Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Hebron: UNESCO-besluit maakt christenen boos - Christenen voor Israël
 • Een Joodse vrouw bidt in de Machpela, de grot van de aartsvaders in Hebron. - Foto: Flash90
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  UNESCO-besluit Hebron maakt christenen boos en ongerust

  25 juli 2017

  ‘Wat Mij betreft, zie, Mijn verbond is met u! U zult vader worden van een menigte volken.’
  Genesis 17:4

  De recente UNESCO-stemming over Hebron plaatste de Spelonk van de Aartsvaders in z’n geheel in Palestijns gebied en ontkende daarmee zowel het bestaan van de Bijbel als het bestaan van het moderne Israël.

  Deze stap riep de woede op van Israël en de Joden, terwijl miljoenen christenen zich daarbij aansloten. Zij bestempelden deze kleinering van Israëls banden met Hebron ook als een aanval op hun godsdienst.

  Bedreigd werelderfgoed

  Vorige week vrijdag hield de UNESCO een geheime stemming waarbij de Oude Stad van Hebron en de Spelonk van Machpela verklaard werden tot ‘bedreigd werelderfgoed in Palestina’.  Het meest schandelijke aspect van de UNESCO stemming is dat het op effectieve wijze een heel hoofdstuk uit de Bijbel schrapt waarin beschreven staat hoe Abraham deze plek voor altijd koopt van Efron de Hethiet, Genesis 23.

  ‘Zo ging de akker van Efron in Machpela, die tegenover Mamre lag, de akker en de grot die daarop gelegen is, en al de bomen op de akker, op heel het gebied rondom de grot, over op Abraham als zijn eigendom, voor de ogen van de Hethieten, in het bijzijn van allen die naar de poort van zijn stad gekomen waren.’ – Genesis 23:17,18

  Dit aspect illustreert op treffende wijze dat de islam de meest kolossale vorm van ‘vervangingsleer’ is. Dit zou Joden en christenen op gelijke wijze moeten beroeren: het toeschrijven van belangrijkheid van deze plek aan één volk of religie doet Gods belofte aan Abraham te niet dat hij een vader van veel volken zou worden.

  ‘Wat Mij betreft, zie, Mijn verbond is met u! U zult vader worden van een menigte volken.’ – Genesis 17:4

  Christenen

  Veel christenen waren verontwaardigd door het UNESCO-besluit. David Swaggerty en Debra Neybert, pastors bij Charisma Life Ministries, wezen de stemming af in een verklaring die ze afgaven aan Breaking Israel News.

  “Wij geloven dat UNESCO opnieuw een ongelukkig besluit deed toen ze ervoor koos de Oude Stad van Hebron (plus de Spelonk) op de Westoever als Palestijns ‘werelderfgoed’ te bestempelen,” schreven ze terwijl ze het Bijbelse verslag van Abrahams aankoop van de plek aanhaalden. “Het Hebreeuwse woord voor Hebron is afgeleid van het Hebreeuwse woord voor ‘vriend’ (chaver), en dit woord beschrijft Abrahams relatie met God. De geschiedenis openbaart dat deze plek het eerste stuk land was dat in bezit kwam van Gods volk in hun ‘beloofde land’.”

  “Deze recente beslissing laat de doorgaande strijd zien om het land van Israël.”

  “Deze recente beslissing laat de doorgaande strijd zien om het land van Israël; de vijand wil voortdurend de banden die het Joodse volk met het land heeft, kleineren. Sommige stukken van het meest omstreden ‘onroerend goed’ zijn van het grootste historische belang voor het Joodse volk, en Hebron is geen uitzondering.”

  “Wij bij Charisma Life Ministries staan achter het Joodse volk en hun recht om vrijelijk te wonen/leven in het land waarvoor de HEERE zorg draagt. Moge G’d voortdurend Israël verdedigen en beschermen als we bidden voor haar vrede en welzijn!”

  Christenplicht

  Veel christenen hebben de verdediging van het politieke bestaan van het moderne Israël op zich genomen als hun christenplicht. Tommy Waller, voorzitter en grondlegger van de organisatie HaYovel, riep op tot reactie richting de VN.

  “Onverschilligheid is de ergste vijand van godsdienstvrijheid, zoals Elie Wiesel ons voorhield.”

  “Ik sta altijd verstomd als de VN zijn onophoudelijke aanvallen tegen de enige democratie in het Midden-Oosten voortzet,” zei Waller tegen BIN. “Mijn gebed is dat zij die achter Israël staan, nooit onverschillig worden voor deze aanvallen. Als wij de verontwaardiging verliezen over het geraakt worden wanneer we voortdurend lezen en horen over deze schaamteloze beledigingen, lopen we het risico om inderdaad onverschillig te worden. Onverschilligheid is de ergste vijand van godsdienstvrijheid, zoals Elie Wiesel ons voorhield.”

  Vernietiging van Israël

  Stan Goodenough is een Zuid-Afrikaanse journalist die meer dan 25 jaar in Israël heeft gewoond. Hij zag in de UNESCO-stemming nog iets wat veel duisterder is dan een stuk land inpikken of een steek richting godsdienstvrijheid.

  “Vergis je niet – net zoals Iran via z’n ondergrondse nucleaire wapenfabrieken bezig is voortdurend te werken richting  Israëls vernietiging”, schreef hij in zijn blog, “wordt ditzelfde  voorbereid in vergaderzalen van de VN en haar antisemitische en antichristelijke organen.”

  “En het kan zijn,“ waarschuwde hij, “dat dit gebeurt dankzij de bijna totale afwezigheid van christelijke woede hierover. Wij zijn kinderen van Abraham door het geloof in de Joodse Messias. Niemand zou kunnen raden dat het ónze vaders zijn van wie de identiteit gestolen wordt en van wie de graven worden geroofd.”

  “En het kan zijn dat dit gebeurt dankzij de bijna totale afwezigheid van christelijke woede hierover.”

  Ontwijding van de geschiedenis

  David Parsons, vicevoorzitter van de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem (ICEJ), deelt Goodenoughs visie op de christelijke naties die achterbleven om de resolutie af te keuren. “UNESCO’s laatste resolutie met betrekking tot Hebron is weer een misleidende poging het Joodse volk te ontdoen van hun Bijbels erfgoed hier in het Land van Israël,” zei hij. “De gerespecteerde plek is altijd de laatste rustplaats geweest van de Hebreeuwse aartsvaders en aartsmoeders, aangekocht door Abraham, de grote vader van het Joodse volk. En het zal dat altijd blijven. Het is hoogst teleurstellend dat zelfs traditioneel christelijke landen falen om te protesteren tegen deze ontwijding van gevestigde gewijde geschiedenis.”

  Het besluit van vorige week vrijdag negeerde aan te geven wat nu precies het gebouw ‘bedreigde’ dat over de Spelonk van Machpela neergezet was door de Judese koning Herodes zo’n 2000 jaar geleden. Sinds Israël het bouwwerk op Jordanië veroverde in 1967, is het  gebouw veilig geweest en open voor iedereen.

  Oslo Akkoorden

  De UNESCO-stemming is door de Palestijnse Autoriteit in gang gezet en gaat direct in tegen de Oslo Akkoorden tussen Israël en de PA van 1993. Deze Akkoorden legden het gezamenlijke beheer over Hebron vast en de gedeelde gebedsdiensten in de Spelonk van de Aartsvaders.

  “Politiek gelobby kan de geschiedenis herschrijven.”

  Terwijl erkend wordt dat de spelonk van Machpela “aan het kruispunt van handelsroutes ligt” en “dat het een pelgrimsplek is voor de drie monotheïstische godsdiensten,” refereert het UNESCO besluit aan het Joodse bouwwerk als ‘Al Mosque – Ibrahim’. Dit is wel het meest schaamteloos. Op deze manier wordt de weg gebaand voor een moslim monopolie om op die plek te bidden. Gelijke UNESCO besluiten hebben de Tempelberg ‘onder handen genomen’ waar het voor Joden en christenen verboden is te bidden.

  Schaamteloze beslissing

  Dit onderwerp is inderdaad een gevaarlijk precedent dat niet alleen de Joden in gevaar brengt, maar het zou universeel moeten opschrikken. Een artikel in de New York Times over het UNESCO besluit haalde een gelijksoortig besluit aan van China’s verzoek om speciale erkenning van een groot stuk traditioneel Tibetaans gebied – bekend als Hoh Xil of Kekexili. Het artikel haalde de (protesterende) directeur van een verdedigingsgroep Studenten voor een Vrij Tibet aan. “UNESCO wordt verondersteld cultuurgoed van de wereld hoog te houden en te beveiligen”, zei deze directeur. “Maar deze schaamteloze beslissing zal precies het omgekeerde teweegbrengen en uiteindelijk China helpen om de Tibetanen hun fundamentele rechten te ontzeggen.”

  Mensen over de hele wereld die hun erfgoed op waarde schatten, beseften de schrikwekkende boodschap die de UNESCO-stemming uitzond: politiek gelobby kan de geschiedenis herschrijven en wegwissen wat in steen geschreven staat.

  Thema

  UNESCO

  Over de auteur