Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Teleurgestelde BDS-supporters - Christenen voor Israël
 • Een straatartiest maakt een boycot-oproep tegen Israël met grafiti.
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Teleurgestelde BDS-supporters

  13 februari 2018

  Een algemeen onderzoek in 2014 door de Anti-Defamation League (‘Bond tegen Laster’) gaf aan dat er wereldwijd meer dan een miljard antisemieten zijn. Dit vertaalt zich in ongeveer 70 antisemieten voor elke Jood. Wanneer een Israëli naar het buitenland reist, zal hij waarschijnlijk zulke extreem vooringenomen mensen tegenkomen – zij het dat ze deze gedachten niet openlijk zullen uitspreken.

  Israëlische burgers mogen er van uitgaan dat hun regering voorkómt dat onbuigzame antisemieten hun land bezoeken. Bijgevolg is de nieuwe wet die verhindert dat Israël-boycottende buitenlanders het land binnenkomen, een stap in de goede richting. Onlangs is 20 organisaties die boycotcampagnes tegen Israël in gang zetten, de toegang tot het land ontzegd.

  Anti-Israël

  Volgens The Washington Post staan er op deze lijst twee organisaties die geleid worden door Joodse activisten: Jewish Voice for Peace (Joodse stem voor vrede) en Code Pink (opgezet door vrouwen voor vrede.) De Anti-Defamation League had JVP in 2013 op een lijst staan van de tien meest anti-Israël organisaties in Amerika.

  193 lidstaten

  Men zou denken dat het deze BDS-supporters niets zou kunnen schelen Israël niet binnen te mogen. De VN telt 193 lidstaten. Waarom zou iemand het land bezoeken waartegen hij of zij zo nodig tekeer wil gaan?

  De definitie van antisemitisme door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaart dat het toepassen van dubbele standaards – door van Israël gedrag te eisen dat niet van welke andere democratie dan ook verwacht of gevraagd wordt – antisemitisch is.

  Hetzelfde geldt voor de definitie van antisemitisme door de Internationale Holocaust Herdenkingsalliantie.

  Teleurgesteld

  Toch waren sommigen van degenen die Israël niet binnen mochten vanwege hun hatelijke BDS opstokerij, teleurgesteld over de nieuwe Israëlische wet. Rebecca Vilkomerson bijvoorbeeld, directeur van Jewish Voice of Peace, reageerde:  “BDS is een hartenkreet uit de Palestijnse burgerlijke samenleving met de bedoeling een wereldwijde beweging op te bouwen om Israël onder druk te zetten de bezetting te beëindigen.”

  Valse argumenten

  Dit is een passend voorbeeld van onderricht in valse argumentatie. De gehele Gazastrook en het overgrote deel van de Westoever staan onder Palestijns beheer – en zijn dus niet ‘bezet gebied’. De zogenaamde ‘Palestijnse burgerlijke samenleving’ kan nauwelijks een geordende samenleving genoemd worden. In de enige Palestijnse verkiezingen die in 2006 plaats vonden, kreeg Hamas een meerderheid van de stemmen, een partij die genocide op Joden promoot.

  Fatah, de enige andere partij die een belangrijk aantal zetels bij de verkiezing kreeg, heeft de macht in handen bij de Palestijnse Autoriteit (PA). Natuurlijk geeft de PA hoge financiële beloningen aan terroristen die onschuldige Israëlische burgers vermoorden. (De PA geeft ook vele voordelen aan de gezinnen van deze terroristen.)

  Palestijnse rechten en terreur

  Ariella Gold is mededirecteur van Code Pink. Nadat de Israëlische wet was aangenomen, viel ze Israël aan in een artikel in het blad The Forward. Ze schreef: “Ik hoop dat deze isolatie (door Israël) de wereldwijde strijd om Palestijnse rechten een stap dichter bij de overwinning zal brengen. Het zal in elk geval mijn kinderen zeker erin versterken hun levens toe te wijden  aan vrijheid en gerechtigheid voor de Palestijnen, zoals het dat ook voor mij doet.“

  In het artikel maakt ze geen melding van de extreme Palestijnse criminaliteit en het terrorisme dat door het Palestijnse leiderschap wordt gepromoot en gesteund.

  Politieke tegenstand

  Naar verluidt steunt het Amerikaanse New Israel Fund (NIF) BDS niet; maar volgens de ngo-controle verstrekt NIF schenkingen aan organisaties die BDS steunen. (Een ngo is een organisatie niet afhankelijk van de overheid.) NIF droeg ook bij aan die steun met een niet ter zake doende opmerking: “Politieke tegenstand weren is het beleid van despoten en niet van democratieën.”

  Vijand van Israël

  De antisemitische BDS-beweging is echter een vijand van Israël, en geen politieke tegenstander. Tijdens de koude oorlog liet Amerika buitenlandse leden van communistische partijen niet het land binnenkomen, zelfs wanneer ze zich nooit negatief over Amerika hadden uitgelaten. Was Amerika zodoende volgens NIF met terugwerkende kracht autocratisch bezig? Nederland en België doen hun uiterste best ophitsende buitenlandse moslimgeestelijken buiten de deur te houden. Zijn deze landen geen democratieën?

  Activist

  Iedereen kan zichzelf een activist voor mensenrechten noemen, een strijder voor sociale gerechtigheid of een antiracist – en tegelijkertijd steun voor moordenaars uitdragen. Een uitspringend voorbeeld hiervan is de ngo bijeenkomst in 2001 tijdens de Wereld Conferentie tegen Racisme in Durban. Deze VN-conferentie ontaardde in antisemitisme.

  Israël als vluchthaven

  Traditioneel is Israël een vluchthaven en thuis geweest voor alle Joden, vervolgden of anderszins. Dat op zichzelf maakt Israël tot een van de meest genereuze soevereine staten van de wereld. De tijd is misschien aangebroken dat de immigratie van anti Israël ophitsers nadat ze tot inkeer gekomen zijn, voorwaardelijk wordt gemaakt: een verplichte periode vrijwilligerswerk doen om de schade te vergoeden die zij in het verleden geprobeerd hebben het land te berokkenen.

  Thema

  bds

  Over de auteur