Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Rosj Hasjana en de nieuwe wereldorde - Christenen voor Israël
 • - Beeld: Chabad.org
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Rosj Hasjana en de nieuwe wereldorde

  Yochanan Visser - 10 september 2018

  Het Joodse jaar is ten einde. Gisteravond na het vallen van de avond begon het jaar 5779 (Taf Sjien Ayin Tet) volgens de Joodse jaartelling die begon bij de schepping van de huidige wereldorde (die volgens sommige bronnen in plaats kwam van een andere wereldorde die bijvoorbeeld dinosaurussen kende).

  Het Joods Nieuwjaar (Rosj Hasjana) herdenkt de schepping van de huidige wereld door God en omdat God iedere dag deze schepping als het ware ‘vernieuwt’ worden wij mensen ook geacht onze wereld te vernieuwen op Rosj Hasjana. Om die reden staat het Joodse Nieuwjaar in het teken van vernieuwing en inkeer: terugkeer naar de Schepper van de wereld. Dit wordt gedaan via de zogenaamde Slichotgebeden, boetedoeninggebeden die ’s nachts worden uitgesproken op de zogenaamde dagen van inkeer (10). Het hele proces mondt uit in Jom Kippoer, de Grote Verzoendag die tien dagen na Rosj Hasjana begint.

  De Joodse wijzen (Chazal) zeggen verder dat de huidige wereldorde zesduizend jaar zal blijven bestaan en dat er dan een nieuwe wereld zal ontstaan (Olam Haba) na de komst van de messias. De transformatie van de huidige wereld naar ‘Olam Haba’ duurt 210 jaar en in die periode zullen we getuige zijn van de wederopstanding van de doden en een radicale verandering van de huidige wereldorde.

  Gog Oe Magog heeft als nummerieke waarde 70 (letters in het Hebreeuws hebben ook een getalswaarde) en in Syriё waren op het hoogtepunt van de oorlog zeventig landen betrokken, voornamelijk in de oorlog tegen Islamitische Staat (ISIS).”

  In feite is die verandering al lang geleden begonnen om precies te zijn in het midden van de 19e eeuw toen de industriёle revolutie begon. De wereldorde kwam toen in een stroomversnelling die accelereerde aan het eind van de twintigste eeuw.

  Internet

  De spurt naar het einde werd al lang geleden exact voorspelt in de Zohar, de mysieke uitleg op de Thora (de vijf eerste Bijbelboeken). Het jaar 5752 (1991) zou volgens de Zohar) een nieuwe versnelling in de wereldorde laten zien die het mogelijk zou maken tot tikkoen olam (letterlijk: reparatie van de wereld) te komen. Zoals we weten werd in 1991 het internet geintroduceerd, een uitvinding die de wereld compleet heeft veranderd en onze planeet in een dorp veranderde waarbij we onmiddelijk weten, en meestal kunnen zien, wat er bijvoorbeeld in Australiё of Alaska gebeurt.

  De ongekende communicatiemogelijkheden van internet hadden tikkoen olam mogelijk kunnen maken en in zekere mate gebeurt dat ook. In Israёl, bijvoorbeeld, wordt het woord van God in de vorm van lessen door rabbijnen aan een groot publiek via speciale websites zoals Hidabroot (ww.hidabroot.com) verspreidt. Die lessen gaan net zo vaak over intermenselijke relaties als over uitleg van Bijbelteksten.

  Internet en andere moderne elektronische communicatiemiddelen worden echter ook gebruikt om haat te zaaien en om uit te leggen hoe men explosieven kan vervaardigen die worden gebruikt bij terreuraanslagen. Dit misbruik van internet voorkomt in feite tikkoen olam en heeft de wereld veranderd in een onveilige plaats waar vooral in het Midden-Oosten constant oorlogen plaatsvinden.

  Deze oorlogen zijn het gevolg van de keuze van de mensheid. Volgens de rabbijnen heeft ieder mens een vrije keuze tussen het goed en het kwaad en om tot bekering te komen. Dat wil zeggen: leven volgens de richtlijnen die in de Bijbel zijn beschreven. Voor Joden (mannen) betekent dat 613 geboden en voor de rest van de wereld zijn er de zeven zogenaamde ‘Noachitische geboden’.
  Wanneer we die geboden naleven komen we tot tikkoen olam en zal de zogenaamde Geulah (verlossing) zonder de barensweeen van Messias (Chevlei Messhiach) plaatsvinden.

  Oorlog

  De andere weg tot Tikkoen Olam en de Olam Haba is via de oorlog en wordt in het boek Yechezkeel (Ezechiël) beschreven in hoofdstuk 38: de oorlog ‘Gog oe Magog’ ( de oorlog van Gog en Magog). Wie de tekst in Ezechiël 38 leest op dit moment zal de overeenkomsten met wat er op dit moment in het Midden-Oosten gebeurt niet ontgaan. Perziё (Iran) is er bij betrokken maar ook Beet Turgama (Turkije), terwijl het gevaar voor Israёl uit het noorden zal komen.

  Gog Oe Magog heeft als nummerieke waarde 70 (letters in het Hebreeuws hebben ook een getalswaarde) en in Syriё waren op het hoogtepunt van de oorlog zeventig landen betrokken, voornamelijk in de oorlog tegen Islamitische Staat (ISIS). De woorden van de profeet betreffende de terugkeer van het volk Israёl naar het land Israёl zijn al uitgekomen, net zoals de voorspelling van Chazal dat de oorlog van Gog en Magog zou beginnen op Hoshanah Rabah, de zevende dag van Soekot.

  In September 2001, kort na de aanslag van Al Qaeda op de Verenigde Staten, viel het Amerikaanse leger gesteund door bondgenoten Afghanistan aan om de Islamistische terreurgroep uit te roeien. Het begin van die oorlog vond plaats op Hoshannah Rabah en de oorlog tegen het Islamisme duurt onverminderd voort en heeft nu het potentieel om in een wereldwijd conflict te veranderen.

  Zie bijvoorbeeld wat er nu gebeurt in Syriё waar de burgeroorlog is veranderd in een regionaal conflict dat mogelijk uit kan groeien tot een wereldoorlog door toedoen van de landen die nu elkaar bedreigen over de toekomst van het land (VS, Rusland,Iran,Turkije en Israёl).

  Rabbijn Avraham Yitzchak Kook legde begin vorige eeuw uit dat iedere grote oorlog in de wereld de komst van de Messias dichterbij brengt omdat oorlog een middel is om het kwaad uit de wereld te bannen.

  Shanah Tova! Een Goed Jaar!

  Over de auteur