Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/welcome-back-buyer/inc/settings/Options.class.php on line 255

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 776

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 777

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 778

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 758

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 759

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 760

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cvi/domains/christenenvoorisrael.nl/public_html/wp-content/plugins/wc-gallery/includes/functions.php on line 761
Bijbelse vragen bij oorlogsrecht - Christenen voor Israël
 • Een Argentijnse Soldaat van de VN-vredesmacht in Haïti. - Foto: Wikimedia Commons
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Bijbelse vragen bij oorlogsrecht

  Rabbijn mr. drs. R. Evers - 9 juli 2020

  In Duitsland besloten ze eind vorig jaar om minimaal tien legerrabbijnen aan te nemen. Annegret Kramp-Karrenbauer (opvolgster van mevrouw Ursula von der Leyen) beloofde dit als Duitse minister van Defensie aan dr. Josef Schuster, voorzitter van de jüdische Zentralrat. Ik was op 19 december j.l. in Berlijn getuige van het ondertekenen van de overeenkomst tussen de minister en de voorzitter van de Joodse gemeenschap alhier. Dit was een absoluut novum na de Holocaust en gezien het verleden voor alle Joodse burgers een enorm emotioneel moment. En nu wordt de belofte in praktijk omgezet. Er gebeurt hier veel!

  Er is de laatste decennia bijzonder veel veranderd in alles wat met de krijgsmacht te maken heeft. Vragen van oorlog en vrede zijn bij uitstek Bijbelse onderwerpen, die in iedere generatie weer opnieuw aan de orde komen en in de Bijbel teruggevonden worden. Ook in onze contreien hebben er ingrijpende veranderingen plaatsgevonden.
  Rond de eeuwwisseling in 2000 heeft Europa zijn visie op de toekomst van defensie ontvouwd. Europa moet een bijdrage leveren aan internationale inspanningen, die passen bij haar vermogen en ambities.

  Het is de mensheid ook na de Tweede Wereldoorlog niet gelukt om een wereldomvattende vrede en veiligheid zeker te stellen. De aanwezigheid van VN-soldaten in vele gebieden van de wereld heeft wel in een aantal gevallen kunnen voorkomen dat kleinere conflicten uitgroeiden tot grote oorlogen. Dit werkterrein van de vredeshandhavers houdt de gemoederen van velen bezig.

  “Als iemand in levensgevaar verkeert, moet je alles doen om hem te redden ook als dit betekent dat zijn belager gedood moet worden.”

  Strijdige instructies

  Een soldaat bevindt zich soms in een klemsituatie, met name als hij lid is van een vredesmacht. Het gebod (Leviticus 19:16): “Gij zult niet werkeloos toezien bij het bloed van uw naaste” vat het Jodendom op als een actieplicht. Als iemand in levensgevaar verkeert, moet je alles doen om hem te redden ook als dit betekent dat zijn belager gedood moet worden. Als je in de gelegenheid bent om iemand te redden en dit nalaat, wordt dit gelijkgesteld met bloedvergieten.

  Als nu de instructies van een soldaat uit de vredesmacht luiden “houd je afzijdig” en de Thora in een concreet geval levensreddend optreden zou voorschrijven, moet G’ds woord prevaleren. De enige uitzondering hierop ligt wellicht in het overkoepelend belang van de geloofwaardigheid en neutraliteit van vredesmachten. Zouden zij de zwakste partij in ieder conflict telkens steunen dan zou hun rol en functie op de langere termijn snel ondergraven worden. Alleen hierin ligt enige rechtvaardiging voor het vaak passieve optreden van vredesmachten. Vanuit humanitair perspectief bekeken is neutraliteit niet altijd onverschilligheid (deze overweging geldt natuurlijk ook voor de volgende te behandelen gevallen).

  Alleen ingrijpen in geval van zelfverdediging?

  Bij vredesmissies luidde de vraag of vredeshandhavers alleen mogen ingrijpen in het geval van zelfverdediging of ook wanneer zij als militairen getuige zijn van mishandeling, verkrachting of moord. Wat hadden de vredesmilitairen in Bosnië en Kosovo nu moeten doen? Voor Kosovo geldt – naast het leven en zelfbehoud van de vredessoldaten zelf – dat het lijfsbehoud van de bedreigde minderheden voorgaat boven (financiële) overwegingen van de VN.

  De slechte vooruitzichten van invaliden

  Een andere vraag luidde wat er moet gebeuren met invaliden. Normaal is het zo dat zij geholpen worden in de plaatselijke militaire hospitalen; wanneer ze hersteld zijn, mogen ze niet langer in het kamp verblijven, maar moeten zij terug naar de plaats van oorsprong. Maar vaak is het zo dat mensen die invalide worden teruggestuurd, worden afgemaakt omdat de bevolking niet kan zorgen voor invaliden. Wat zou de Thora in dit geval voorschrijven?

  In de geest van Leviticus 19:16: “Gij zult niet werkeloos toezien bij het bloed van uw naaste” ziet het ernaar uit dat deze mensen tot in lengte van dagen in het kamp van de vredeshandhavers moeten kunnen worden. De kosten hiervan moeten worden gedragen door de internationale gemeenschap, omdat er kennelijk zekerheid bestaat dat invaliden de terugreis niet zullen overleven.

  IJzeren voorraad en roadblocks

  Het is bekend dat vredesmilitairen een ijzeren voorraad aanhouden, een vaste hoeveelheid aan medicatie en hulpmaterialen. De vraag is of deze mag worden aangesproken ten behoeve van acute hulpverlening. Het antwoord van de Tora is duidelijk ja. Het aanhouden van een ijzeren voorraad is een bijzonder verstandige zaak maar legt toch het loodje tegenover acute nood van de bevolking. Alleen wanneer daardoor de vredesmissie onmogelijk wordt, zou er wellicht een hoger belang gediend zijn door het niet aanspreken van deze voorraad.

  Hetzelfde geldt voor de volgende vraag. Wat zou je moeten doen volgens Bijbels inzicht als je wordt gedwongen hulpgoederen bij roadblocks af te geven aan milities. Slechts een klein deel van de hulpgoederen belandt bij de plaatselijke burgerbevolking. Doordat hulpgoederen worden afgegeven aan strijdende partijen wordt het conflict in stand gehouden. Vredesmilitairen, die hulpgoederen afgeven werken hieraan mee.

  Naar mijn bescheiden mening is het antwoord van de Thora dat wanneer hiermee levens worden gered, men het belang van de plaatselijke burgerbevolking moet laten prevaleren, hoewel er een mogelijkheid is dat het conflict in stand wordt gehouden. De zekerheid van levensredding bij een aantal burgers is belangrijker dan het indirect en onbedoeld meewerken aan het voortzetten van de strijd met behulp van deze goederen.

  Over de auteur