Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Het eindspel is begonnen - Christenen voor Israël
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Het eindspel is begonnen

  13 december 2017

  Ruim 27 jaar ben ik predikant en nog nooit heb ik een preek gemaakt en gehouden waarbij ik me zó bewust was iets onwerkelijks groots mee te maken van de verwerkelijking van Gods plannen, als afgelopen zondag. God is met Zijn eindspel begonnen: Jeruzalem.

  De hele wereld valt over het besluit van president Trump, waarmee de Verenigde Staten Jeruzalem officieel erkenden als hoofdstad van de staat Israël. Maar het bizarre is, dat ruim een week eerder, op 29 november, iets gebeurde waar óók de hele wereld bij betrokken was, maar dat de meeste media niet haalde. En het besluit van de president van Amerika kan niet anders als een reactie gezien worden op dat gebeuren. Maar dan niet de reactie van Donald Trump, maar de reactie van God Zélf.

  “Deze Adventstijd is daarmee méér dan ooit een tijd van verwachtingsvol uitzien geworden!”

  2700 jaar geleden liet God een man (de profeet Jesaja) spreken tot “het hart van Jeruzalem” met de woorden: “roep het toe dat zijn lijdenstijd volbracht is” (Jesaja 40), en zo’n 200 jaar liet Hij later een andere man (de profeet Zacharia) profeteren dat er ooit een moment gaat komen, niet lang voordat God Koning zal worden over onze gehele aarde, dat “alle volkeren zich tegen Jeruzalem zullen keren”. Jeruzalem zal “een zware steen worden waaraan alle volkeren op aarde zich zullen vertillen” (Zacharia 12).

  Deze twee gebeurtenissen, voorzegd door twee verschillende profeten, zullen ongeveer gelijktijdig plaatsvinden.
  Op 29 november 2017 (nota bene exact, op de dag af, 70 jaar nadat de Algemene Vergade-ring van de Verenigde Naties in 1947 besloot om het Joodse volk weer een eigen staat te geven) stemden op diezelfde Algemene Vergadering 151 landen in met een resolutie waarin wordt vastgesteld dat “elk handelen van Israël om zijn wetten, rechtsbevoegdheid en bestuur op te leggen aan de Heilige Stad Jeruzalem illegaal zijn, en daarom zondermeer ongeldig en van generlei waarde”. In het bijzonder wordt daarbij nog genoemd het uitroepen door Israël (enkele decennia geleden) van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Ook ons eigen land heeft met deze resolutie ingestemd. Ondertussen heeft onder meer de ChristenUnie bij minister Zijlstra protest aangetekend en om uitleg gevraagd.

  Een bijna in het geniep aangenomen resolutie, want zelfs op de site van de VN zijn de stukken niet terug te vinden. En amper een week later wordt dus bij monde van de Amerikaanse president – een dwaas in veler ogen – voor het oog van de hele wereld openlijk verklaard dat Jeruzalem wel degelijk de hoofdstad van Israël is. In Psalm 2 lezen we dat God soms lacht en spot met de regeringen van de wereld, en het zo wereldwijd als zeer dwaas bekritiseerde besluit van president Trump kan niet anders dan in dit licht worden gezien. Gods reactie op het zich keren van de volkeren tegen Jeruzalem en het Joodse volk. En zei de apostel Paulus het al niet, dat God juist soms werkt door wat dwaas is en door dwazen heen? Om te beschamen wat wijs is? God is met Zijn eindspel begonnen.

  Nee, geen voorspellingen over wat en hoe het allemaal verder zal gaan en allerlei voorspellingen op grond van Bijbelteksten! Dat is ook allemaal niet nodig. En niemand weet het. Ook niet of dit besluit van Trump standhoudt wanneer de wereldwijde druk op Amerika aanhoudt. Misschien gaat Amerika zich dan alsnog wel scharen bij de 151 landen. Maar God is aan Zijn eindspel begonnen en de stukken zijn gezet. En we zien profetische woorden voor onze ogen in vervulling gaan. Begrijpelijk wanneer wij dat amper durven en kunnen geloven: zouden wíj de generatie zijn die dit alles gaat meemaken, inclusief de komst van Christus die Koning zál worden op onze, déze, aarde en Wiens troon en residentie gebouwd zal worden in het Joodse Jeruzalem? Ook talloze Christenen die rotsvast geloven dat dit alles eens zál gaan gebeuren, durven niet geloven dat het in hún (onze) tijd zal gebeuren.

  Maar letterlijk konden we de afgelopen twee weken de krant naast de Bijbel leggen. Geloof en politiek, onzichtbare en zichtbare wereld, zullen nu steeds meer door elkaar heen gaan lopen. Je kunt je daar voor afsluiten, ook als media, en er geen aandacht aan willen schenken. Maar God is aan Zijn eindspel begonnen, de eerste stukken zijn gezet. Deze Adventstijd is daarmee méér dan ooit een tijd van verwachtingsvol uitzien geworden!

  Ds Alfons van Vliet

  Over de auteur