Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Palestijn: 'BDS beschadigt ons' - Christenen voor Israël
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Video

  Palestijn: ‘BDS beschadigt ons’

  5 oktober 2018

  De Jordaans-Palestijnse dissident Mudar Zahran en de Palestijnse mensenrechtenactivist Bassam Eid spreken zich uit tegen de BDS-beweging in het Europese Parlement.


  De Jordaans-Palestijnse dissident Mudar Zahran sprak onlangs het Europarlement toe, waar hij zich keerde tegen de BDS-beweging. Hij prees de Europeanen voor hun liefde voor de Palestijnen en “het over ons dromen in hun slaap.” Hij merkte echter direct daarna op dat de Europeanen hun prioriteiten niet op orde hadden omdat ze zich zo druk maakten over “de slechte Israëlische zionisten.”

  “Die slechte zionisten zijn het echter die ons Palestijnen feitelijk banen geven. Zij geven ons werk terwijl Libanon alle banen voor ons achterhoudt. De zionisten laten ons werken wanneer het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië – dat 78% van ons thuisland bezet – alle soorten banen van ons weghoudt.”

  “Jullie hebben onze onderdrukkers gesteund. De pijn die we daardoor geleden hebben moet afgelopen zijn.”

  “De koning van Jordanië kan hier komen en een verhaal houden over vrede en mensrechten terwijl Israëlische politici gearresteerd zouden kunnen worden wanneer ze op jullie luchthavens aankomen,” gaf Zahran aan. “Tegelijker tijd zien we geen enkele Europese politicus zich uitspreken over de onderdrukking van de Palestijnen door het Hasjemitische Koninkrijk of de Palestijnse Autoriteit. Bovendien financiert jullie geld de Palestijnse Politie die ons verdrukt, martelt en ervoor zorgt dat we verdwijnen. Dit gebeurt terwijl jullie onmiskenbaar voor ons zorgdragen vanuit goede intenties maar jullie beoordeling is zeer mistig.”

  Mudar Zahran

  Zahran bekritiseerde de Europeanen vanwege het feit dat ze de enige bron van inkomsten die de Palestijnen vandaag hebben, aanvallen. “Jullie kunnen ons geen recht verschaffen door onze Joodse buren geen recht te verschaffen. Zij zijn onze buren. Een half miljoen Palestijnen gaat elke dag de grens over om in Israëlische dorpen, Israëlische huizen en ziekenhuizen te werken. Ze arbeiden daar en krijgen betaald naar Europese maatstaven, tegenover het niet betaald worden door de PA.”

  “Oslo heeft ons alleen maar slechte dingen gebracht, geen vreugde en niets dan wanhoop en rampen. Ik kan echt niet inzien of begrijpen waarom het Europese Parlement of Europese regeringen medeplichtig zijn aan onze rampzalige situatie door tegen onze enige hoop die we hebben, te zijn.”
  “Waarom ontzeggen jullie door BDS te steunen, mij en mijn volk het recht om normaal te leven, het recht om werk te vinden,” vroeg Zahran aan de Europarlementariërs?

  Hij voegde eraan toe: “BDS betekent: geen banen voor ons en de Israëli’s. Wanneer de Israëli’s vertrekken, willen jullie dan onze salarisstrookjes ondertekenen wanneer wij geen werk meer hebben? Nee, dat gaan jullie niet doen. De enigen voor wie jullie salarisstrookjes ondertekenen, zijn de corrupte leden van de Palestijnse Autoriteit die criminelen zijn.

  Ik ga ervan uit dat de meesten van jullie goede mensen zijn, maar jullie hebben een oude video aanstaan. Dit spel is voorbij. Oslo is dood. Het is tijd om verandering te accepteren en het is tijd om onze Joodse buren te omhelzen, broeders en zusters! Wij willen vrede met Israël We zijn deze leugen van het conflict zat.”

  Zahran waarschuwde de Europeanen dat zij de tirannieke Arabische regimes zoals het Hasjemitische Koninkrijk en de Palestijnse Autoriteit achter zich moeten laten, anders zullen ze de gevolgen ervan ondervinden. “Jullie zullen geen enkele invloed meer hebben in het Midden-Oosten tenzij jullie hen spoedig laten gaan. Het is: of jullie aanvaarden de verandering, of jullie hebben er niets meer over te zeggen. Jullie hebben onze onderdrukkers gesteund. De pijn die we daardoor geleden hebben moet afgelopen zijn. Het is genoeg. En ik vraag jullie: Laat mijn volk gaan! Laat beide volken, Palestijnen en Israëli’s, gaan! Let us go.”

  De Palestijnse mensenrechtenactivist Bassem Eid sprak ook de Europarlementariërs toe. Hij maakte de opmerking dat hij ervan uitgaat dat de meeste Europese leiders totaal onwetend zijn over wat er ‘aan de grond’ gebeurt. Eid gelooft dat economische voorspoed zal leiden tot vrede tussen beide volken op dit gebied. De Europeanen hebben de plank goed misgeslagen.

  Bassem Eid

  Eid sprak ook over het feit dat de Europeanen tot dusver er niet in geslaagd zijn een politieke oplossing voor het conflict te vinden: “Het is tijd voor de Israëli’s en de Palestijnen om samen te werken ver van hun leiders vandaan.”

  “Een aantal Palestijnse zakenlui kregen een uitnodiging om deze conferentie bij te wonen en er actief aan deel te nemen. Maar tijdens de laatste 48 uur betreuren ze hun deelname omdat ze bedreigingen ontvingen van de Palestijnse Geheime Dienst. Ongelukkigerwijs probeert de PA voortdurend elke soort van samenwerking tussen Palestijnen en Israëli’s te bestrijden. Waarom? Het belang van de Palestijnse Autoriteit is hoe het Palestijnse lijden in stand te houden. Alleen als de Palestijnen lijden, kunnen ze onder de duim worden gehouden.”

  “In mijn optiek zoeken de Palestijnen in onze tijd eerder waardigheid dan identiteit.”

  “De BDS-beweging probeert de Palestijnen te gebruiken met het doel om macht en geld te verwerven,” verklaarde Bassem Eid. “Als de Europese Unie morgen de financiering van BDS zou stopzetten op de manier zoals Amerika (Trump) dat met de UNRWA heeft gedaan, zal BDS binnen de volgende zes maanden niet meer bestaan.”

  “In mijn optiek zoeken de Palestijnen in onze tijd eerder waardigheid dan identiteit. Waardigheid kan alleen bereikt worden wanneer het economisch goed gaat. Je ‘thuisland’ is niet de plaats waar je geboren bent. ‘Thuisland’ is de plaats waar je waardigheid ontvangt, recht en vrijheid. Europa zou dus de Palestijnen moeten helpen door de BDS-beweging te beëindigen.

  Bid dat Europese politici de antisemitische agenda van de BDS zullen doorzien en hun steun zullen opzeggen. Bid dat deze samenwerking tussen Israëli’s en Palestijnen vrucht mag dragen en vrede mag bevorderen.Meer gebedspunten Het is veel beter voor het Europese Parlement het geld direct naar de Palestijnen door te sluizen dan het aan BDS te geven. De BDS gebruikt ons, Palestijnen. De BDS-beweging zal ons nooit helpen. De BDS wil Israël vernietigen, en als een Palestijn zeg ik: daar heb ik de tijd niet voor. Kijk naar Gaza nadat de Israëli’s zich daaruit teruggetrokken hebben…”

  Volgens Eid zeiden sommigen dat Gaza na de Israëlische terugtrekking ‘op Singapore zal gaan lijken’. Niettegenstaande dat merkte Eid op dat hoewel hij nooit in Singapore geweest is, hij weet dat de Palestijnen bijna alles totaal vernield hebben wat in Gaza van de Israëli’s overgebleven was. Eid is niet gelukkig met dit resultaat en gelooft dat dit bewijst dat er een andere oplossing voor het conflict gevonden moet worden.

  Over de auteur