op de galoet, de ballingschap onder alle volken. Door de Romeinen in de jaren 70 en 135 na Chr. veroorzaakt. Waaruit ze nu terugkomen. De terugkeer uit de Babylonische ballingschap bracht de nieuwe Tempel en de eerste komst van Jezus Messias. De huidige terugkeer zal de bouw van de derde Tempel doen zien en de Wederkomst met het lang verwachte messiaanse Vrederijk.

  (2). “aan MIJ denken”. Dit is een belangrijke verklaring van het overleven van het Joodse volk in de bijna 20 eeuwen ballingschap. En ook van ruim 27 eeuwen ballingschap van Israël, het zogenaamde Tienstammenrijk. Zij hebben hun God, JHWH nooit vergeten. Gehoorzaam en boetvaardig hebben zij zich aan de Sjabbat en aan zoveel mogelijk geboden van de Thora gehouden. Het Sjema, de Joodse geloofsbelijdenis en ook die van de Here Jezus (Marcus 12:29 en Deuteronomium 6:4) was dagelijks op hun lippen en in hun hart. Zo bleven zij trouw aan hun identiteit.

  (3). “Zo zullen zij leven…’. Inderdaad. Dit was het geheim van hun overleven als Joods volk. Zij hielden onder vreselijke druk vast aan de Thora en aan de God van hun vaderen. Dit hebben zij van geslacht op geslacht overgeleverd aan hun kinderen. Tot op de dag van vandaag.

  (4). “…en terugkeren”. Dat maken wij nu mee. Het is een groot voorrecht om zo de grote daden van de Heere, de God van Israël mee te mogen maken. Ja, en er zelfs een beetje aan te mogen meewerken. Door onze gebeden en door te helpen met acties zoals “Breng de Joden thuis”.

  Het Koninkrijk en de hoofdstad Jeruzalem
  Iedereen weet dat het allemaal gaat om het komende Koninkrijk. De Islam weet het, daarom vechten alle islamitische leiders voor ‘hun eigen kalifaat’. De ISIS heeft een kalief. Erdogan is fanatiek bezig aan het herstel van het islamitische Ottomaans-Turkse rijk. Onder ‘kalief’ Erdogan. De Ayatollah’s in Iran willen een Sji’ietisch kalifaat. Saoedi-Arabië werkt en intrigeert hard om hun leidende positie met Mekka en Medina voor de Soennitische tak van de islam te behouden. De seculiere wereld weet het. Zij zoeken hun ‘wereldrijk’ in de NWO, de Nieuwe Wereld Orde met een nog uit te werken eigen religie: de NWR, Nieuwe Wereld Religie. Waarschijnlijk iets met het milieu. De VN werkt daar hard aan. De EU in Brussel probeert slinks de Europese landen van de eigen identiteit te beroven en tot een soort totalitair Nieuw Romeins Rijk om te vormen. Het liefst samen met de NATO. Daar riskeren ze zelfs een oorlog met Rusland voor.

  Ook de Paus in Rome zal nooit vergeten dat hij volgens de RK traditie de plaatsvervanger van Christus is. Dus het oude `Heilige Roomse Rijk´ moet weer op de ruïnes van het oude Rome weer verrijzen. Alles onder Rome. Het is heel goed mogelijk dat de EU met de Paus samen met de islam naar een Eurabië werken. Een combinatie van een gedeeltelijk verislamiseerd Europa met een combinatie islamitische landen. Met als religie Chrislam, een mengreligie van Christendom en Islam.

  En wij? Wij bidden dagelijks: “Uw Koninkrijk kome!” Johannes de Doper en de Here Jezus begonnen hun boodschap aan Israël en via Israël aan de wereld met: “Bekeert u want het Koninkrijk van de hemel is nabij gekomen” (Matteüs 3:2 en 4:17). Tegenover Pilatus en zelfs aan het kruis bevestigde Jezus deze boodschap van het komende Koninkrijk. Pilatus had op het kruis een bord laten bevestigen met het opschrift: JEZUS DE NAZARENER, DE KOING VAN DE JODEN”. Dat in drie talen. In het Hebreeuws voor de Joden. In het Grieks voor de wijzen van alle tijden. In het Latijn voor ons, voor de niet-Joden.

  Het “Herstel van Israël” is een belangrijke fase in de komst van het beloofde Koninkrijk. Vandaar de haast van al die genoemde bewegingen om hun eigen koninkrijk te vestigen. Vandaar die vijandschap tegen Israël. We gaan nu die drie aspecten van het herstel van Israël even na. In mijn boek Met Israël op weg naar de eindtijd vindt u veel meer profetische details. Hieronder een kleine selectie. Om u iets te laten zien van het unieke van de Bijbelse profeten en van het profetische Woord. Van het feit dat God van tevoren zegt wat Hij gaat doen en ook precies doet wat Hij heeft gezegd.

  De verwoesting en het herstel van het land
  De Heere heeft Israël herhaaldelijk gewaarschuwd wat er met het land zou gaan gebeuren als het volk niet naar de Thora zou luisteren. “IK zal er een wildernis van maken. Hij zal niet gesnoeid worden of geschoffeld, maar doornen en distels zullen er opschieten” (Jesaja 5:6). En: “Men zal rouw bedrijven … om de begerenswaardige akkers, om de vruchtbare wijnstokken. Op het land van mijn volk zullen doornen en distels opkomen.” (Jesaja 32:12,13). Ook Mozes had het volk voordat Israël Kanaän binnentrok al gewaarschuwd: “Uw land zal een woestenij worden en uw steden een puinhoop” (Leviticus 26:33).

  Zo troffen reizigers die meer dan 200 jaar geleden Palestina bezochten, het land aan. Volkomen verwoest. Maar er waren ook profetieën over een toekomstig herstel. “Voor een doornstruik zal een cipres opkomen en voor een distel zal een mirt opkomen” (Jesaja 55:13). Het herstel van het verwoeste land. Intussen zijn er al 250 miljoen bomen in plaats van het nare onkruid geplant. Interessant is dat Jesaja 27:6 zegt: “In de dagen die komen, zal Jakob wortel schieten, Israël zal bloeien en groeien en zij zullen het wereldoppervlak met vruchten vullen”. Overal in de wereld vindt men (super)markten met Israëlisch fruit.

  Interessant is ook wat de profetie zegt over de Joodse Israëli’s in de nederzettingen in Judea en Samaria. Waar iedereen een ‘judenfreie’ Palestijnse staat wil zien. God zegt: “Opnieuw zult u wijngaarden planten op de bergen van Samaria: de planters zullen planten en de vruchten genieten” (Jeremia 31:5). Dus geen Palestijnse staat in die gebieden! Want de planters zullen zelf “van de vruchten genieten”. En wij kopen heerlijke Israëlische wijnen. Als u de profeten leest zult vanzelf heel wat tekst over de verwoesting en het herstel tegenkomen. De Heere doet machtige daden in onze tijd. Wie in Israël reist ziet het met eigen ogen.

  De terugkeer of alija
  Ik moet een selectie maken uit een enorm aantal teksten over de terugkeer van Israël naar het Beloofde Land. Eerst een tekst die tegelijk een ernstige waarschuwing is voor de volken:

  “Want zie, in die dagen en in die tijd als IK een omkeer zal brengen in de gevangenschap (ballingschap) van Juda en Jeruzalem zal IK alle volken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal IK met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verdeeld hebben; Mijn land hebben zij verdeeld” (Joël 3:1 en 2).

  Vier opmerkingen:

  • Over welke tijd gaat deze profetie? Als God “een omkeer brengt in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem”. We leven nu in de tijd van ‘het herstel van Israël’. Het Joodse volk komt terug. De nationale onafhankelijkheid van Israël is in 1948 hersteld. Jeruzalem is sinds 1967 weer de hoofdstad van Israël. Het gaat dus over onze tijd.
  • Wat gaat er gebeuren? Een oordeel over die volken die meedoen aan de strijd tegen Israël en om Jeruzalem. Over wat de volken de Joden hebben aangedaan. God vergeet niets! Waar? In het dal van Josafat, bij Jeruzalem.
  • Drie keer spreekt God over ‘Mijn’. De HEERE is persoonlijk bij land en volk van Israël betrokken. Het land van Israël, het volk van Israël en de God van Israël horen onlosmakelijk bij elkaar.
  • De directe aanleiding voor het oordeel is de verdeling van Gods land. Wat men de tweestatenoplossing noemt. Nu is het duidelijk waarom die onderhandelingen over een Palestijnse staat in Judea en Samaria steeds maar weer mislukken.

  » LEES DEEL 2

  Over de auteur