Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Verachtelijk een plaats ontzegd... - Christenen voor Israël
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Verachtelijk een plaats ontzegd…

  Jaap de Vreugd - 14 december 2018

  Advent en Kerstfeest 2018. De boodschap van de geboren Koning der Joden voor Wie geen plaats was klinkt wereldwijd. Er worden veel ongetwijfeld verantwoorde preken gehouden, mooie liederen gezongen, gevoelvolle gebeden uitgesproken. Maar realiseren wij ons dat er ook vandaag geen plaats zou zijn voor Jozef, Maria en Jezus in Bethlehem, evenmin als voor de herders trouwens? Joden zijn immers niet ‘erwünscht’ in de ‘Palestijnse’ gebieden!

  Zeker, de ‘Palestijnse bevrijdingstheologie’ heeft de Joodse Jezus gekaapt en de ‘Palestijnse Heer’ van Hem gemaakt als onderdeel van de ont-Joodsing van de Bijbel. Maar het Joodse kind Jezus zou verachtelijk een plaats ontzegd worden binnen de muren van Bethlehem 2018. En niet alleen dat. Vandaag wordt ook Zijn volk een plaats ontzegd.

  We zijn de laatste weken weer getuigen geweest van omvangrijke veroordelingen van Israël door de Verenigde Naties en haar instituties. Een jaarlijks weerkerend ‘festijn’. Zes anti-Israëlresoluties werden begin december aangenomen in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, terwijl enkele weken daarvoor al tien van dergelijke resoluties in de Veiligheidsraad waren aangenomen.

  “Helaas stemde Nederland weer ‘braaf’ mee in dit anti-Israëlcircus.”

  Waar dat over ging? Kort samengevat: Israël is de bron van alle problemen van het Palestijnse volk, van de Arabische wereld en eigenlijk van heel de wereld. De indruk wordt gewekt dat de wereld er en stuk beter voor zou staan als Israël er niet was. Een van de resoluties legt voorspelbaar de schuld voor het ontbreken van vrede tussen Israël en de Palestijnen uitsluitend bij Israël. Die werd aangenomen met 156 stemmen voor.

  Verder zijn er de verplichte veroordeling van Israëls ‘schending’ van de mensenrechten, van discriminatie, van bezetting van Arabisch land, van flagrante schending van het internationaal recht, van de gruwelijke beschietingen van Gaza (nee, niet die vanuit Gaza naar Israël!), enz.enz.

  En natuurlijk werden ook weer  de Joodse banden met Jeruzalem ontkend. Zo wordt de Tempelberg – waar de Joodse Tempels hebben gestaan – alleen bij de islamitische naam genoemd.Het is een nieuw voorbeeld van de Palestijnse weigering om de evidente historische band van het Jodendom (en ook het christendom!) met de Tempelberg en Jeruzalem te erkennen. En de volkeren gaan daarin mee.

  Dat betekent allemaal niet minder dan een uitlevering van Jeruzalem, de Tempelberg, de Olijfberg en Judea en Samaria aan de islam. Israël moet terug achter de onverdedigbare grenzen van 1948, die helemaal geen grenzen waren, maar bestandslijnen. Dan zal het een makkelijker prooi zijn voor geweldplegers die niets liever willen dan de gehate Joden uitroeien. En de islamitische wereld zal de triomf van Allah uitroepen en de herbouw van de tempel waar de heerlijkheid van de Eeuwige intrek zal nemen verhinderen. Voor het messiaanse volk is geen plek temidden van de volkerengemeenschap. Ik moet denken aan psalm 2: ‘wat drift beheerst het woedend heidendom…’

  En zo ontzegt de ‘familie’ van de volkeren het volk van de Messias het recht om te wonen in de stad van David en in het land van de profeten. Verantwoordelijk voor het indienen van al dit soort resoluties is het islamitische machtsblok – ongeveer een derde van het aantal aangesloten landen – dat deze besluiten er doorheen drukt.

  Met steun van andere dictaturen en de laffe opstelling van Europa (dat de moslimlanden niet voor het hoofd wil stoten) krijgen deze automatisch een meerderheid. Daardoor wordt de democratische rechtsstaat Israël vaker veroordeeld dan alle andere landen in de wereld bij elkaar, waaronder vele afzichtelijke dictaturen zoals Noord-Korea, Iran, Syrië of Venezuela. Met het resultaat dat ruim driekwart van de landen in de wereld antisemitische sentimenten en anti-Joodse geschiedvervalsing ondersteunt.

  Bid dat Nederland in VN-verband duidelijker stelling zal nemen tegen dergelijke eenzijdige VN-resoluties tegen IsraëlMeer gebedspunten

  Helaas stemde Nederland weer ‘braaf’ mee in dit anti-Israëlcircus. Dit terwijl vorig jaar november een motie van de Tweede Kamer is aangenomen die de regering vraagt om: “In VN-verband actief stelling te nemen tegen lidstaten in VN-organisaties die disproportioneel agenderen tegen Israël, en …. onrechtvaardige resoluties af te wijzen.” Daar komt dus helaas nog niets van terecht.

  Dit klopt allemaal natuurlijk allemaal van geen kant. De toenmalige Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Abba Eban zei het een jaar of vijftig geleden al: “Als Algerije een resolutie zou indienen waarin wordt verklaard dat de aarde plat is omdat Israël die heeft platgedrukt, zou die aangenomen worden met 164 stemmen voor, 13 tegen en 26 onthoudingen.”

  In dezelfde periode als de christelijke Advents- en Kersttijd – dit jaar begin december – viert Israël Chanoeka: de overwinning van een handvol Joodse soldaten op een wereldmacht die bruut de hand had gelegd op de stad en het land van de Eeuwige. En het Joodse meisje Maria zingt van machtigen, die van de tronen worden afgetrokken, en de priester Zacharias valt haar bij in de overtuiging dat God Zijn volk van de vijanden verlost. Dat neemt geen Veiligheidsraadresolutie weg. En dat Rijk van recht en vrede, dat komt er vast en zeker als de Messias komt en in Jeruzalem op de troon van David plaats neemt, hoe ook de volkeren woeden.

  Over de auteur