Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Tulpen hebben een getal - Christenen voor Israël
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Tulpen hebben een getal

  Ds. Henk Poot - 9 april 2018

  Na een paar kille en grijze weken is de lente dan toch eindelijk aangebroken. De narcissen staan in volle bloei en de tulpen komen boven de grond. Tenminste, hier in Groningen. Toen ik gisteren in Gorkum preekte merkte ik dat de natuur daar een paar weken vooruit is.

  Gisteren keek ik op de avond ook naar een Engels tuinprogramma. Er was een aflevering gewijd aan de tuinen van het Okapipaleis in Istanboel. Miljoenen tulpen stonden er in bloei in een zee van kleuren. Ik leerde dat de tulp vanouds een geliefde bloem is in de wereld van de Islam, niet alleen vanwege haar schoonheid, maar ook omdat de ene bloem op de hoge steel een symbool is van de eenheid van God en omdat haar getalswaarde overeenkomt met de naam van Allah.

  Lang geleden wees iemand me na een kerkdienst ergens in Brabant op het belang van getallen in de Bijbel. Ik weet niet eens meer wie het was. Hij vertelde dat de letters in de taal van de Bijbel allemaal ook een getal voorstellen en dat dat in een tijd waarin mensen de cijfers van nu nog niet kende heel vanzelfsprekend was. Niet alleen in het Hebreeuws, maar ook in het Grieks en het Latijn was dat zo. En gisteren leerde ik dus dat het in het Arabisch ook zo is. Woorden zijn ook getallen. In de Bijbel en met name in het boek van de Psalmen wordt daar veel gebruik van gemaakt. De psalmen zijn poëzie, maar anders dan in onze taal wordt er niet gerijmd. De stijl zit hem in de getallen. Ik hoop u daar de komende tijd meer van te laten zien.

  Eerste kennismaking

  Maar eerst het voorbeeld dat mijn onbekende leermeester me gaf. Mijn eerste kennismaking. Hij vertelde dat als de aartsvader Abram na zijn komst in het Land van God zijn tent op slaat, er staat dat hij dat doet midden tussen Bethel en Ai en dat hij daar voor het eerst de naam van God aanroept. Op zich een mededeling waaraan je voorbij kunt gaan, totdat je de getalswaarde van de plaats hoort. Bethel heeft als getalswaarde 443 (2-10-400-1-30) en Ai 85 (5-70-10). Dat betekent dat Abram zich bevindt in de ruimte tussen de twee getallen: 358 en dat is het getal van de Messias (40-300-10-8).  Midden tussen Ai en Bethel betekent voorts dat de aartsvader links 179 heeft en rechts 179. En dat blijkt de getalswaarde van ‘de hof van Eden’ te zijn. Wie de geschiedenis van Abram kennen weten dat de Here hem niet zomaar naar een land bracht, dat hij uit zou komen op de navel van de aarde. Dat de geschiedenis van ons mensen daar begonnen was en daar ook ooit voltooid zou worden. Dat daar ook de Messias ooit zijn leven zou afleggen voor de redding van de wereld.

  ”Dat de geschiedenis van ons mensen daar begonnen was en daar ook ooit voltooid zou worden.”

  Als je vandaag op die plaats arriveert als bezoeker van het Heilige Land en je komt vanuit het noorden, vanuit Sichem en Shilo, dan word je herinnerd aan de droom die Jakob daar had. Even buiten het Joodse dorp Bethel staat een bronzen ladder opgesteld in het veld. Maar het is hier ook dat je voor de eerste keer de contouren van Jeruzalem kunt waarnemen met de tempelberg. Daar zou Abram zijn hoogste beproeving ondergaan samen met zijn zoon, zijn enige, die hij liefhad, Isaak. In de Joodse indeling van de Bijbel, wordt dit gedeelte (Gen.22) ‘de binding’, de Akeda genoemd. De getalswaarde daarvan is – opmerkelijk – ook 179. En het is hier dat de Engel des Heren Abram en Isaak aanspreekt en de woorden van Abram vervuld werden: ‘God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon’. En zo werpt de getalswaarde van de woorden in de geschiedenis van Abram een bijzonder licht op de weg die hij gaat.

  En, o ja, het getal van de tulp die de naam van Allah in zich draagt is 66.

  Over de auteur