Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Hoe staat het met ons land? - Christenen voor Israël
 • De gebouwen van het Binnenhof aan de Hofvijver in Den Haag. Het centrum van waaruit ons land wordt bestuurd. - Foto: Alias 0591/CC 2.0 Flickr.com
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Hoe staat het met ons land?

  Jan van Barneveld - 28 april 2017

  De Schepper van hemel en aarde, de Heere, let aandachtig op de volken. Ook op ons Nederlandse volk. Veel Bijbelse profetieën gaan over volken als Babel, Egypte, Moab, Syrië en Perzië. Tijdens het laatste oordeel worden de volken in twee groepen verdeeld: in schapen en bokken (Matteüs 25:31-46). Daarna volgt het oordeel.

  Maar voordat de Zoon des mensen met dat oordeel komt, zullen er nog waarschuwende oordelen over de volken komen. Hoe staat Nederland er nu voor? Hoe beoordeelt de Heere een volk? Geeft de Bijbel ons criteria of aandachtspunten voor zo’n beoordeling? Wat kunnen wij doen? Ik denk dat de volgende punten belangrijk zijn:

  1De armen
  Hoe gaat een land om met de armen? “Zie, dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom: trots, overdaad van voedsel en zorgeloze rust had zij met haar dochters. De hand van de arme en de behoeftige ondersteunde zij echter niet” (Ezechiël 16:49). Veel Schriftplaatsen uit de Tenach, profeten en citaten uit het Nieuwe Testament benadrukken rechten van armen en behoeftigen. Op dit punt ‘scoort’ ons land steeds slechter. Ontwikkelingshulp wordt afgebouwd. Koopkracht voor bejaarden gaat achteruit. We leven met de mentaliteit van en de toestand in Sodom, zoals Ezechiël die beschrijft.

  2De kerk
  Wat is de toestand van de kerk in een land of een samenlevingsverband? Zijn wij een “zout in Nederland”? Laten wij het “licht van het evangelie” helder schijnen in onze omgeving? (zie Matteüs 5:13-16) Helaas moet ik constateren dat de kerk weinig of niets meer te zeggen heeft aan de wereld. We zijn een praatgroepje geworden in de marges van de samenleving. De leegloop gaat nog steeds door. Kerken worden gesloten en moskeeën geopend. Het doet me pijn dit te schrijven. Zijn we Laodicea geworden?

  3Rechtvaardige wetten
  Heeft een land rechtvaardige en goede wetten? Of geldt het verwijt van de Heere: “Zij hebben (…) Mijn verordeningen (…) Mijn bepalingen verworpen” (Ezechiël 5:6). Denk aan wetten die bepaalde zonden ‘wettig’ maken. Houdt men in een land zich aan Gods regels en wetten? Wat is er gebeurd? Het is begonnen bij de verlichting. We hebben toen de Heere God vaarwel gezegd. ‘Geen God, geen meester’ was de leus. De Bijbel zegt: “Omdat u de Heere verlaten hebt, zal Hij u verlaten” (2 Kronieken 24:20). Zo is er een geestelijk vacuüm ontstaan, dat opgevuld wordt door allerlei gevaarlijk occultisme en door de islam. Een kalifaat in plaats van het Koninkrijk. Met de Heere verdwijnt ook Zijn beschermende hand en hebben duistere machten vrij spel. Dat is de toestand waarin ons land zich nu bevindt.

  4Israël
  Hoe is de houding van een land tegenover Israël? “Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken” (Genesis 12:3). Dit is een helder en makkelijk controleerbaar punt. Want Israël is een toetssteen voor Gods zegen of vloek. Hoe staat het met onze houding tegenover Israël? We weten dat de EU zich als een vijand van Israël gedraagt en dat de Verenigde Naties een producent zijn van oneerlijke en lasterlijke anti-Israëlresoluties en -besluiten. Gaan we gewoon mee met de anti-Israëlmentaliteit die zo goed als heel de wereld besmet heeft? Een mentaliteit die ons in snel tempo brengt bij het moment waarop de Heere zegt: “Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen” (Zacharia 12:9). Helaas ziet het ernaar uit dat we gewoon met de EU en de VN meesjokken in hun verderfelijke koers wat Israël betreft.

  Hoop op uitkomst
  Bidt voor de machthebbers in ons land. Dat zij goed beleid zullen uitvaardigen.Meer gebedspunten Heeft u die tekst uit Zacharia goed gelezen? Er staat “zal willen wegvagen”. Gods genade en Zijn geduld zijn nog steeds heel groot. Maar even verder, in Zacharia 14. lezen we dat “alle heidenvolken” tegen Jeruzalem gaan strijden en dan zal de Heere zelf die volken vernietigen zoals Hij het leger van Sanherib in de tijd van Hizkia vernietigde. Het is nu nog genadetijd, een periode waarin de Heere nog waarschuwt.
  Wat kunnen we doen? Ik vrees dat een massale bekering zoals in de tijd van Jona en Nineve, er niet in zit. Misschien kan het vierde aandachtspunt nog omgebogen worden ten goede: een regering die achter Israël staat. Misschien zal de Heere nog een opwekking geven in de kerk.

  Over de auteur