Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Annexatie zal Israëls vrede met Jordanië niet beëindigen  - Christenen voor Israël
 • Koning Abdullah II van Jordanië tijdens een onmoeting met het Europees Parlement in januari 2020. - Foto: CC-BY-4.0: © European Union 2020– Source: EP". (creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Annexatie zal Israëls vrede met Jordanië niet beëindigen 

  16 juli 2020

  Koning Abdullah weet dat het opzeggen van het vredesverdrag misschien nu wel populair is, maar op de lange duur zal het meer armoede en potentiële ontwrichting teweegbrengen.

  De overgrootvader van Koning Abdullah bin Hussein en diens naamgenoot werd in 1951 vermoord door een Palestijn toen hij de vrijdagse gebeden in de Al-Aqsa moskee bijwoonde. Zijn vader ontsnapte aan diverse moordpogingen door Syriërs en Palestijnen. Het is dus geen  verrassing, en vanzelfsprekend, dat z’n eigen overleving en die van zijn familie en regime de belangrijkste prioriteit van de koning is.

  Hij is eenentwintig jaar aan de macht geweest maar de uitdagingen waarmee hij nu te maken heeft, zijn groter dan ooit. Hoe gaat hij om met het ‘Vrede en voorspoed’- plan van president Trump, en meer specifiek: met Israëls mogelijke toepassing van soevereiniteit over delen van wat vóór de Zesdaagse Oorlog het westelijke grensgebied van Jordanië vormde? Hier kunnen rampzalige beslissingen mee gemoeid zijn. Welke belangrijke factoren zal hij onder ogen moeten zien?

  Economische uitdaging

  De voornaamste dreiging voor het Hasjemitische Koninkrijk is armoede. Hoewel nooit erg groot, is het de laatste tien jaar langzamerhand erger geworden. Dit heeft o.m. veel binnenlandse oorzaken: de instroom van honderdduizenden Syrische vluchtelingen, de wereldwijde temperatuurstijging en waterschaarste – Jordanië is het op een na armste land als het om water gaat – de verstoring van gastoevoer uit Egypte (duizenden Jordaniërs protesteerden in 2018 tegen de gestegen gasprijzen).

  De werkeloosheid steeg tot bijna 20%, zelfs voordat de coronapandemie uitbrak. Daar komt bij dat de Saoedi’s, de Koeweiti’s en de Emirati’s verzuimden noodhulp te verlenen nadat Jordanië zich terugtrok uit de oorlog in Jemen en banden met Qatar niet wilde verbreken.

  Politieke instabiliteit

  De Moslimbroederschap en de ontluikende salafistenbeweging lokken politieke instabiliteit uit. De ongeremde corruptie van regering en koningshuis en de trage verwezenlijking van de beloofde constitutionele hervormingen, hebben ongenoegen teweeg gebracht onder de traditionele inwoners van het oostelijke Jordaangebied. Zij zijn degenen die het koningshuis altijd gesteund hebben en ze vormen het grootste segment van de militaire strijdkrachten en de veiligheidsdiensten.

  Vorig jaar vond Koning Abdullah het noodzakelijk om het hoofd van zijn geheime dienst te vervangen door een Circassische-officier. (De Circassianen zijn nazaten van vluchtelingen uit de Russische en Ottomaanse rijken zo’n honderd jaar geleden. Ze worden beschouwd als de meest loyale volgelingen van de monarchie en ze hebben deel uitgemaakt van de koninklijke garde van alle Jordaanse koningen.)

  Ongeveer tweederde van de Jordaanse bevolking is Palestijns, en ondanks het vredesverdrag tussen Jordanië en Israël van een kwart eeuw oud, is het anti-Israël sentiment alom aanwezig. Als zodanig heeft de koning het zich laten aanleunen Israël talloze keren in de media en verschillende internationale organisaties openlijk aan te klagen, niettegenstaande de hechte veiligheidsbetrekkingen tussen de twee landen. Hij heeft bij verschillende gelegenheden de toevlucht genomen tot het terugroepen van de Jordaanse ambassadeur uit Tel Aviv. Eén keer gaf hij zelfs na vier jaar pas toestemming om terug te keren.

  Vredesverdrag

  Koning Abdullah heeft de populaire en parlementaire druk om het vredesverdrag op te zeggen steeds consistent verworpen, en wel om goede redenen. Als hij dit zou doen, zet hij een aantal belangrijke voordelen die direct uit dit verdrag voortvloeien, op het spel. Zoals:

  • de vitale watertoevoer uit de rivieren de Yarmoek en Jordaan
  • de aanvoer van Israëlisch gas tegen een lage prijs (per jaar kan dit meer dan 500 miljoen dollar aan uitgaven schelen)
  • de meer dan 1 miljard dollar die Israël bijdraagt om het Rode Zee – Dode Zee kanalen project te financieren – dat zou een ontziltingsinstallatie voor Jordanië opleveren en de productie van groene energie door het gebruik van waterturbines
  • de handel van Jordanië met Turkije via de haven van Haifa – vóór de burgeroorlog in Syrië liep de handel via Syrië
  • de meer dan 100 miljoen dollar die Jordanië elke maand van de VS krijgt
  • het Jordaanse Vrije Handelsverdrag
  • mogelijk zelfs de potentiële ‘speciale rol’ die Jordanië heeft waar het de moslim heilige plaatsen in Jeruzalem betreft – (Israël en Saoedi Arabië zijn in geheime besprekingen het met elkaar eens geworden over de islamitische Waqf.)

  Koning Abdullah heeft in een wijd verspreid interview in Der Spiegel gezegd: “Ik wil geen dreigementen uitspreken en een atmosfeer van altijd met elkaar overhoop liggen, creëren,” maar “als Israël werkelijk de Westoever annexeert … zou dit uitlopen op een groot conflict met het Hasjemitische Koninkrijk.” Deze verklaringen wijzen erop dat hij zich realiseert dat de vergeldingsmaatregelen die hij in het verleden hanteerde, deze keer wel eens niet zullen voldoen.

  Hij heeft reeds twee aanhangsels van het Vredesverdrag met Israël nietig verklaard: Israël mocht de Naharayim/Baqura en de Zofar/Al-Ghamr grensgebieden verpachten; dat is voorbij. Zou hij het hele vredesverdrag ongeldig verklaren? Aan de ene kant heeft de afwezigheid van een vredesverdrag Israël er in 1970 niet van weerhouden het Hasjemitische regime te redden van een Syrische invasie in opdracht van Amerika. Aan de andere kant zou de kortetermijn noodzaak voor de koning om het verdrag op te zeggen, gunstig voor hem uitpakken. Maar op de middellange – en lange termijn verzwaart het de dreiging van armoede.

  Mogelijk schorsen, niet opheffen

  Vorig jaar januari keurde het Jordaanse parlement unaniem een ontwerpwet goed om de import van Israëlisch gas uit te bannen. Demonstranten liepen met spandoeken waarop stond: “Het gas van de vijand staat gelijk aan een bezetting. Weg met de gasovereenkomst.”
  Echter, het gas stroomt nog steeds uit Israël Jordanië binnen. Naast zijn scherpe kritische opmerkingen richting Israël en het terugroepen van een ambassadeur, suggereert de beslissing van Koning Abdullah om het economisch welbevinden van zijn onderdanen hoger te schatten dan hun emotionele voldoening, sterk dat hij de actuele werking van het vredesverdrag met Israël mogelijk tijdelijk zal schorsen, maar niet zal opheffen.

  Thema

  jordanie

  Over de auteur