Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
De God van Israëls legertroepen - Christenen voor Israël
 • IDF-soldaten. - Foto: IDF
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  De God van Israëls legertroepen

  13 augustus 2018

  “Maar David zei tegen de Filistijn: U komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies, maar ik kom naar u toe in de Naam van de HEERE van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, die u gehoond hebt.” (1 Sam.17:45)

  Is vandaag de dag de Ene God werkelijk de God van de legertroepen van Israël? Als je nog nooit in Israël geweest bent, dan moet je een bezoek brengen aan de Elah Vallei, de in de Bijbel beschreven plaats waar de Israëlieten gelegerd waren toen David Goliath bevocht.

  Het Filistijnse leger had zich opgemaakt voor oorlog met Israël. De twee legers lagen in strijdpositie tegenover elkaar, elk op een helling van de vallei. Een Filistijnse reus (Goliath) van 2,7 meter lengte kwam elke morgen in volle wapenrusting tevoorschijn om de Israëlieten te bespotten en uit te dagen voor het gevecht.

  De koning van Israël, Saul, en zijn leger waren zeer bevreesd voor Goliath. David kwam als vrijwilliger om Goliath te bevechten en koning Saul stond het uiteindelijk toe. Toen Goliath zich gereedmaakte David te doden, greep David in zijn tas en slingerde een van z’n stenen naar Goliaths hoofd. De steen raakte het voorhoofd van de reus en hij viel met zijn gezicht plat op de grond. David nam Goliath zijn zwaard af, doodde en onthoofdde hem. Toen de Filistijnen zagen dat hun held gesneuveld was, keerden ze zich om en vluchtten weg.’

  Veel reusachtige vijanden van Israël bestrijden vandaag nog steeds Gods uitverkoren volk. Ze strijden in de naam van hun god. Terwijl de jonge David de hierboven in het boek Samuel aangehaalde uitspraak deed toen hij gezalfd was om de Filistijnen te bevechten, zijn het vandaag onder meer de Palestijnen. Onze vraag blijft: is God nog steeds de God van de legermachten van Israël, of werd Hij plotseling de God van een andere legermacht? Kan God veranderen?

  Wij geloven dat het moderne leger van Israël in velerlei opzicht Gods rechterhand is.
  Hoewel er atheïsten of ongelovigen in het leger zijn, en veel christenen dienstdoen in het leger van Israël, is het zo dat allen in wezen de God van Israël, de Schepper van de hele aarde dienen, of men dit nu erkent of niet.

  Sommigen doen dienst omdat ze in Israël wonen, maar ze zijn nog steeds een zegen als beschermers en bewakers van Israël. Doordat ze het verlangen hebben te dienen, hetzij ze tot de Arabische minderheid of andere minderheden behoren of Joden zijn, strijden ze in de Naam van de HEERE.

  Persoonlijk denk ik dat het Gods manier is door de IDF en andere veiligheidstroepen het moderne Israël te verdedigen. God heeft inderdaad Israël geplant en beloofd hen te verdedigen. Hij verdedigt hen via degenen die het land en het volk beschermen en verdedigen.

  “Ik zal Mij over hen verblijden en hun goeddoen. En Ik zal hen in getrouwheid in dit land planten, met heel Mijn hart en met heel Mijn ziel.” (Jeremia 32:41)
  “Zoals vogels boven hun nest vliegen, zo zal de HEERE van de legermachten Jeruzalem beschermen, Hij zal het beschermen en redden, Hij zal het voorbijgaan en bevrijden.” (Jesaja 31:5, zie ook Zacharia 12:8, Jerermia 51:36 en Psalm 20:2)

  Terwijl Israëls vijanden haat en dood koesteren, streven Israëli’s voortdurend vrede en leven na. Ik geloof dat wij christenen een plicht en een verantwoordelijkheid hebben op onze ‘wachtposten’ te staan, als ‘wachters’ die de vlag van de vrede planten in de Naam van de HEERE en bidden voor de bescherming, veiligheid en succes van het Israëlische leger te land, op zee en in de lucht.

  Allen vechten voor het land dat God beloofde aan het Joodse volk. Alleen God kan de ware vrede laten aanbreken wanneer de Messias komt. Maar tot dat moment moeten we bekend staan als Gods bewakers van Israël in de geestelijke wereld van gebed, voorbede. ‘Voorwaarts christen gebedsstrijders!’ Onze aantallen wereldwijd vormen het onbekende leger waarvan men zich niet bewust is en dat in de geestelijke regionen strijdt voor Israël.
  Alle volkeren ter wereld hebben te worstelen met de werkelijkheid dat er slechts één ware God is, de God van Abraham, Isaak en Jakob.

  Ervaringen van een soldaat

  Als we nog nooit zelf als een soldaat gevochten hebben, dan is het goed te lezen hoe een ‘alleenstaande’ soldaat ( ‘a lone soldier’) het werkelijke leven aan het Gazafront beschrijft:

  “Woorden kunnen niet de situaties beschrijven waar mijn kameraden en ik doorheen gegaan zijn … het is de meest moeilijke grens van Israël … Het is niet het feit dat we afgelopen week onze schoenen niet uitdeden of niet onder de douche konden, ook niet het feit dat we niet met vrienden en familie de afgelopen week konden praten of dat we gemiddeld maar 4 uur per nacht slapen en, laten we het er niet over hebben, wanneer we voor het laatst ‘thuis’ geweest zijn …”

  “Het was het feit dat we dit alles ondergingen en dat we in de media aan het eind van de week alleen maar kritiek lazen hoe we onschuldige Palestijnen doodden. Nou, ik wil hier de dingen rechtzetten aangezien ik hier feitelijk zelf ben … Hebben jullie ooit meegemaakt dat ongeveer 4000 mensen vol haat op jullie afkwamen en ‘Allahu Akbar’ schreeuwden? Dit is de dagelijkse dreiging aan de grens. Mensen die op ons toe komen rennen met messen en bijlen en ons willen doden …”

  “We hebben het recht ons volk te verdedigen, onze familie en vrienden. We weten dat als zij voorbij ons komen, ze op hen af zullen gaan … De IDF stuurt eerst pamfletten naar de Palestijnen om hen te waarschuwen dat we gaan schieten, maar dat we dat eigenlijk niet willen. We gooien stinkbommen om hen weg te houden. Geen land ter wereld doet dat. Na dit alles blijven ze komen, je ziet dingen die je nooit zult vergeten … Elk schot dat we lossen, dient om het volk dat we liefhebben, te beschermen.” (IDF-soldaat Matan Barad/JNS.org/Unitedwithisrael.org, 9 juni 2018)

  Bid voor het Israëlische leger en alle veiligheidstroepen, dat ze kunnen blijven opereren als teams.Meer gebedspunten De troepen zijn als familie voor elkaar, als broers, veel meer dan alleen maar vrienden. De IDF is vanaf het eerste begin een volksleger. 65% van de Israëlische Arabieren zijn er trots op Israëli te zijn.

  Je volk verdedigen in de kracht van de Ene ware God is de enige manier om een vijand te bevechten. Bid ook voor herstel van de honingindustrie en de vele landbouwgronden die voedsel voor het land produceren maar die verwoest zijn door de ‘brandvliegers en – bommen’ door de Palestijnen onze kant opgestuurd vanuit Gaza.

  Thema

  geloofidf

  Over de auteur