Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
PA slaat economisch vredesinitiatief in de wind - Christenen voor Israël
 • PA-onderhandelaar Saeb Erekat. - Foto: Flash90
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  PA slaat economisch vredesinitiatief in de wind

  Yochanan Visser - 24 mei 2019

  De Palestijnse Autoriteit (PA) is zojuist begonnen aan een nieuw PR-offensief om de Amerikaanse regering van President Donald Trump aan te vallen voor zijn poging om een alternatief pad te creëren voor de oplossing van het nu 100 jaar oude conflict tussen de Palestijnse Arabieren en Israël.

  Het offensief kwam nadat de VS aankondigden dat het eind juni een ‘Vrede naar Welvaart economische workshop’ (‘Peace to Prosperity economic workshop’) zou houden in Manama, de hoofdstad van Bahrein. De ‘workshop’ zal zich richten op maatregelen om de economische situatie in de gebieden onder PA-controle te verbeteren en niet op nieuwe onderhandelingen over de zogenaamde twee-staten-oplossing.

  De PA beweert dat de conferentie een strategische fase is in de “pogingen van de (Amerikaanse) regering om zowel het internationale recht als de onvervreemdbare rechten van het Palestijnse volk te ondermijnen” en besloot de conferentie te boycotten. Twee hoge PA functionarissen schreven vervolgens opinieartikelen voor pro-Palestijnse kranten waarin ze de regering van Trump aanvielen. De Amerikanen probeerden het Palestijnse volk “om te kopen” in ruil voor het afzien van hun rechten, aldus de PA functionarissen.

  “Hij vergat gemakshalve te vermelden dat het de Palestijnse Autoriteit is die apartheidsachtige wetten heeft die, bijvoorbeeld, de verkoop van eigendommen en land aan Joden verbieden.”

  Het ontkennen van de rechten van de Palestijnse Arabieren zou “een recept zijn voor verdere verankering van de Israëlische bezetting”, schreef Nabil Shaath, de adviseur internationale betrekkingen van PA-leider Mahmoud Abbas en voormalig PA-minister van Buitenlandse Zaken in een opinieartikel voor de linkse Israëlische linkse krant Ha’aretz. Shaath beweerde dat de Palestijnse Arabieren slechts ‘economische welvaart’ kunnen bereiken, wanneer zij in staat zijn om “de economie te beheersen, inclusief grenzen (van de Palestijnse staat), natuurlijke hulpbronnen” en infrastructuur.

  “Juist omdat we geloven in een rechtvaardige en duurzame vrede voor onze regio, zeggen we nee tegen de Manama bijeenkomst. Alleen een politieke oplossing die de Israëlische bezetting beëindigt en de rechten van het Palestijnse volk vervult, in overeenstemming met het internationale recht, kan duurzame economische welvaart bevorderen. Er kan geen ‘welvaart’ zijn zonder vrijheid”, schreef Shaath.

  PA misbruikt crisis

  Saeb Erekat, de hoofdonderhandelaar van de PA en secretaris-generaal van de Palestijnse Bevrijdings Organisatie (PLO), gebruiktesoortgelijke taal in een opinieartikel voor de New York Times. Erekat beweerde ook dat “er geen economische welvaart zal zijn in Palestina zonder het einde van de bezetting.” Erekat, die door de huidige New York Times columnist Bret Stephens lang geleden werd ontmaskerd als een leugenaar, beweerde opnieuw dat Israël een apartheidssysteem had geschapen in Judea en Samaria. Hij vergat gemakshalve te vermelden dat het de Palestijnse Autoriteit is die apartheidsachtige wetten heeft die, bijvoorbeeld, de verkoop van eigendommen en land aan Joden verbieden.

  De bewering dat het de zogenaamde Israëlische bezetting is die de Palestijnse Arabieren verhindert om ‘economische welvaart’ te verkrijgen, is echter ook onwaar. Ten eerste besteedt de PA een aanzienlijk deel van haar budget aan het zogenaamde ‘betaling voor moord’ beleid, de maandelijkse uitkeringen aan Palestijnse terroristen en hun families. De PA blijft volharden in voortzetting van dit beleid ondanks de internationale en Israëlische druk om de betalingen te stoppen.

  Israël heeft onlangs besloten om 502 miljoen sjekel (125 miljoen Euro) per maand af te trekken van belastinginkomsten die het namens de PA int, vanwege de weigering om het ‘betaling voor moord’ beleid te beëindigen. PA-leider Mahmoud Abbas besloot vervolgens om de resterende belastinginkomsten die Israël probeerde over te dragen te retourneren en beweerde dat voortzetting van het beleid een zaak van “nationaal belang” was.

  Israëlische deskundigen waarschuwen nu dat de PA kan instorten vanwege een toenemende financiële crisis. De monitororganisatie Palestinian Media Watch beweert echter dat de crisis “fake” is en publiceerde gegevens die deze bewering ondersteunen.

  Corruptie

  Dan is er de ongebreidelde corruptie in de PA die niet alleen is gedocumenteerd door pro-Israëlische organisaties en media, maar ook door de Europese Unie en pro-Palestijnse media. Zo verdween bijvoorbeeld in de periode 2008 tot 2012 in totaal 2 miljard euro aan buitenlandse hulp voor de PA. De nieuwe Palestijnse regering onder leiding van premier Mohammed Shtayyeh, die een econoom is, wordt ook “belaagd door corruptie, vriendjespolitiek en onbekwaamheid” volgens Israëlische experts.

  De zoon van PA-leider Mahmoud Abbas, Yasser, is verder betrokken bij de financiering van terreurnetwerken, waaronder Hezbollah en Hamas, en het witwassen van geld, volgens een geheim intern PA-document.

  “Zakenmensen uit verschillende Arabische landen hebben samen met PA functionarissen samengewerkt, inclusief die van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de PA, om geld te witwassen voor terreurgroepen, waaronder Hamas, Hezbollah en gewapende milities in Syrië”, meldde The Jewish Press deze week.

  De belangrijkste acteurs in het criminele netwerk van Yasser Abbas waren geen Arabieren die in de gebieden woonden onder PA-bestuur. Desondanks werden zij toch voorzien van officiële diplomatieke PA-paspoorten door PA-leider Mahmoud Abbas. PA-ambassades over de hele wereld werden bovendien gebruikt om de groep van Yasser Abbas te helpen.

  Een voormalige hoge PA-functionaris leverde commentaar op de nieuwe onthullingen over corruptie in de PA en zei dat “corruptie de PA om zeep helpt, zelfs voordat Abbas zijn ambt verlaat”. Een andere functionaris van de PA zei dat de financiёle bronnen van de PA “ privébezit zijn geworden en door een groep corrupte leiders worden uitgebuit”. “De toekomst van duizenden (Palestijnse) Arabieren is nu in gevaar” vanwege deze wijdverbreide corruptie zei dezelfde functionaris.

  De Palestijnse zakenman Ashraf Jabari uit Hebron heeft nu besloten zich aan te sluiten bij het initiatief om op zijn minst economische vrede te bereiken in Judea en Samaria. Jabari richtte samen met Joden die in Judea en Samaria wonen ‘De Judea and Samaria Kamer van Koophandel’ op en zegt dat hij niet langer kan wachten op de oprichting van een Palestijnse staat. “We moeten over dit gebied denken als één geheel en niet als twee entiteiten en twee realiteiten”, aldus de Palestijnse zakenman die vorige maand ook een nieuwe politieke partij oprichtte om economische vrede te bevorderen.

  Over de auteur