Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Opening naar de gojiem - Christenen voor Israël
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Opening naar de gojiem

  Jaap de Vreugd - 17 november 2016

  En na heel die lange historische weg van Gods verbondsgeschiedenis met Israël gaat de deur naar de volkerenwereld open. Tot dan toe heeft God Zich in Zijn bijzondere openbaring beperkt tot Israël. Ook Jezus beperkt Zich in het evangelie – op een enkele uitzondering na – tot Israël. Pas als Hij als de Messias Zijn weg heeft volbracht en ten hemel gevaren is komt er ruimte voor de gojiem.

  Jezus geeft nadrukkelijk de opdracht om na de komst van de Heilige Geest de wereld in te trekken en de volkeren te benaderen met de boodschap van de God van Israël en Zijn Messias (Handelingen 1). Hij gaat zich vanaf de Pinksterdag een gemeente vergaderen uit Israël en de volkeren (Handelingen 2). En dat – deze gemeente – is dan de plek waar de heidenen door het geloof mogen delen in de voorrechten van Israël. De heidenen komen erbij.

  ‘De discussie over de besnijdenis geeft duidelijk aan, dat de eerste volgelingen van Jezus door en door Joods waren en leefden.’

  Dat is iets heel nieuws. Daarvoor wordt een heel nieuw instrument geschapen: de gemeente als lichaam van Christus. Zo is inderdaad Pinksteren de geboortedag van de kerk. Weliswaar is de gemeente van Jezus op en na Pinksteren allereerst nog een volkomen Joodse aangelegenheid; pas in de loop van het verhaal van Handelingen gaat het evangelie ook naar de niet-Joden. En wel zodanig, dat een grote toevloed van niet-Joden ontstaat, vooral door het zendingswerk van Paulus c.s.

  Spannend wordt dan de vraag op welke wijze de niet-Joden deel mogen gaan uitmaken van de kring van volgelingen van Jezus, een vraag die door heel het Nieuwe Testament heen speelt; toegespitst op de vraag, of heidenen die Jezus als de Messias aanvaarden, daarmee ook het ‘juk van de Thora’ op zich moeten nemen, dat wil zeggen, als Jood gaan leven na tot het verbond van Abraham te zijn toegetreden door de ‘brit mila’, de besnijdenis.

  Deze discussie in de oudste gemeente geeft op zich al duidelijk aan, dat de eerste volgelingen van Jezus door en door Joods waren en leefden. Op het zogenaamde apostelconvent in Handelingen 15 komt deze vraag expliciet aan de orde. En dan blijkt de rabbijnse conceptie van het Noachitisch verbond uitkomst te bieden. De broeders, onder leiding van Jacobus, komen tot de conclusie, dat aan de niet-Joden niet alle regels van de Thora volgens de uitleg van de halacha dienen te worden opgelegd, maar dat een aantal richtlijnen voor het leven met God als discipelen van Christus natuurlijk wel onontbeerlijk is.

  Dit ‘minimumpakket’ lijkt sterk op de zogenaamde Noachitische geboden, met enkele aanvullingen. Daarachter kan alleen maar de gedachte zitten, dat het verbond met Noach alle volken geldt, terwijl het verbond met Abraham specifiek Israël geldt. Of, preciezer gezegd, als Abraham in Genesis 17 ‘vader van een menigte van volkeren’ genoemd wordt, dan houdt dat volgens de rabbijnse uitleg in, dat Abraham ‘vader van de volkeren is’ krachtens het verbond met Noach, dat God met Abraham vernieuwt, en ‘vader van Israël’ krachtens het verbond, dat God met Abraham sluit en waarvan de besnijdenis het teken is.

  Dus langs de lijn van het Noachitisch verbond mogen heidenen van huis uit deel uitmaken van het lichaam van Christus, zonder dat aan hen de regels van het abrahamitisch (besnijdenis)verbond worden opgelegd, die blijkbaar wel voor de Joodse leden van de gemeente blijven gelden. Paulus besnijdt de niet-Jood Titus niet (Galaten 2:3), maar de Jood Timotheüs wel Handelingen 16:3). Paulus bestrijdt, dat niet-Joden zich moeten laten besnijden; doen ze dat wel dan zijn ze verplicht het hele pakket op zich te nemen (Galaten 5:3). Wat van de niet-Joodse gelovigen kennelijk wel verwacht wordt, is dat ze op de Sjabbat in de synagoge ‘Mozes’ gaan horen, dat wil zeggen: luisteren naar de lezing van de Thora (Handelingen 15:21).

  Wordt vervolgd …

  Dit is de derde in een reeks van vier blogs over Israël en de gemeente van Christus. » bekijk hier alle blogs in deze serie

  Over de auteur