Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Hij was altijd al bij Israël - Christenen voor Israël
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Hij was altijd al bij Israël

  Ds. Henk Poot - 9 februari 2017

  Eén van mijn grootste ontdekkingen van de laatste jaren heeft alles te maken met Jezus. Nog nooit had ik begrepen hoe diep en rijk zijn persoon was. Laat ik het uitleggen.

  Jezus is de Zoon van God en als Zoon van God was Hij er al voor de schepping. De Hebreeënbrief zegt zelfs dat God door Hem de wereld geschapen heeft (1:2). Paulus schrijft dat ook. Hij zegt dat Hij de ‘eerstgeborene van de gehele schepping is’. Alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen en alle dingen hebben hun bestaan aan Hem te danken (Kol.1:16 en 17). De apostel Johannes opent zijn evangelie ermee om te zeggen hoe in het begin door het Woord van God – zo noemt Hij de Messias voor zijn indalen in Israël – alle dingen gemaakt zijn. ‘In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen’(1:3 en 4). Ik besef dat niet altijd maar de Jezus over wie wij zingen en tot wie wij bidden is de oorsprong van heel het leven. Als Zoon van God bezat Hij een geweldige heerlijkheid in de eeuwigheid bij God (Joh.17:5).

  Engel des Heren

  Mijn ontdekking was dat de Messias niet pas in Lukas 1 verschijnt, maar dat Hij in alle eeuwen daarvoor ook al bij Israël was en wel in de gestalte van de Engel des Heren. Liederen die in de kerk gezongen worden wisten dat veel eerder, merkte ik. Zo zingt het “Komt allen tezamen” over de geboorte van de Vorst van de engelen en Gezang 476 (oude Liedboek) noemt Christus het Eeuwige Woord en engel Gods uit Israëls oude dagen.

  De Messias was er al bij

  Blijkbaar manifesteert God zich op deze wijze in het midden van zijn volk. Om een paar voorbeelden te noemen: Als God tot Mozes spreekt vanuit het vuur van de brandende braambos (Ex.3), begint het hoofdstuk met de mededeling dat de Engel des Heren aan Mozes verscheen. Als God Abraham op de proef stelt en Hem vraagt zijn enige zoon terug te geven op een van de bergen van het land Moria, is het de Engel des Heren die Abraham toeroept te stoppen en die zegt: ‘Nu weet Ik dat gij godvrezend zijt en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt’ (Gen.22:11). We zien Hem in één van de nachtgezichten van de profeet Zacharia voor de troon van God pleiten voor Jozua, de hogepriester van Israël en we lezen hoe Hij hem bekleed met een nieuw en schoon ambtsgewaad (Zach.3). Daniël ontmoet Hem, de Engel die door God gezonden is. Hij beschrijft dat zijn lichaam als turkoois was en hoe zijn gelaat schitterde als de bliksem. Als eeuwen later Johannes eenzelfde ontmoeting heeft die er hetzelfde uitziet, blijkt het de Messias te zijn, de overste van de koningen van de aarde (Dan.10:6 en Opb.1:13). Psalm 34 zegt dat Hij zich legert om degenen die God vrezen en dat Hij hen verlost (vers 8) en zo spreekt ook Jesaja. Die zegt dat de Engel die voor Gods aangezicht staat, die dus de weerspiegeling van God zelf is, benauwd was in de benauwdheid van Israël en hen gered heeft (Jes.63:9). De Messias was er dus heel de tijd al bij.

  De Messias was er dus heel de tijd al bij.

  Betekenis

  Deze ontdekking heeft voor mij heel veel betekenis. Het geeft zo’n diepte aan de persoon van de Here Jezus. Hier zie je dus dat de Zoon werkelijk degene is Die was en Die komen zal. En Hij is degene door Wie God zich uiteindelijk openbaarde in het midden, in het bestaan, zelfs in het vlees van het Joodse volk. De Engel des Heren werd een Jood. In Wie het leven was, legde zelf zijn leven af als verzoening voor de zonden. Degene die Abraham terugriep, zou Degene zijn die zelf in het land Moria zijn offer zou brengen! Juist Hij! Wie anders zou het ook zo kunnen als Hij die het Woord was en de Wijsheid was en de Engel des Heren was en die altijd al voor Israël zorgde in de Naam van God. God zegt dat ook van Hem: Mijn Naam is in Hem (Ex.23:21).

  Verbonden met Israël

  En wat is dus ook steeds meer besef is dat Jezus dier verbondenheid met Israël nooit heeft afgelegd. Zijn verhoging en hemelvaart maakte daar geen einde aan. Dat was juist de verheerlijking van God om zo diep aanwezig te zijn in het volk dat Hij geschapen had met zijn liefde en overgave. Jezus is ook na zijn Opstanding nog steeds Immanuël. En dus in onze geschiedenis en dus ook in al die eeuwen hiervoor waarin Israël in Europa door de verdrukking en de verguizing en het massale omgebracht worden heen ging. En dus ook in de terugkeer, nu!

  Over de auteur