Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Vredeseducatie voor een betere morgen. Lees het op cvi.nl
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Vredeseducatie voor een betere morgen

  Joanne Nihom - 18 mei 2018

  Afgelopen week vond de jaarlijkse conferentie van Givat Haviva plaats op de gelijknamige campus. Givat Haviva is een Joods-Arabisch instituut voor vredeseducatie, dé manier – wellicht de enige manier – voor een betere morgen. Coëxistentie bestaat op diverse  gebieden in het hele land, maar uiteraard zijn er ook nog veel hobbels.  

  De conferentie werd goed bezocht, onder andere door Knessetleden, de ambassadeur van Zwitserland, vertegenwoordigers van regio’s waar Givat Haviva actief is, journalisten en bestuursleden van de internationale vriendenstichtingen. Namens de Nederlandse stichting was bestuurslid Elja Schwarz aanwezig, al jaren actief binnen de organisatie. “De conferentie had dit keer meer het karakter van een werkbijeenkomst, een gevolg van de veranderde status van Givat Haviva. Voorheen was de conferentie het middel om de boodschap, een Roadmap voor een gedeelde samenleving van Joden en Arabieren, naar buiten te brengen. Inmiddels  wordt het werk van Givat Haviva erkend en gaat het om de feitelijke uitwerking ervan.”

  Tijdens de bijeenkomst werd vastgesteld dat maatschappelijk de interne situatie in het land op het eerste gezicht nog weinig verbetering laat zien. Israël vertoont nog steeds het beeld van twee separate werelden; er wordt nauwelijks gedeeld. “De huidige rechtse regering draagt hieraan bij door het uitvaardigen van wetten die Joden en Arabieren zelfs meer uit elkaar drijven. Een voorbeeld hiervan is de wet die Arabisch niet langer als tweede officiële taal in Israël erkent. Arabieren ervaren in algemene zin meer discriminatie en meer geweld. Aan de andere kant wordt er door dezelfde regering enorm geïnvesteerd in de Arabische samenleving via allerlei stimuleringspakketten die o.a. de kansen op de arbeidsmarkt moeten vergroten,” aldus Schwarz.

  Vijf pijlers

  Givat Haviva vervult hierbij een centrale positie, mede omdat de campus één van de weinige ontmoetingsplaatsen is die zeven dagen per week beschikbaar is.

  Tijdens de conferentie werd regelmatig benoemd dat Israël de volgende 70 jaar een nieuwe handleiding/route nodig heeft op weg naar een gelijkwaardige samenleving. Voor de toekomst van zowel de Arabische als de Israëlische kinderen is dit heel belangrijk. Via bijeenkomsten in het land en een digitale uitvraag hebben meer dan 200.000 mensen bijgedragen aan de prioriteiten die in de Roadmap zijn opgenomen op basis van vijf pijlers: onderwijs, gelijkwaardigheid en empowerment, partnerschap,  maatschappelijke betrokkenheid en taal/cultuur. Schwarz: “Al deze facetten worden zo veel mogelijk benaderd als deel van het geheel en niet als een losstaande ‘kracht’ binnen het systeem. Elke bewoner van Israël moet zich erin herkennen.”

  ”Ik ben nu al benieuwd naar de conferentie van 2019 om te zien waar al die positieve energie dan weer toe heeft geleid.”

  Eind vorig jaar vond de presentatie van de Roadmap in de Knesset plaats. Hoewel men zowel politiek als maatschappelijk sceptisch is over de haalbaarheid van een gedeelde samenleving waren er toch zo’n tachtig parlementariërs bij de presentatie aanwezig waaronder vijftien leden van de Likud-fractie. Er is nu binnen de Knesset een lobby gevormd, samengesteld uit meerdere partijen. Voor de Knesset heeft het werk van Givat Haviva een grotere meerwaarde gekregen sinds het professioneel wordt ondersteund door verschillende universiteiten. Er worden nog meer bijeenkomsten met Knessetleden gepland.

  Stap voor stap

  “In de paneldiscussie blijkt dat de Roadmap ook bij de Arabische parlementariërs kans van slagen maakt, omdat hij professioneel en praktisch/implementeerbaar is. Misschien is dit niet het eindplaatje, maar men is daar wel naar op weg. Daar waar de twee groepen elkaar niet ontmoeten, zou de overheid (vooral ministeries) de plaats moeten zijn voor ontmoetingen.’’ Schwarz: “Het gebeurt nu wel op het gebied van werk maar nog niet op cultureel gebied. Het is ook gecompliceerd. Er is niet alleen een Joodse historie maar ook een Arabische! Daarom kun je niet zomaar overgaan naar een Shared Society. Het kan alleen stap voor stap. Een eerste succes is de opening van overheidskantoren in Arabische steden. Dit was voorheen niet zo en Arabieren moesten voor bijv. een paspoort altijd naar een Joodse stad.”

  Van Joodse kant werd ingebracht dat de Roadmap een balans moet uitstralen. Is het mogelijk om een win-win te realiseren? Bij veel Joodse inwoners van Israël is een mindshift nodig om een gedeelde maatschappij te omarmen. Dit zijn de kiezers van morgen. Het vervolg van de conferentie concentreerde zich op de problemen op de arbeidsmarkt. Er is grote behoefte aan instroom van Arabische jongeren. Werk is niet alleen een economische factor maar tevens een kritische succesfactor voor een goede integratie. Dit verklaart ook het succes van het taalprogramma waarbij Joodse leraren op Arabische scholen Hebreeuws doceren.

  Schwarz: “Voor mij als trouwe bezoeker van de conferenties is het duidelijk dat Givat Haviva vasthoudt aan de koers die vijf jaar geleden met succes werd ingezet. Givat Haviva opereert nu in de mainstream van de Israëlische samenleving en is voor de Israëlische overheid belangrijk, omdat de organisatie toegang heeft tot beide delen van de gespleten samenleving. Ik ben nu al benieuwd naar de conferentie van 2019 om te zien waar al die positieve energie dan weer toe heeft geleid.”

  Over de auteur