Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Niet verworpen - Christenen voor Israël
 • Sculptuur van de profeet Jeremia onderaan de Colonna dell'Immacolata in Rome. | Foto: Ian Scott / CC2.0 Flickr
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Niet verworpen

  27 september 2016

  “God heeft zijn volk niet verstoten dat Hij tevoren gekend heeft”, zegt Paulus in zijn brief aan de Romeinen (11:2). En hij voegt er aan toe: “Volstrekt niet!” 

  We hebben in de uitspraak van Paulus te maken met een sleutelbegrip. Vanuit hier heeft het zin om te speuren naar hoe God in onze tijd met zijn volk, met Israël, verder gaat. Daarvoor moeten we lezen in het profetisch woord. In wat verschillende profeten hebben getuigd, rijst gezamenlijk een breed perspectief op van hetgeen God Zich heeft voorgenomen. Onze proef op de som is dat wat wij nu, in deze tijd, kunnen zien, kunnen constateren.

  Wat is een profeet?
  De Hebreeuwse aanduiding voor profeet is naví. Het spreken dat hij doet is hinavée. Deze woorden geven een belangrijk kenmerk aan. Tegen Jeremia zegt God: “Zie, Ik leg mijn woorden in uw mond.”(1:9). De profeet is dus een mediair. Hij moet die in zijn mond gelegde woorden naar het volk uitspreken. Hij handelt wel zelf, maar ten opzichte van de inhoud is hij passief. Het woord naví, profeet, is niet exclusief Hebreeuws. We komen het bijvoorbeeld ook tegen in het Akkadisch (Babylonisch/Assyrisch): nabû. Daar betekent het, net als in het Hebreeuws: hij die aangesteld is, die ontboden is. Geen eigen initiatief dus, maar ontboden, geroepen worden voor de taak. Dat blijkt ook uit het werkwoord hinavée. Dat wordt vrijwel steeds gebruikt in passieve zin. Een passieve werkwoordsvorm gaat bij ons altijd samen met ‘worden’. Je ondergaat iets, er gebeurt iets met je. Er is dus bij profeteren geen eigen initiatief van een mens. God legt zijn woorden in de mond van de profeet en bouwt, door dat bij meerderen van hen te doen, een breed perspectief op van zijn voornemen. Ezechiël 21:8: ben-adam, hinavée ve-amárta … “mensenkind, profeteer en zeg”.

  Prophètès
  Ons woord profeet is afkomstig van het Griekse prophètès. Dat stamt uit de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament, enkele eeuwen voor Christus. Het werkwoord dat daarbij hoort betekent: spreken namens iemand. Ook hier gaat het om woorden die in de mond werden gelegd. Nu, het spreken dat de profeten deden was voor een deel om het volk Israël aan te sporen zich aan Gods geboden te houden, bijvoorbeeld om recht te doen aan armen, weduwen en wezen. Maar we lezen in 1 Koningen 22 hoe koning Achab profeten laat komen om de uitkomst te voorspellen van de oorlog die hij denkt te beginnen tegen Ramot in Gilead. Dat is een ander facet van profeteren, namelijk voorspellen, voorzeggen.

  Zo bouwt de Heere aan een breed perspectief voor zijn volk.

  Perspectief
  Als je spreekt over een perspectief, dan heb je het over een verloop in de tijd. Dan spreek je over zaken die zullen plaatsvinden in een andere tijd dan die van de spreker: gebeurtenissen in een tijd die nog niet is aangebroken. Dit brengen we nu samen met Paulus’ uitspraak dat God Zijn volk niet verstoten heeft, niet heeft verworpen. En wat kunnen wij dan nu in onze tijd zien als we naar het huidige Israël kijken? Lees dan eens de woorden, ooit in de mond van Jeremia gelegd: “Zo waar de Here leeft, die het nageslacht van het huis Israëls heeft doen optrekken en die het heeft doen komen uit het Noorderland en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had” (23:8). Bij Noorderland kan men nog denken aan de terugkeer uit Babel, maar het vervolg logenstraft dat. Mi-kól ha-aratsót vanuit ál de landen, waarheen Hij hen verdreven had. En dat zijn er vele: Rusland, Amerika, alle landen van Europa, Zuid-Amerika, en meer. De verdrijving was compleet, maar het perspectief zegt dat de terugkeer ook compleet zal zijn, uit alle landen. Woorden, in de mond van Jesaja gelegd, zeggen het zó: “Ik doe uw nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug” (43:5-6). En ook hier kan het niet alleen om de terugkeer uit Babel gaan.

  Meer
  Maar Jeremia boodschapt nog meer. In datzelfde vers 8 eindigt de profetie met: “En zij zullen op hun eigen grond wonen” … al admatám. Dat woord admatam is zo helder als glas. Het is gebouwd op adamáh, akker, grond, en krijgt hier een andere vorm: dat tam dat er aan het eind aan vast is geschreven geeft het bezittelijk voornaamwoord aan. Gemakkelijker gezegd: hun. Dus: hun akker, hun grond. En dat admatám is in de mond gelegd van meerdere profeten. Bij Amos treffen we het tweemaal aan, binnen eenzelfde vers. “Dan zal Ik hen planten in hun grond en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond (grondtekst: hun grond) die Ik hen gegeven heb, zegt de Here, uw God” (9:15). Zoek je die term hun grond, admatám, na in de Hebreeuwse concordantie dan zie je dat God Zelf tot twaalf keer aan toe hier gebruik van maakt. Tot twaalf keer aan toe spreekt God van hun grond, admatám en Hij legt het meerdere profeten in de mond. Zo bouwt de Heere aan een breed perspectief voor zijn volk. Probeer dat te zien vanuit het profetische woord!

  Over de auteur