Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Waarom wilden tien verspieders het land niet in? - Christenen voor Israël
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Waarom wilden tien verspieders het land niet in?

  Binyomin Jacobs, opperrabbijn - 27 juni 2019

  Deze week lezen we op sjabbat in de synagoge over de Verspieders. Oppervlakkig beschouwd waren het verraders. G’d had duidelijk aangegeven dat het Joodse volk naar Israël moest gaan en wat doen de Verspieders? Ze spreken dusdanig negatief over Israel dat het volk wel moest begrijpen dat de inname van het Heilige Land dusdanig gecompliceerd zou zijn, dat in de woestijn blijven een betere optie zou zijn.

  Afgelopen week mocht ik weer ergens in den lande een lezing geven en steeds weer valt het mij op dat de Thora wordt beschouwd als een soort verhalenboek. Interessante verhalen weliswaar, waaruit ook de nodige levenslessen gehaald kunnen worden, maar wel verhalen.

  Niets is echter minder waar: ieder ‘verhaal’ heeft naast de eenvoudige betekenis een gigantische diepgang die de mens nodig heeft om mens te blijven in een samenleving die zich maar al te vaak weinig menselijk gedraagt. Ieder ‘verhaal’ bevat een onontbeerlijke levensles, ieder woord heeft een betekenis, iedere letter een diepgang die het niveau van het leven op een hoger plan brengt.

  “En dat is nu precies wat van de mens verlangd wordt: de valkuilen weten te omzeilen, niet toegeven aan verleidingen en als er af en toe een bord staat dat de verkeerde richting aangeeft, toch de juiste weg blijven volgen.”

  Zeker, het klopt dat oppervlakkig bezien er boeiende geschiedenissen staan. Die boeiende geschiedenissen spreken kleine kinderen en mensen met minder verstandelijke capaciteiten aan. Helemaal goed! Maar als die kinderen groot worden en hun Joodse kennis groeit niet mee, dan hebben we een probleem. Wat als een tiener nog steeds flessenvoeding krijgt? Of een hoogleraar die zich geweldig heeft ontwikkeld op velerlei gebieden, maar qua kennis van de Nederlandse taal niet verder is gekomen dat Jip en Janneke, maar vervolgens wel met een oordeel komt over onze Nederlandse literatuur!

  En dus de vraag: wat speelde er bij de Verspieders? Het waren allen, zonder uitzondering, hoogstaande en Godvrezende stamhoofden. Zij waren absoluut doordrongen van de wil van de Eeuwige dat het Joodse volk Israël als thuishaven zou moeten krijgen. En toch probeerden zij het volk ervan te weerhouden om het Heilige Land binnen te trekken?! Wat was hun fout? Waarop baseerden zij hun anti-Israëlvisie? En was die visie wellicht toch juist?

  Het verblijf in de woestijn was niet zo slecht. Het was eigenlijk min of meer een zorgeloos bestaan. Het brood, het manna, viel uit de hemel, de wolken die het volk omringden boden bescherming tegen aanvallen van buitenaf, water was steeds aanwezig middels de bron van Mirjam en er was een zee van tijd om een aan G’d gewijd leven te leiden. Een mooier leven was bijna niet denkbaar.

  De Verspieders begrepen echter dat met het binnentrekken van Israël een eind zou komen aan die spiritualiteit. Er zou gewerkt moeten worden op het veld om uiteindelijk het brood op de plank te krijgen. Invloeden van buitenaf zouden het volk kunnen verleiden om de weg van de Eeuwige te verlaten. Kortom: er zat een groot en onverantwoord risico aan het verlaten van het geestelijke woestijn-leven. En dus probeerden ze het volk ervan te weerhouden Israël binnen te trekken.

  En dat was hun fout. G’d wil niet dat de mens zich afzondert, zich als het ware terugtrekt uit de gewone samenleving. Hij wil juist dat wij mensen in een maatschappij met al zijn verleidingen en valkuilen overeind blijven. Niet toegeven aan het kwaad. Steeds de juiste keuze maken. De beproevingen steeds weten te doorstaan.

  Als ik een lezing geef vertel ik weleens aan de toehoorders dat ik een sadist ben. Mensen schrikken, vinden dat erg kwalijk. Maar klopt dat? Ik kan er toch niets aan doen dat ik geboren ben met een niet goede neiging? Is het hebben van slechte eigenschappen inderdaad slecht?

  Helemaal niet, legt ons de geschiedenis van de Verspieders uit. Valkuilen, externe of interne, zijn geen probleem. Integendeel. Als er een valkuil is, een verleiding of een drang om iets kwaads te doen en ik geef er niet aan toe, dan heb ik iets gepresteerd. Ik heb de beproeving weerstaan. En dat is nu precies wat van de mens verlangd wordt: de valkuilen weten te omzeilen, niet toegeven aan verleidingen en als er af en toe een bord staat dat de verkeerde richting aangeeft, toch de juiste weg blijven volgen.

  De vakantieperiode is in aantocht: ik wens u allen een goede reis! Zorg dat u niet van de juist weg afwijkt.

  Over de auteur