Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Genesis' antwoord op Unesco - Christenen voor Israël
 • Een Joodse vrouw bidt in de Machpela, de grot van de aartsvaders in Hebron. - Foto: Flash90
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Genesis’ antwoord op Unesco

  2 november 2016

  JerusalemOnline berichtte woensdag 26 oktober jl. dat het Comité Wereld Erfgoed van Unesco Israël veroordeelde vanwege ‘acties tegen heilige islamitische plaatsen.’ Deze verklaring volgt op wat Unesco eerder besloot: dat er geen historische band is tussen het Joodse volk en de Tempelberg.

  In het licht van deze recente Unesco-verklaringen, kwam het Thoragedeelte dat afgelopen week aan de beurt was, precies op tijd. De parasja (Genesis 1:1 – 6:8) bespreekt ‘het scheppingsverhaal’. Men zou kunnen denken: wat is het verband tussen de schepping van de wereld en de Joodse verbinding met de Tempelberg en met het Land van Israël?

  Volgens de commentaren op dit Thoragedeelte, “citeert Rashi Rav Yitzchak die zegt dat aangezien de Thora in eerste instantie een ’boek vol wetten’ is, het zou moeten beginnen met het gebod aangaande de nieuwe maan. Dit was de eerste ‘regel’ die aan het Joodse volk als natie gegeven werd.

  Hij legt echter uit waarom de Thora met de schepping begint. G’d geeft in Zijn woord aan, door te beginnen met de schepping, dat Hij soeverein is in het hele universum. Hij verklaarde aan het Joodse volk de kracht van Zijn werken, om aan hen de erfenis van de naties te geven.

  Als de naties Israël beschuldigen van ‘roverij’ toen zij het gebied van de zeven Kanaänitische volken innamen, dan kan Israël antwoorden: ‘Het gehele universum behoort G’d toe. Het was Zijn verlangen dit gebied aan het volk van Israël te geven; het was G’ds verlangen het van hen af te nemen en aan ons te geven.’”

  Eigenaarschap
  Het boek Genesis vestigt Israëlisch eigenaarschap van het land als G’d tegen Abraham, de stamvader van het Joodse volk (en aan Isaak en Jakob) zegt in o.a. Genesis 17:8: “Ik zal aan u en uw nageslacht het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaän, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn.” Abraham zelf koopt vervolgens de Spelonk van de Aartsvaders in Hebron.

  Volgens Genesis 23 kocht hij deze spelonk voor 400 zilverstukken van Efron de Hethiet als een begraafplaats voor z’n vrouw Sara. Abraham, Sara, Rebekka, Izak, Jakob en Lea, de aartsvaders en aartsmoeders van het Joodse volk, liggen hier begraven.

  Volgens Joodse traditie liggen ook Adam en Eva op dezelfde plek begraven. Het is de oudste Joodse plaats op de hele planeet, en het is het eerste stuk land dat het Joodse volk kocht in het Land van Israël.

  De aartsmoeder Rachel ligt begraven in een afzonderlijk graf in Bethlehem omdat ze stierf toen haar echtgenoot Jakob onderweg was. Verder in Genesis 33 lezen we dat Jakob een gebied in Sichem – nu ook bekend als Nablus – koopt van het Kanaänitische stamhoofd Hamor. Het graf van Jozef, Jakobs zoon, ligt in dit gebied.

  De Joodse Bijbelgeleerden merken op dat naast deze twee locaties ook de aankoop van de Tempelberg door David in 2 Samuel 24:21 vermeld staat: “En Arauna zei: Waarom komt mijnheer de koning naar zijn dienaar toe? En David zei: Om deze dorsvloer van u te kopen om voor de HEERE een altaar te bouwen …”

  Dit zijn de drie delen van het Land van Israël waar Joods eigenaarschap het meest sterk gevestigd is. Door Unesco wordt nu echter vastgesteld dat de Spelonk van de Aartsvaders en de Tempelberg aan de moslims toebehoren. Ze beschouwen ook het Graf van Rachel – dat wel in Genesis maar helemaal niet in de Koran genoemd wordt, als een moskee.