Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Israël en G'ds 'corona' - Christenen voor Israël
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Video

  Israël en G’ds ‘corona’

  Yochanan Visser - 10 april 2020

  De eerste dag van Pesach, het Joodse Paasfeest dat de uittocht uit Egypte herdenkt, ligt achter ons en het was de meest vreemde ervaring sinds ik naar Israёl kwam, nu twintig jaar geleden.

  We waren gewend om tijdens een vakantie aan het Meer van Galilea met gasmaskers op in de vakantiebungalow te zitten zoals gebeurde tijdens de winter van 2003 toen het Amerikaanse leger Irak binnenviel en Saddam Hoesein Israёl opnieuw bedreigde met zijn Scudraketten. We waren ook gewend aan een niet aflatende vloed van Palestijnse terreuraanslagen die vanaf het allereerste moment dat onze familie in Israёl arriveerde het leven van Israёli’s domineerde en zeker voor Nederlandse olim (immigranten) die niet gewend waren aan dit soort dingen. We leerden om te gaan met het vaak krankzinnige tempo waarin het leven in Israёl zich voltrekt en de hoeveelheid historische gebeurtenissen in de Joodse staat die ook ons leven beїnvloedden.

  “Doodse stilte. Was het de stilte voor de storm?”

  Deze nacht was inderdaad anders dan alle voorgaande zoals de Hagada, de verzameling teksten en liederen die betrekking hebben op de geschiedenis van de uittocht uit Egypte, die wordt gelezen op de zogenaamde Sederavond ons vertelt. In plaats van de grote familiebijeenkomsten op de Sederavond zoals die in Israёl overal gebruikelijk waren, probeerden families een soort gelijke toestand te creёeren via moderne communicatiemiddelen zoals WhatsApp en Zoom. Echter, wie naar buiten ging en de gevolgen van het uitgaansgebod, dat van kracht werd enkele uren voordat de Seideravond begon, zag en hoorde, begreep dat er unieke dingen gebeurden.

  Pesach veranderde in Jom Kippoer. Geen auto’s, zelfs geen verkeer met fietsen zoals men in Israёl op Jom Kippoer ziet. Geen mensen op straat en geen geluiden van families die de Hagada reciteerden. Synagoges gesloten en geen gezamenlijke gebeden zoals altijd het geval is geweest in de geschiedenis van het moderne Israёl. Doodse stilte. Was het de stilte voor de storm?

  Geboorteweeën van de Messias

  Sommigen in Israёl denken van wel en wijzen op eeuwenoude Joodse teksten en Bijbelversen die gaan over het einde der tijden en de komst van de Messias. Net zoals de Exodus uit Egypte een keerpunt vormde in de geschiedenis en uiteindelijk resulteerde in ‘Matan Tora’ het ontvangen van wat in de Christelijke wereld wordt aangeduid als de ‘Tien Geboden’ zal Pesach dit jaar een keerpunt vormen in de wereldgeschiedenis.

  De Israelis die ervan overtuigd zijn dat we in een periode verkeren van de zogenaamde Chevlei Messiah, de ‘geboorteweёen’ voorafgaand aan de komst van de verlosser, wijzen op het feit dat de wereld in één klap veranderd is. De wereldorde zoals we die kenden bestaat niet meer en de chaos en angst nemen alleen maar toe met 1,6 miljoen coronapatienten en bijna 100,000 doden wereldwijd. Vergelijk dit met de gegevens van 15 maart toen er 162,501 besmettingen waren en er 6,068 doden waren te betreuren en de angst valt te begrijpen.

  Volgens de Joodse traditie zal de wereld een lange transformatieperiode ondergaan voorafgaand aan de de uiteindelijke ‘verlossing’ die in feite betekent dat de wereld herschapen wordt. Volgens deze traditie zal de oorspronkelijke verlossing uit Egypte plaatdvinden in omgekeerde vorm. Dit wil zeggen dat er een plaag of een reeks plagen zal plaatsvinden gecombineerd met oorlog en verderf voordat we teruggaan naar de staat waarin de wereld verkeerde voordat Adam en Eva zondigden en aten van de de boom der kennis van het goed en kwaad.

  In dit verband is het nuttig te vermelden dat de Zohar, de mystieke uitleg van de Thora, nauwkeurig voorspelde dat in 1991 er een nieuwe boom van de kennis van het goed en het kwaad in de wereld zou komen: Internet. In de nieuwe wereld zal er geen ziekte, dood en lijden zijn en zal het leven gecentreerd zijn rond spriritualiteit en dit is de reden dat de huidige wereld, die door de Israёlische zanger Ishai Ribo de tweede “Toren van Babel” wordt genoemd, zal ophouden te bestaan.

  ‘Keter Meloecha’

  Ribo is één van de meest populaire zangers in Israёl geworden en heeft zojuist een nieuw lied gecomponeerd dat in zijn geheel gaat over de situatie in Israёl en de wereld na de uitbraak van de coronapandemie. De clip van Ribo’s nieuwe lied getiteld Keter Meloecha (Kroon <‘corona’> van het Koningschap) is uiterst populair in Israёl en vat samen wat er binnen één maand veranderde in de Israёlische samenleving en daarbuiten.
  Het lied begint met wat er gebeurde in de week tussen het lezen van Thora-afdeling (wekelijks wordt er in de synagoge een ander gedeelte van de Thora gelezen) Teroema (Exodus 25), die gaat over de opdracht om de zogenaamde Tabernakel te bouwen na de zonde van het gouden kalf, en Tetsave die gaat over de dienst ter ere van G’d in de tabernakel. Daarna volgde de week tussen Tetsave en Ki Tiesa het Thoragedeelte dat gaat over de ‘reparatie’ of tikoen in het Hebreeuws voor de zonde van het Gouden Kalf toen de wereld ophield te bestaan zoals we haar kenden. Dus geen vluchten meer die landen met elkaar verbonden en isolatie.

  Daarna de week tussen Ki Tiesa (Exodus 25) en Vayakeel (Exodus 30) de Thoraafdeling die gaat over het bijeenroepen van het volk van Israёl en het eigenlijke werk van het bouwen van de Tabernakel, het ‘huis’ van G’d dat eigenlijk bedoeld was om de Israёlieten iets tastbaars te geven om dichterbij de Schepper van de wereld te komen. Dit was de week waarin allerlei maatregelen werden genomen om bijeenkomsten van mensen te voorkomen zowel in Israёl als in het Westen (dat door de Joodse wijzen altijd wordt aangeduid als Edom, de afstammelingen van Esav) en de afstammelingen van Ishmael de eerste zoon van Abraham, in andere woorden de Moslimwereld.

  De week daarop tussen de Thoraafdeling Yayakeel en Pekudei (Exodus 38) die gaat over het reinigen en het heiligen van degenen die het werk ter ere van G’d in de Tabernakel zouden gaan uitvoeren en de eigenlijke ingebruikname van het ‘huis van G’D’ zorgde de coronacrisis voor verwarring in wat Ribo aanduidt als de ‘Toren van Babel’ de wereld zoals we die tot dusver kenden.

  Ribo vraagt (G’D) wat we hiervan kunnen leren en hoe de mensheid zich kan verenigen in de huidige toestand van bijna volledige afscheiding. Het antwoord daarop geeft hij zelf. De wereld zal moeten gaan erkennen dat de ‘corona’ (Kroon) crisis is bedoeld om G’d zijn plaats als Koning van het heelal terug te geven en de Kroon weer op ‘Zijn hoofd’ te plaatsen.
  Ribo besloot het lied met hèt hoofdgebed in het Jodendom: Shema Yisrael HaShem Elokeinoe HaShem Echad. (Luister Israёl HaShem (De naam) is onze G’D en hij is Eén.)

  Volledige vertaling van Keter Meloecha

  Tussen Teroema en Tetsave
  Een iets ander verjaardagsfeestje
  Alles lijkt in orde te zijn
  Stadions vol mensen en liefde [In deze week vonden er nog concerten plaats in Israёl, red.]

  Tussen Tetsave en Ki Tiesa
  Esther, Poerim, drankjes en vreugde,
  Wie blijft en wie reist
  En wie betaalt de gevolgen

  Tussen Ki Tiesa en Vayakeel
  De wereld houdt op met bijeenkomsten
  Stil zijn, opgesloten worden
  Ishmaël, Edom en Israël

  Tussen Vayakeel en Pekudei
  Er is niemand in de stad of in het veld
  Er is niemand om mee om te gaan
  De toren van Babel is opnieuw verward

  Refrein:
  Wat wilt U dat we hiervan begrijpen?
  Hoe nemen we afstand en komen we dichterbij in deze pijn?
  We willen bij U wonen
  En niet alleen zijn

  Wat wilt U dat we hiervan leren?
  Hoe zullen we weten hoe we ons in deze afscheiding kunnen verenigen?
  Totdat we U kunnen geven,
  de Keter Meloecha (Kroon van het Koningsschap)

  Tussen Pekudei en Vayikra
  We zitten allemaal in dezelfde boot
  De lente is aangebroken, Pesach komt eraan
  En daarmee veel hoop

  “Om het boze decreet te verscheuren”
  “Kom mijn geliefden (Israël) om de bruid (G’d) te begroeten”
  We hebben geen kracht meer
  Om ermee om te gaan, om door te vechten

  Refrein:
  Wat wilt U dat we hiervan begrijpen?
  Hoe nemen we afstand en komen we dichterbij in deze pijn?
  We willen bij U wonen
  En niet alleen zijn

  Wat wilt U dat we hiervan leren?
  Hoe zullen we weten hoe we ons in deze scheiding kunnen verenigen?
  Totdat we U geven,
  de Keter Meloecha

  Wat wilt U dat we hiervan begrijpen?
  Hoe dit hart los te koppelen en opnieuw te bevestigen
  We willen bij U wonen
  En niet alleen zijn

  Wat wilt U dat we hiervan leren?
  Hoe zullen we weten hoe we ons in deze scheiding moeten verenigen?
  Shema (luister) Yisrael
  Hashem is één en Zijn naam is één !

  Over de auteur