Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Arabisch geloof in Israëls bestaansrecht - Christenen voor Israël
 • Khalid bin Ahmed Al Khalifa, minister van Buitenlandse Zaken van Bahrein. - Foto: US Department of State
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Arabisch geloof in Israëls bestaansrecht

  3 juli 2019

  Khalid bin Ahmed Al Khalifa zegt dat de Manama conferentie in Bahrein een ‘doorbraak’ zou kunnen betekenen net zoals de Israëlische-Egyptische Camp Davidakkoorden. Hij dringt er bij de Israëlische leiders op aan ‘met ons in gesprek te gaan’ over het Arabische Vredesinitiatief.

  Bahrein ziet de door Amerika geleide economische conferentie/workshop die afgelopen week in Manama plaats vond, als een mogelijke ‘doorbraak’ te vergelijken in z’n reikwijdte met de Camp David Vredesakkoorden in 1978 tussen Israël en Egypte. Zo zei de minister van Buitenlandse Zaken van deze Golfstaat woensdag 24 juni 2019; ook onderstreepte hij duidelijk het bestaansrecht van Israël.

  “Wij zien deze conferentie als zeer, zeer belangrijk.” vertelde Khalid bin Ahmed Al Khalifa aan The Times of Israel in de wandelgangen van de ‘Vrede leidt tot Welvaart’ conferentie. Khalifa benadrukte ook dat zijn land Israëls bestaansrecht erkent, dat hij weet dat het “daar zal blijven”, en dat het vrede met Israël wil. Hij zei dat de door de VS georganiseerde conferentie – die focust op de economische aspecten van het Israëlische-Palestijnse vredesplan van de regering Trump – dezelfde impact zou kunnen hebben als het bezoek van de Egyptische president Anwar Sadat aan Jeruzalem in 1977: dat bezoek baande de weg naar de Camp Davidakkoorden en de normalisatie van betrekkingen tussen Egypte en Israël.

  “Net zoals Camp David 1 een grote doorbraak was na het bezoek van Answar Sadat, – als dit slaagt en we bouwen erop voort, en het trekt aandacht en momentum – zou dit de tweede doorbraak kunnen worden,” zei Khalifa.
  Tijdens een interview in zijn suite in het sjieke Four Seasons hotel in Manama sprak Khalifa zich niet uit over het normaliseren van diplomatieke betrekkingen met Israël in de nabije toekomst. Maar ondubbelzinnig bevestigde hij Israëls bestaansrecht als een staat met veilige grenzen.

  Arabisch Vredesinitiatief

  “Israël is een land in de regio, en het is daar om er te blijven natuurlijk,” zei hij. “Aan wie boden we vrede aan met het Arabische Vredesinitiatief? We boden het de staat Israël aan, in de regio. Niet aan een of ander ver afgelegen eiland of land,” ging Khalifa verder terwijl hij doelde op een door Saudi-Arabië gesteund vredesplan. “We boden het Israël aan. Dus we geloven dat het een land is wat daar zal blijven, en wij willen betere betrekkingen ermee, en we willen vrede met Israël.”

  Terwijl Bahrein misschien de enige Arabische staat is naast Egypte en Jordanië die openlijk Israëls bestaansrecht erkent, “weten we dat onze broeders in de regio er ook in geloven”, zei hij. Khalifa wees op het Arabische Vredesinitiatief als de blauwdruk voor het normaliseren van banden met Israël. Israëls verwerping van het plan is een “gemiste kans”, betreurde hij, maar Jeruzalem kan altijd zijn positie heroverwegen.

  Hij moedigde Israëli’s aan om Arabische leiders te benaderen over elk facet van het voorstel waarover ze het zouden willen hebben. “Kom en spreek met ons. Spreek er met ons over. Zeg: jongens, jullie hebben een goed initiatief, maar we hebben daar en daar zorgen over,” zei hij.

  Verschil

  Jared Kushner, de Amerikaanse belangrijkste adviseur en schoonzoon van president Trump zei afgelopen week dat het voorstel voor Israëlische-Palestijnse vrede van het Witte Huis niet de hoofdlijnen van het Arabische Vrede Initiatief zal volgen, maar dichter aansluit bij Israëls positie.

  Terwijl Khalifa Trumps vredesplan aansneed, zei hij dat hij nog niet iets gezien had van het politieke deel van het twee-spitsenvoorstel van de Amerikaanse regering. Maar hij klonk voorzichtig optimistisch daarover: “We moeten afwachten. Ik kan niet praten over iets wat ik nog niet weet. Maar we hopen dat dit politieke plan ook voor ieder aantrekkelijk zal zijn,” zei hij. “Kijk naar de conferentie het economische aandeel. Het is heel aantrekkelijk. Je wilt niet komen met een aantrekkelijk aanbod en dan aankomen met iets wat het weer zou kunnen parkeren. We willen dat het in hetzelfde ‘momentum’ doorgaat. Dus we zullen zien.”
  a
  Toen hem gevraagd werd welke elementen van een mogelijke overeenkomst Bahrein zou kunnen steunen, antwoordde hij: “Waarover jullie het maar eens kunnen worden met de Palestijnen.”

  Internationale overeenstemming

  Toen afgelopen woensdag de Amerikaanse minister van Financiën Steve Mnuchin het woord voerde zei hij dat hij graag wilde dat het economische plan van het Witte Huis door de internationale gemeenschap aanvaard zou worden: “Dit is een regionaal economisch plan. Hoewel Gaza en de Westoever een belangrijke focus in dit plan zijn, omvat het ook Jordanië, Egypte en Libanon … Het is heel belangrijk dat we naar deze economieën kijken als een geheel,” gaf hij aan.

  “Het meest belangrijke is dat we internationale overeenstemming willen … We willen niet dat dit een Amerikaans plan wordt. Dit moet een internationaal plan worden. Nu dit plan bekendgemaakt is, zien we uit naar veranderingen, toevoegingen; we zien uit naar ‘ermee in zee willen gaan’, en werkelijk, als volgende stap dat dit een collectief plan wordt,” zei Mnuchin. “Dit is een plan dat heel goed gerealiseerd kan worden. Ik weet dat er heel veel geld in deze zaal aanwezig is,” zei hij tegen het glimlachende gehoor.”

  Over de auteur