Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Voor de eersteling - Christenen voor Israël
 • De eerste woorden uit de Thora.
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Voor de eersteling

  Yochanan Visser - 31 oktober 2016

  De Hoge Feestdagen zijn weer voorbij en een nieuw (Joods) jaar (5777) is begonnen. In synagoges in Israël en daarbuiten werd op Simchat Thora, het afsluitende feest dat direct volgt op Loofhuttenfeest, het laatste Thoragedeelte Zot HaBracha (‘Dit is de zegen’) van de Bijbel gelezen.

  Direct daaropvolgend werd een begin gemaakt met het lezen van het eerste hoofdstuk van het boek Genesis (Bereshiet). Op deze wijze wordt de Thoracyclus jaarlijks hernieuwd op Simchat Thora.

  De Sjabbat na Simchat Thora wordt het hele eerste hoofdstuk van Bereshiet gelezen; het verhaal van de schepping van onze wereld en het heelal. Bereshiet Bara Elokiem Et HaShamayim Ve Et Ha’aretz luidt de eerste zin van het boek Bereshiet en van de Bijbel. In de Nederlandse vertaling lezen we: “In het begin schiep God de hemel en de aarde”.

  “Rashi legt vervolgens uit dat de openingszin van de Bijbel een waarschuwing inhoudt voor de volkeren.”

  Rashi, een beroemde Joodse Bijbelgeleerde, die leefde in de elfde eeuw en wiens commentaar nu ook wordt gebruikt door Katholieke theologen, zegt dat we deze Hebreeuwse woorden ook anders kunnen vertalen. Het woord Bereshiet is bijvoorbeeld eigenlijk zeer vrij vertaald.

  Voor de eersteling
  Goed Hebreeuws voor “In het begin” of “In den beginne” is Berishona. Een goede vertaling voor Be Reshiet (het zijn eigenlijk twee woorden) is: “voor de eersteling”. Wie is deze eersteling? Israël, zegt Rashi, want de profeet Jeremia (2:3) noemt Israël de “eersteling van God’s oogst”.

  Ha’aretz is in het Hebreeuws eigenlijk de aanduiding voor “het land ” en Hebreews voor onze aarde of wereld is Olam. In Israël wordt het land Israël dan ook steevast aangeduid als Ha’aretz.

  Wanneer men de openingszin van Genesis dus zou vertalen volgens de conclusies van Rashi dan zou de volgende zin ontstaan: “Voor de eersteling schiep God de hemel en het land”.

  Rashi legt vervolgens uit dat de openingszin van de Bijbel een waarschuwing inhoudt voor de volkeren (nb. de Rabbijn leefde ruim 900 jaar geleden). Wanneer de volkeren tegen Israël zouden zeggen: jullie zijn rovers want jullie hebben het land met geweld ingenomen, dan kan Israël antwoorden: de hele aarde behoort tot Hem. Hij schiep het (land Israël) en Hij kan het geven aan wie Hij wil en Hij gaf het aan hen.

  Unesco-resolutie
  Deze uitleg schoot mij onmiddellijk te binnen toen ik op mijn smartphone de eerste update binnenkreeg over de Unesco-resolutie die iedere verbinding tussen het Joodse volk en de Tempel in Jeruzalem (ook Zion of Israël genoemd) ontkende.

  Deze resolutie herdoopte het Tempelplein om in Al-Buraq Plaza en de Tempelberg in al-Haram al-Shariff en beroofde Israël zelfs van het graf van de aartsvaders in Hebron (Ma’arat HaMachpela) en het graf van Rachel (Jacob’s vrouw) dat sinds 1993 door de Palestijnse Autoriteit wordt aangeduid als een heilige plaats voor Moslims.

  De bedoeling achter deze leugencampagne is om het volk van Israël op termijn te beroven van haar rechten op het land Israël. Deze campagne is niet nieuw, in feite is dit de wortel van het zogenaamde Midden-Oostenconflict dat binnenkort haar honderdjarige jubileum zal ‘vieren’.

  De Arabieren hebben nooit het bestaansrecht van Israël erkend en vanaf de Balfour verklaring in 1917 hebben zij via leugens over met name de Tempelberg (Al Aqsa Moskee) het geweld tegen Joden en Israël aangewakkerd. De Palestijnse Autoriteit (PA) is echter een stap verder gegaan en is consequent bezig om de Joodse geschiedenis in het land Israël te herschrijven.

  Kinderen op Palestijnse scholen leren dan ook dat Qabr Rahil (Kever Rachel in Hebreeuws), het graf van Rachel een moskee is met de naam Bilal Bin Rabbah.

  Een lesboek dat is uitgegeven door de PA en wordt gebruikt door bijna een half miljoen Palestijnse kinderen leert de studenten dat Israël probeert om het Palestijnse erfgoed te vernietigen en te ‘Judaizeren’.

  Volgende stap
  De volgende stap in deze PA-campagne is om Engeland aan te klagen voor het uitgeven van de Balfourverklaring en om de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een resolutie te laten aannemen die iedere Israëlische claim op Judea and Samaria (de zogenaamde Westoever) onwettig zal verklaren.

  Zoals bekend omvatte het Britse Mandaat over Palestina (dat nog altijd de status heeft van wet onder het internationaal recht) de uitdrukkelijke bepaling dat heel het gebied ten westen en oosten van de Jordaan bestemd was voor de vestiging van een ‘Joods Nationaal Tehuis’.

  Maar dat was bijna honderd jaar geleden.

  Anno 2016 is de wereld bezig om Rashi’s woorden een hoog profetisch gehalte te geven. De regering van Obama heeft de Palestijnse leiders onlangs laten weten dat men moet wachten met het indienen van een resolutie bij de VN-veiligheidsraad over de illegaliteit van de Joodse nederzettingen in Judea en Samaria tot na de Presidentiële verkiezingen op 8 november. Daarna wordt de jacht op Israël – met goedkeuring van de Amerikaanse regering – voortgezet in het hoogste orgaan van de organisatie die werd opgericht om wereldvrede te promoten en te bewaren.

  Het gevolg van het aannemen van een VN-veiligheidsraadresolutie die de beroemde resolutie 242 moet vervangen en een tijdschema voor de Israëlische terugtrekking uit Judea en Samaria moet gaan bevatten, zal ongetwijfeld een nieuwe oorlog zijn. Israël zal immers niet zonder vredesakkoord méér gebied prijsgeven en de Palestijnen zullen zo’n resolutie gebruiken om meer geweld te legitimeren.

  Zij zullen daarbij ongetwijfeld steun krijgen van veel islamistische groepen die nu in landen zoals Syrië, Irak en Egypte nog druk bezig zijn om hun broeders te bestrijden. In Israël weet echter iedereen dat het moment zal komen dat ze hun wapens op de Joodse staat zullen richten.

  Mocht het zover komen dan zullen de Verenigde Naties ongetwijfeld in recordtempo nieuwe resoluties aannemen die Israël zullen veroordelen voor agressie en buitensporig geweld. Dit is de stand van zaken in wat de Britse commentator Melanie Phillips noemt ‘De Jihad van de Leugen’.

  Shana Tovah.

  Over de auteur