Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
VS richt pijlen op anti-Israëlhouding VN - Christenen voor Israël
 • De Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley. - Foto: Flash90
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  VS richt pijlen op anti-Israëlhouding VN

  Yochanan Visser - 6 juli 2017

  Nikki Haley, de nieuwe Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, is zonder twijfel de meest populaire Amerikaanse politicus in Israël sinds het aantreden van de regering Trump.

  De Amerikaanse afgezant bij de VN legt onophoudelijk de hypocriete houding ten opzichte van Israël bloot van allerlei VN-organisaties en heeft de Mensenrechtenraad van de VN (UNHCR) openlijk de wacht aangezegd over haar obsessie met de Joodse staat.

  Dat gebeurde begin juni toen Haley naar Genève reisde om de UNHCR te vertellen dat het hervormingen moest doorvoeren om de raad weer een geloofwaardig karakter te geven, en om de organisatie weer het geweten te laten zijn voor de wereld, waar slachtoffers van mensenrechtenschendingen gerechtigheid kunnen verkrijgen.

  “Uit alles blijkt dat het de regering Trump ernst is met haar voornemen om een einde te maken aan de heksenjacht op Israël in de VN.”

  Haley maakte het VN-orgaan duidelijk dat voortzetting van de Amerikaanse contributie voor de Raad afhankelijk zal zijn van deze hervormingen en veroordeelde de organisatie voor de “onophoudelijke campagne tegen Israël, een land dat mensenrechten eerbiedigt.”

  Vrouwenrechten

  De VN Mensenrechten Raad blijft echter doorgaan met haar campagne tegen Israël. Dat werd duidelijk toen de organisatie een nieuw rapport over de schendingen van de rechten van vrouwen besprak.

  Het rapport werd geschreven door Dubravka Šimonovic, de speciale VN-rapporteur voor geweld tegen vrouwen. In haar rapport schreef Šimonovic dat Israël verantwoordelijk is voor de vele gevallen van huiselijk geweld in de gebieden die worden bestuurd door de Palestijnse Autoriteit.

  Šimonovic vindt dat Israël als ‘bezettingsmacht’ de verantwoordelijkheid heeft voor de preventie van geweld tegen vrouwen; voor het vervolgen van daders en voor het compenseren van slachtoffers.

  De vrouwenrechtenrapporteur van de VN wijdde in haar rapport geen woord aan het feit dat de Palestijnse Autoriteit verantwoordelijk is voor bijna alle Palestijnse Arabieren die in de zogenaamde A- en B-gebieden leven sinds de ondertekening van de Oslo-akkoorden van 2003 en 2005.

  Ook schreef zij niets over de ophitsing tot geweld tegen vrouwen in de officiële Palestijnse media. Bijvoorbeeld op 8 februari 2016 zond de Palestijnse televisie een ‘preek’ uit van Hassan al-Laham, de moefti van Gaza waarin deze mannen uitlegde hoe ze hun vrouwen moesten slaan en beweerde dat het slaan van de echtgenote een bewijs is dat er nog altijd sprake is van de liefde en vriendschap die ‘Allah’ voorschrijft.

  Hillel Neuer, de directeur van UN Watch, bracht deze feiten ter sprake tijdens de behandeling van Šimonovic’ rapport en vroeg de VN-rapporteur om gegevens waaruit zou moeten blijken dat Israël verantwoordelijk is voor het huiselijk geweld in de gebieden onder PA-bestuur.

  De UN Watch-directeur vroeg Šimonovic ook waarom ze geen melding maakte in haar rapport van het feit dat talloze Israëlische vrouwen getraumatiseerd zijn door de terreur van Palestijnse Arabieren, een van de ergste vormen van het schenden van de rechten van de mens.

  Amr Ahmed Ramadan, de Egyptische waarnemend president van de UNHRC kon Neuer’s betoog duidelijk niet waarderen en zei dat de UN Watch directeur moest leren om de Raad te respecteren.

  Heksenjacht

  De Amerikaanse regering heeft nog niet gereageerd op de laatste schertsvertoning in de VN Mensenrechtenraad, echter uit alles blijkt dat het de regering Trump ernst is met haar voornemen om een einde te maken aan de heksenjacht op Israël in de VN.

  Haley heeft nu bijvoorbeeld UNESCO de wacht aangezegd over een nieuwe resolutie die de Ma’arat HaMachpela, de spelonk met de graven van de Joodse aartsvaders in Hebron, tot Palestijnse erfgoed moet verklaren. In dezelfde resolutie wordt beweerd dat Ma’arat HeMachpela bedreigt wordt door de Israëlische ‘bezetting’.

  De Amerikaanse VN-Ambassadeur schreef in een brief aan Secretaris Generaal Antonio Guterres van de VN en aan Irina Bokova de Directeur Generaal van Unesco dat het tijd wordt dat de VN afstand neemt van dit soort resoluties en zei dat de spelonk van Machpela een bedevaartsoord is voor de drie wereld godsdiensten (en dus niet alleen voor Islam) en op geen enkele wijze in gevaar is.

  Ondanks de Amerikaanse en Israëlische protesten is UNESCO echter van plan om vrijdag aanstaande de resolutie in stemming te brengen. De verwachting is dat een groot deel van de Westerse landen zich opnieuw van stemming zal onthouden en de resolutie dus zal worden aangenomen.

  Over de auteur