Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Bidden voor Israël - Christenen voor Israël
 • Bij de Kotel ('Klaagmuur') bidden mannen en vrouwen traditioneel gescheiden van elkaar, net als dit zo was in de tempel in Jeruzalem en in de synagoge. - Foto: Hadas Parush/Flash90
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Bidden voor Israël

  7 december 2016

  De branden van vorige week in Israël waren verwoestend. Honderden verbrande huizen en duizenden hectare bosgrond zwart geblakerd. Verschrikkelijk waren ook de hatelijke opmerkingen, tweets en facebook discussies over het “brandende Israël”. Onvoorstelbaar dat vijanden van Israël de Palestijnen aanmoedigen om overal vuurtjes aan te steken.

  Zodat de Joden uit hun huizen zullen vluchten of, liever nog, verbrand worden. Een pijnlijke herinnering aan de eeuwenlange periode toen Joden, met name in Europa en Rusland, uit hun dorpen verjaagd werden. Hun huizen en synagogen werden in brand gestoken door de vijanden van toen (overgenomen uit berichtgeving Shomron weeknieuws, nr. 65 / Yair Strijker Israël). Ook toen was het één grote vuur intifada en nu weer!

  De branden waren na vijf dagen, onder andere met hulp van veel buitenlandse brandweerlieden en vliegtuigen geblust. Ook veel Israëlische en Palestijnse Arabieren hielpen mee. Het viel op dat zoveel mensen in Nederland de eerste dagen via de reguliere media vrijwel van niets wisten. Dat er onder meer 80.000 mensen in Haifa moesten worden geëvacueerd was aanvankelijk geen wereldnieuws.

  Afgelopen zondag, de eerste Adventszondag, was ik in de kerk en we hadden een mooie dienst waarin de jeugd een belangrijk deel van de liturgie invulde. Het thema Vrede en Onvrede kwam op verschillende manieren terug. Wat me (weer opnieuw) opviel – is dat in het kader van het thema “VREDE / ONVREDE” Syrië, Irak en Afrika genoemd worden – maar Israël steevast ontbreekt in de lijst met gebeden. Israël,… het land van de God van Abraham, Isaac en Jacob, het middelpunt van het christelijk geloof door de geboorte van Jezus in Bethlehem. Onze hoop en verwachting in deze Adventstijd.

  De afgelopen week waren de beelden van de brand hartverscheurend en het verdriet en de angst onder de mensen was groot. Het land Israël dat met zo heel veel pijn en moeite is opgebouwd; er is een groot deel verwoest om maar niet te spreken over de psychische schade die mensen lijden. Moedwillig aangestoken branden, een nieuwe vorm van gewelddadige terreur – tegen het joodse volk en Israëls God. Omdat er geen VREDE is en aan het Joodse volk de rust en het levensgeluk wordt misgund.

  God vraagt van ons dat wij ons verbinden aan het doel dat Hij met Israël heeft. Wij hebben de opdracht om Israël troost te bieden, om hen heen te staan met ons gebed, zeker in moeilijke tijden. Vijf en zeventig jaar geleden brandde Israël en lieten wij het joodse volk in de kou staan. Nu brandde Israël weer en weer opnieuw stond het volk alleen! Totdat er toch nog hulp kwam………er kwamen hulptroepen en……..er kwam ook regen!

  “Wie Israël zegent zal gezegend worden”. Ik vind dat daar een taak voor ons als christenen ligt. Dat heeft niets te maken met politiek (voor het geval u bang bent om u daarover uit te spreken), maar dat is volgens mij onze Bijbelse opdracht. De Messias komt uit het Joodse volk. Zijn komst naar onze wereld gedenken wij met kerst.

  Gelukkig zijn de branden geblust en momenteel regent het nog steeds in heel Israël. De regen is hard nodig na een hete en droge zomer. Straks in februari zullen de bloemen weer tevoorschijn komen en zal de woestijn weer gaan bloeien als een roos.

  Overal zijn er dan bloemenvelden en zal het jonge groen te voorschijn komen. Dan zal Gods schepping opnieuw tot volle bloei komen dwars door het zwart geblakerde veld. Ik kan me er nu al op verheugen om dat in februari met eigen ogen te mogen zien! Zo ervaar en zie ik iets van Gods trouw aan Israël en ons. God maakt zijn bemoeienis met deze wereld zichtbaar en Hij gebruikt Zijn geliefde volk om dat duidelijk te maken.

  Als je wilt groeien in je geloof en God in je leven wilt ervaren moet je naar Israël kijken

  Dat het niet zo eenvoudig is om bij dat uitverkoren Joodse volk te horen toont onderstaand stukje tekst uit een brief die ik ontving:

  “De stress vanwege de bos -en andere- branden is nu weer een beetje gezakt, heel veel mensen zijn absoluut alles kwijt, het ergste vinden ze het verlies van de foto’s en de herinneringen, soms van dierbaren die er niet meer zijn, dat valt niet meer te vervangen. Wij voelden ons hier in de buurt ook wel bedreigd, met het prachtige bos rondom -en het park midden in ons dorp. Wij hadden allen zo erg veel voor regen gebeden, waar was G”d dan? Alleen Hij kan de regen neerlaten. Weer eens een beproeving, zullen we ook hieruit weer sterker worden?”

  Als je wilt groeien in je geloof en God in je leven wilt ervaren moet je naar Israël kijken. Uit het joodse volk staat de Messias op. Vol verwachting kijken wij uit naar Zijn komst. In die verwachting moeten we onze ogen richten naar Jeruzalem. Op de Olijfberg, het middelpunt van de wereld, daar zal het gebeuren. Dan wordt iets zichtbaar van Gods nieuwe wereld. Dan wordt het kerst en Pasen tegelijk!

  Net zoals die bloemen die hun kopjes boven de zwartgeblakerde grond uitsteken, zo is het Joodse volk! Dwars door alle tegenslagen houden zij het vol om te geloven in een toekomst. Ik houd van hen en bid hen kracht en wijsheid toe. Dat zij dicht bij God blijven. Dat wij om hen heen gaan staan en hen steunen met gebed.
  Het kerstfeest valt dit jaar samen met het joodse Chanoeka feest. Ik ben dankbaar dat ik dan in Israël mag zijn en op kerstavond het eerste Chanoeka lichtje aan mag steken. Om het lichtje mee te kunnen dragen op weg naar kerst. Ik voel me rijk gezegend dat ik deze feesten beide mag meemaken!

  Ik wens iedereen een verwachtingsvolle Adventstijd toe en een feestelijk kerstfeest! Dat het licht van kerst in jou mag wonen.

  Ik wens je Zijn shalom en zegen toe in 2017!

  Over de auteur